Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Caoimhin.MacGilliosa
Posts: 60
Joined: Wed Jan 02, 2008 2:01 pm
Language Level: Beginner
Location: Aonghas, Alba

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Caoimhin.MacGilliosa » Fri Mar 11, 2011 10:24 pm

Tha mi a' sgrìobh litir gu mo charaid Scott - tha e a' fuireach ann an UAE an-dràsda agus an uair sin
bidh mi a' leughadh leabhar "Summertime ri J.M. Coetzee" mu dhedhinn Chape Town anns an Africa na deas ann an 1972-1977.
'S e glè innteanach a th' ann an leabhar.

'feel free to correct my mistakes' I'm going to give Gaelic a real good go this year! Or, I hope so at least..

I'm writing a letter to my friend in United Arab Emirates, where he lives and then I'm reading a book about Cape Town in the 70s.GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Sat Mar 12, 2011 11:45 am

Tha mi an dùil gum bi do charaid glè thoilichte a bhith a' cluinntinn bhuat. :D

An robh thu fhèin ann an Afraca no ann an Aràibia a-riamh?

I expect your friend will be very happy to hear from you.
Have you ever been to Africa or Arabia yourself?Tha thu a' dèanamh glè mhath! :moladh: Mearachdan beaga:

a' sgrìobhadh
dheidhinn
Afraica a Deas - it's Afraca with an a because of the spelling rule

'S ann glè innteanach a tha an leabhar. - you use 'S ann with everything that's not a noun.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Thrissel » Sat Mar 12, 2011 3:36 pm

GunChleoc wrote:Afraica a Deas - it's Afraca with an a because of the spelling rule
Afraca a Deas - it's Afraca without the i because of the spelling rule ;-)

Tha mi a' credsinn gur e Afraga an litreachadh nas àbhaistiche, ach chì sibh, mar eisimpleir aig a' BhBC no aig A' Bhaile, Afraca mar an ceudna.

I think the more usual spelling is Afraga, but eg at BBC or Am Baile you can see Afraca as well.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Sat Mar 12, 2011 7:20 pm

Both are possible, I just took the one from Colin Mark. It doesn't make a difference, because it's an unstressed syllable. I asked my teacher about tiodhlac/tiodhlag, and he said that there wasn't anything explicit in GOC about this.
Thrissel wrote:
GunChleoc wrote:Afraica a Deas - it's Afraca with an a because of the spelling rule
Afraca a Deas - it's Afraca without the i because of the spelling rule ;-)
Obh obh, taing mhòr :flur:
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Caoimhin.MacGilliosa
Posts: 60
Joined: Wed Jan 02, 2008 2:01 pm
Language Level: Beginner
Location: Aonghas, Alba

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Caoimhin.MacGilliosa » Sun Mar 13, 2011 3:35 pm

Tapadh leibh, a´Ghuncheloic agus Thrishel.

Cha robh mi ann an Afraca ach bu toil leam a´dol a´Chape Town 'An Western Cape'. ´s dòcha anns an 2012 :D
Robh mi ann an Dubai ann an Cèitean 2009. Bha e ro thèth.

An robh thusa fhèin ann an Afraca no ann an Aràibia?

Leughadh mi ann an Leabhar (I finished the Book?)

Uill, tha e Màirt mar-thà!! Tha mi a' smaoineachadh gu bheil Am bliadhana falbh cho lauth

I think the last bit is wrong, but I thought I'd have a try "It's march already! I think the year is going so fast.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Sun Mar 13, 2011 8:21 pm

Tha mi deiseil leis an leabhar

'S e am Màirt a th' ann mar-thà!! Tha mi a' smaoineachadh gu bheil am bliadhna a' falbh cho luath


Bha mi anns an Afraca a Deas roimhe agus anns an Èipheit.
I have been to South Africa and to Egypt.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

clarsach
Posts: 68
Joined: Sun May 10, 2009 4:22 am
Corrections: Please correct my grammar
Location: Planet Earth

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by clarsach » Wed Mar 30, 2011 7:46 pm

Tha mi a' [shopping] airson [groceries] an-diugh.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Wed Mar 30, 2011 10:58 pm

Tha mi a' ceannach biadh...

An d' fhuair thu rudeigin blàsta?

Did you find something tasty?
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by AlasdairBochd » Thu Mar 31, 2011 9:11 pm

Bidh mi a' dol a dh'Alba Didomhnaich. :D
Cuiridh mi seachad coig seachdainean anns na h-Eileanan Siar.

I'm going to Scotland on Sunday.
I'll be spending five weeks in the Western Isles

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Fri Apr 01, 2011 11:01 am

Turas math dhuibh agus sgeulachdan matha dhuinne mu dheidhinn nan Eileanan Siar 's an turais agaibhse!

Good (happy) journey for you and good stories for us about the Western Isles and your journey!
Eilidh -- Luchag Bhochd

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by AlasdairBochd » Fri Apr 01, 2011 12:32 pm

Mòran taing, a luchag. Cinnteach, nì mi sin.

Many thanks luchag. I will certainly do that.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Fri Apr 01, 2011 6:28 pm

Turas math sàbhailte dhut!

Safe yourney
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Fri Apr 01, 2011 9:35 pm

AlasdairBochd wrote:Bidh mi a' dol a dh'Alba Didomhnaich. :D
Cuiridh mi seachad coig seachdainean anns na h-Eileanan Siar.

I'm going to Scotland on Sunday.
I'll be spending five weeks in the Western Isles
Tha sin sgoinneil! Tha mi glè thoilichte air do shon agus tha mi cinnteach gur e deagh thuras a bhios agad! :D

Ach na bi a' cur cus tìde seachad air a' choimpiutair agus air na fòraman seo :naireort: - cleachd an ùine gu math, siubhail air feadh nan eilean agus feuch gum bi thu a' bruidhinn ri mòran mòran daoine!


That's brilliant! I'm very pleased for you and I'm sure you'll have a great trip.
But don't spend too much time on the computer and these forums - use the time well, travel around the islands, and see that you speak to lots and lots of people!

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by AlasdairBochd » Sun Apr 03, 2011 12:15 am

Nì mi sin, Fhaoileig. Taing airson na dùrachdan. Bidh mi 'sna h-àiteachan gu math iomallach gun compiutar no fòn (a bheil aite mar sin ann fhathast?).
Chì mi sibh a dh'aithghearr.

I'll do that Faoileag. Thanks for your good wishes I'll be in some pretty remote places without computer or phone (is there still such a place?).
I'll see you all soon.

clarsach
Posts: 68
Joined: Sun May 10, 2009 4:22 am
Corrections: Please correct my grammar
Location: Planet Earth

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by clarsach » Tue Apr 05, 2011 5:32 pm

GunChleoc wrote:Tha mi a' ceannach biadh...

An d' fhuair thu rudeigin blàsta?

Did you find something tasty?
D' fhuair. Bha e gle blàsta! Cheannach ubhal, aran, agus caise.

Yes. It was very tasty! I bought an apple, bread, and cheese.

Did I use d' fhuair correctly for yes? Did I get the correct past tense of ceannach? Is there a good resource on the web for Scottish Gaelic verb forms? What I have in my TY Dictionary has only so many verbs.

Post Reply