Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by AlasdairBochd » Fri May 21, 2010 11:13 am

Rinn mi biadh Inntinneach an-diugh agus tha mi loma-làn an-dràsda. :)

I made Indian food today and now I'm completely full.GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Fri May 21, 2010 7:38 pm

An cuir thu cuid dhomh :D

Can you send me some


Eadar dà sgeul, dhìochuimhnich mi faighneachd ciamar a tha e a' dol leatsa, a Neas.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

eideard
Posts: 111
Joined: Mon Oct 29, 2007 12:49 am
Corrections: I'm fine either way
Location: 44º10'N 77º23'W

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by eideard » Mon May 24, 2010 8:39 pm

Am bi biadh Innsineach innteannach ? Saoliddh mi gu bheil sin a' crochadh air a' chòcaire.

Is Indian food interesting ? I suppose that depends on the cook. :-)

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by AlasdairBochd » Tue May 25, 2010 3:24 am

Obh Obh. Bha droch Litreachadh agam :naire: . Chiall mi biadh Innseanach (ged a bha e inntinneach aig an aon àm).

Och. That was my bad spelling. I meant Indian food (although it was interesting at the same time).

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Neas Olc » Wed May 26, 2010 2:09 am

Eadar dà sgeul, dhìochuimhnich mi faighneachd ciamar a tha e a' dol leatsa, a Neas.
Uill fhuair mi obair mu dheireadh thall ach s'e companaidh làn bòrach a th'ann. Fagaidh mi am mios seo tighinn. :?

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Wed May 26, 2010 6:52 pm

Uill, 's e airgead a th' ann air a char as lugha. :? Tha mi an dòchas gum faigh thu rud nas fhèarr! :D

Well, at least it's money. I hope you'll find something better!
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Neas Olc » Thu May 27, 2010 3:17 am

S'e, ach chan eil mi ag iarraidh basachadh airson $10.50/uair. :( Tha an ceannard ro ùr agus tha an t-obair air a bhith gu math cunnartach na laighean seo chaidh. Cha chanaidh mi tuilleadh mu dheidhinn. :roll:

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Thu May 27, 2010 9:03 pm

Cha bu chòir do dh'obair a bhith cunnartach! :mc:

Work shouldn't be dangerous
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

eideard
Posts: 111
Joined: Mon Oct 29, 2007 12:49 am
Corrections: I'm fine either way
Location: 44º10'N 77º23'W

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by eideard » Thu May 27, 2010 9:31 pm

Neas Olc wrote: Uill fhuair mi obair mu dheireadh thall ach s'e companaidh làn bòrach a th'ann. :?
Bòrach ? Dè tha sin ?

Bòrach ? What's that ?

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Neas Olc » Fri May 28, 2010 3:20 am

Typo. 'bùrach'.

Dh'fhag mi an obair an diugh co dhiu. :(

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Fri May 28, 2010 6:32 am

Tha mi an dòchas gum faigh thu rudeigin nas fhèarr!

I hope you will find something better
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Neas Olc » Tue Jun 01, 2010 2:27 am

Tha mi'n dochas.

Tha agam fhathast ri airgead fhaghainn bhuapa, dh'obair mi da sheachdainn aig a'chompanaidh agus cha do paigh iad mi (dh'fhag mi e "on the spot" aon là roimhe payday gu mi-fhortunach). Co dhiu cha b'e ach obair samraidh a bh'ann mu dheireadh thall agus fhuair mi 'od job' no dhà faisg air an taigh.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Sat Jun 19, 2010 8:32 am

Tha am fiabhras orm :olc:

I'm running a fever
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Caoimhin.MacGilliosa
Posts: 60
Joined: Wed Jan 02, 2008 2:01 pm
Language Level: Beginner
Location: Aonghas, Alba

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Caoimhin.MacGilliosa » Thu Jul 15, 2010 4:32 pm

Tha mi ag obair an-drasda, ach bidh mi a' ruith a-nochd :)


I'm working, but tonight I will run.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Fri Jul 16, 2010 7:02 am

An ruith thu na h-uile oidhche?

Do you run every night?
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Post Reply