Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Fear na coille
Posts: 40
Joined: Sun Jan 01, 2012 9:53 pm
Language Level: meadhonach
Location: Ft. Pierce, Fl

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Fear na coille » Mon Jan 23, 2012 5:21 am

Am faod mi cuir ceist oirbh, dè seòrsa leann?
May I ask you a question, what kind (of) beer?

An seòrsa leann as fhearr leam: fuar no an-asgaidh.
The kind of beer I prefer is: cold or free.Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Thrissel » Mon Jan 23, 2012 5:16 pm

ag ionnsaich -> ag ionnsachadh

mathair, athair 's seanmhair aig mo bhean -> màthair, athair 's seanmhair mo mhnatha
airson cèilidh seo (="for this ceilidh") -> airson cèilidh an-seo

mi fhortanach -> mì-fhortanach

am faod mi cuir ceist oirbh -> am faod mi ceist a chur oirbh

Fear na coille
Posts: 40
Joined: Sun Jan 01, 2012 9:53 pm
Language Level: meadhonach
Location: Ft. Pierce, Fl

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Fear na coille » Mon Jan 23, 2012 5:55 pm

Thrissel wrote: am faod mi cuir ceist oirbh -> am faod mi ceist a chur oirbh
Am faod mi ceist a chur oirbh?
Ceist gràmar, tha eagal orm.

Carson an gleus cainnte seo?

May I ask a question?
Grammar question, I'm afraid.

Why this construction?

Mòran taing!
Many thanks!
Muchas gracias!

Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Thrissel » Mon Jan 23, 2012 6:35 pm

In some circumstances, among which is the use of "faodaidh / chan fhaod / am faod" and "feumaidh / chan fheum / am feum" you use the word order auxilliary verb + subject + object + a + lenited verbal noun. (Or auxilliary verb + subject + unlenited verbal noun, if there is no object.)

Faodaidh mi coiseachd. I can walk.
Faodaidh mi an t-astar sin a choiseachd. I can walk that distance.

Feumaidh thu brìbeadh. You must bribe.
Feumaidh thu am britheamh a bhrìbeadh. You must bribe the judge.
(Better don't, though.)

The exception is words beginning with a vowel or an f, where you drop the a to make it easier to pronounce.
Faodaidh sinn òl. We can drink.
Faodaidh sinn fìon òl. We can drink wine.

'S e do bheatha!
You're welcome!
Nincs mit!

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by An Gobaire » Mon Jan 23, 2012 7:34 pm

Another exception is with the verb "dol".

Faodaidh tu a dhol ann. You may go there.

Am faod mi a dhol a-mach a-nochd? May I go out tonight?
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Mon Jan 23, 2012 9:33 pm

I've written a long explanation all about this here (scroll down slowly for the various sections):

http://www.foramnagaidhlig.net/foram/vi ... =11&t=2189

Inversion, verbs of movement etc

:D

CelticSpice
Posts: 115
Joined: Sun Jul 31, 2011 3:42 am
Language Level: Toisichear
Location: Raeford, North Carolina, Aimeireaga

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by CelticSpice » Wed Jan 25, 2012 11:34 pm

Tha mi ag òl cupa Hershey's-seòclaid teth.
I'm drinking a cup of hot Hershey's chocolate.

I've been studying up more on my Gaelic. Doing my best, as always.
I'm not sure where Hershey's would go in the above sentence.

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by AlasdairBochd » Thu Jan 26, 2012 4:15 am

A couple of sentences which made it clear for me were:

Tha mi a' bleoghainn na bà.
(I am)(at milking-verbal noun)(of the cow-genetive)

Tha mi ag iarraidh a' bhò a bhleoghainn
(I am)(at asking/wanting-verbal noun)(the cow-feminine nominative)(to milk-lenited verbal noun)

I think your sentence is correct but I don't know the genetive of Hershey's-seòclaid :D

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Thu Jan 26, 2012 7:55 am

Faodaidh e a bhith "Tha mi ag òl cupa seòclaid an Hershey's" (nom + gen), nach faod???

Or cupa na seòclaid le Hershey ???

Or, if without an article -- sipmly cupa seòclaid (nominative, ma tha) + le/de(n) Hershey ???

Chan eil fhios agam gu dearbh :)
Eilidh -- Luchag Bhochd

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by AlasdairBochd » Thu Jan 26, 2012 10:50 am

Tha mi buileach cinnteach gu bheil thu ceart, a luchag. :D

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by An Gobaire » Thu Jan 26, 2012 4:45 pm

Teòclaid is often used as the "standard" term now.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Thu Jan 26, 2012 8:56 pm

Chanainnsa

cupa teòclaid Hershey.

Nam biodh ainm Gàidhlig ann, bhiodh an tuiseal ginideach agus sèimheachadh ann: teòclaid MhicAoidh (c.f. Dùthaich MhicAoidh)

'S dòcha teòclaid Chadbury cuideachd... :priob:

CelticSpice
Posts: 115
Joined: Sun Jul 31, 2011 3:42 am
Language Level: Toisichear
Location: Raeford, North Carolina, Aimeireaga

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by CelticSpice » Thu Jan 26, 2012 10:28 pm

Mòran taing, a h-uile duine. :)
Thanks, everybody.

Fear na coille
Posts: 40
Joined: Sun Jan 01, 2012 9:53 pm
Language Level: meadhonach
Location: Ft. Pierce, Fl

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Fear na coille » Mon Jan 30, 2012 7:54 am

Nise, tha mi ag òl uisge beatha bho Chànada. S e ''VO'' gu bheil mi ag òl. Càit'' a bheil mo charaidean Chànadach? Nach e cho fuar
gu ri ''VO'' ann? Tha gradh agam oirbh co dhiu.

Now, I am (at) drinking Whiskey from Canada. It is ''VO'' that I'm drinking. Where are my Canadian friends? Is it not so cold
that ''VO' is in there? I love you all anyway.

http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ChSCpczhzo
Bitheamaid sinn ag obair ri chèile Nise!
Let's all work together now!..

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Sat Feb 04, 2012 12:57 pm

Fear na coille wrote: (a' dearcadh?)
:lol: :lol:


ri dèanamh oir chan eil headphones agam gus èisteachd

Tha mi duilich seo a chluinntinn
I'm sorry to hear that


'S e ''VO'' a tha mi ag òl

Bitheamaid ag obair - maid already means "sinn", so you don't need to add it again

Is toil leam an t-òran, mòran taing!
I like the song, many thanks
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Post Reply