Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Tue Apr 05, 2011 8:35 pm

Fhuair. Bha e glè bhlàsta! Cheannaich mi ubhal, aran, agus càise.

I have always had verb tables in books, so I've never checked on the net for them. Try checking the Appendices of the Taic course - link on top of this page


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

clarsach
Posts: 68
Joined: Sun May 10, 2009 4:22 am
Corrections: Please correct my grammar
Location: Planet Earth

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by clarsach » Wed Apr 06, 2011 6:50 pm

GunChleoc wrote:Fhuair. Bha e glè bhlàsta! Cheannaich mi ubhal, aran, agus càise.

I have always had verb tables in books, so I've never checked on the net for them. Try checking the Appendices of the Taic course - link on top of this page
Moran taing.

I found a good verb table some time ago on another forum similar to this one, but it was a hand-written copy posted as a picture within the post, so search engines don't seem to pick up on the words.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Sun Apr 10, 2011 12:35 pm

Tha an t-sìde math agus chaidh mu chun a' chladaich còmhla ri Alasdair Bochd a ràinig an-dè. :D

The weather is good and I went to the shore with Alasdair Bochd who arrived yesterday
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Sun Apr 10, 2011 9:13 pm

Tha sin sgoinneil - dùrachdan bhon fhòram dha! :lol:

That's great - greetings from the forum to him!

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by AlasdairBochd » Mon Apr 11, 2011 5:56 am

Moran taing. Bha e brèagha a-muigh an-dè gu dearbh. Toisichidh na clasaichean an-diugh ged a shaoil am bi tuilleadh ri ionnsachadh anns a' chanteen na anns a' chlass (a' bruidhinn ri daoine anns a' Ghàidhlig). ;)

Thanks. It was beautiful outside yesterday. Classes start today, although I wonder if there's more to be learned in the canteen than in the class (talking to people in Gàidhlig). ;)

Caoimhin.MacGilliosa
Posts: 60
Joined: Wed Jan 02, 2008 2:01 pm
Language Level: Beginner
Location: Aonghas, Alba

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Caoimhin.MacGilliosa » Tue Apr 19, 2011 1:33 am

Ciamar a tha sibh, a h-uile daoine?

Bidh mi a' dol a' Dhùn Eideann a-màireach. Piuthar agus( teaghlach aice,) mo ghraidh a' tighinn a' Dh'Alba air an làithean-saora. Tha iad a' fuireach ann an Nirribidh ach tha iad às an Innis Tìle.

Diardoine, mo chàraid, Steophan a' tighinn a dh'Alba cuideachd. Tha e a Alba ach a' fuirech ann China an-dràsda.
Bidh uabhaschadh mhath ga fhaicinn.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Thu Apr 28, 2011 7:22 pm

Ciamar a bha Dun Èideann?
How was Edinburgh?

Bha mi fhìn air saor-làithean agus chòrd iad rium glan, ach tha e math a bhith air ais cuideachd.
I was on a holiday myself and i really enjoyed it, but it is good to be back too.

Beagan ceartachaidh air a' chiad rud:

a h-uile duine - singular
a' dol a Dhùn Èideann / a dh'Alba - without apostrophe
Mo phiuthar agus a teaghlach
na làithean-saora - plural article

Tha thu a' dèanamh glè mhath :D
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Magali
Posts: 24
Joined: Sat Jan 15, 2011 3:21 am
Language Level: Beginner
Location: Canada

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Magali » Sun May 01, 2011 1:59 pm

madainn mhath,

Ghabh mo bhracaist mu thràth! Tha an latha brèagha Ann an diugh agus tha mi a'smaoineachadh gum bidh mi ag'obair anns a'gharradh. An dèidh sin, glanaidh an taigh agam agus 's dòcha gum bidh sinn a'dol anns an thaigh-bìdh airson dinnear.

I already took my breakfast. It's a beautiful day today and i think i Will be working in the garden. After that, i will clean my house and maybe we Will go to the restaurant for dinner.

Sectori
Posts: 6
Joined: Wed Apr 20, 2011 7:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Eilean a’ Cheò

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Sectori » Sun May 01, 2011 7:34 pm

Tha mi a' sgrìobhadh aiste gum chlas Frangaise.
I'm writing an essay for my French class.

(Is gu the right preposition here? Is there a better word than aiste for an academic paper?)

Magali
Posts: 24
Joined: Sat Jan 15, 2011 3:21 am
Language Level: Beginner
Location: Canada

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Magali » Mon May 02, 2011 11:50 pm

An raoir, bhlàs mi airson a cheud thorais, uisge-beatha agus chòrt seo rium mòran

Yesterday night, i tasted for the first Time Scotch and i enjoyed it very much.

Hier soi, j'ai dégusté pour la première fois du Scotch, et j'ai vraiment apprécié!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Tue May 03, 2011 12:00 am

Chaidh mi a Ratharsair Disathairne, bha e uabhasach math agus a' ghrian ann.

I went to Raasay on Saturday, it was really good and the sun was out.


Beagan ceartachaidh:

Ghabh mi mo bhracaist

glanaidh mi an taigh agam

bidh sinn a' dol don/dhan taigh-bìdh

a' chiad turais - a' chiad does lenite, but not if the following word starts with d, t, s.

@Sectori: aiste is fine, as a preposition use do. airson also works grammar-wise, but it is a bit strong in this context.


Guma math a thèid leat leis an aiste!
Good luck with the article


Rinn sibh glè mhath, cumaibh oirbh!
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Magali
Posts: 24
Joined: Sat Jan 15, 2011 3:21 am
Language Level: Beginner
Location: Canada

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Magali » Tue May 03, 2011 1:00 am

Tapadh leat airson an comhairle agad! Tha thu ceart!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Tue May 03, 2011 4:03 pm

Tha mi an dòchas gu bheil! :lol:

I hope I am
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Magali
Posts: 24
Joined: Sat Jan 15, 2011 3:21 am
Language Level: Beginner
Location: Canada

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Magali » Wed May 04, 2011 12:18 am

Tha gu dearbh!

Tha uisge ann an diugh. Cait a bheil an t-earrach?

Il pleut aujourd'hui. Où est le printemps?

It's raining today. Where is sprint?

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Wed May 04, 2011 8:30 am

'S bochd sin! Chan urrainn dhomh a ràdh le cinnt, ach tha mi 'n dòchas gum tig e a dh'aithghearr...

It's a pity! I cannot say for sure, but I hope that it will come soon...
Eilidh -- Luchag Bhochd

Post Reply