Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Mairead » Tue May 20, 2014 10:05 am

Tha mi toilichte gun bha do dheuchainn a' dol glè mhath, A Choempa! :)

Alasdair, tha brèagha leam e. (Ach, chan eil mi ag òl cofaidh. 'S fhearr leam tì.)

Tha mi air bhith trang aig an taigh-tasgaidh na h-iasgaireachde. Tha mi a' leughadh mòran cuideachd. Tha mi a' dealbhaidh fasan meadhan-aoiseil.

I'm glad that your exam went well, Coempa! Alasdair, that sounds lovely. (But, I don't drink coffee. I prefer tea.) I have been busy at the fisheries museum. I'm reading a lot too. I'm drawing medieval fashion.


Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

coempa
Posts: 93
Joined: Wed Apr 09, 2014 4:45 pm
Language Level: beginner/tòisichear
Corrections: Please correct my grammar
Location: Holland/an Òlaind
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by coempa » Tue May 20, 2014 10:35 am

Tha mi a' sgrùdadh matamataigs an-nis. Tha mo dheuchainn an-diugh.

I am studying maths now. My exam is today.

I was browsing YouTube just now, and I found this. You will not be dissapointed.

https://www.youtube.com/watch?v=Ky4wTMZ0AZM
What Tarquin the Proud said in his garden with the poppy blooms was understood by the son but not by the messenger.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Tue May 20, 2014 2:15 pm

Mairead wrote:Tha mi toilichte gun bha do dheuchainn a' dol glè mhath, A Choempa! :)

Alasdair, tha brèagha leam e. (Ach, chan eil mi ag òl cofaidh. 'S fhearr leam tì.)

Tha mi air bhith trang aig an taigh-tasgaidh na h-iasgaireachde. Tha mi a' leughadh mòran cuideachd. Tha mi a' dealbhaidh fasan meadhan-aoiseil.
Tha mi toilichte gun robh...
Tha mi air a bhith...
na h-iasgaireachd
Tha mi a' dealbhadh...

Chan eil mi cinnteach mu "tha brèagha leam e"; 's dòcha gum biodh "is toigh leam e" na b' fhearr.

I'm not sure about "tha brèagha leam e"; maybe "is toigh leam e" would be better.
Eilidh -- Luchag Bhochd

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Mairead » Tue May 20, 2014 7:16 pm

I adapted "Tha brèagha leam e" from this construction: "is neònach leam e = it seems odd to me" (Toraidhean an Fhaclair Bhig, online).
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Wed May 21, 2014 7:55 am

Maybe...
Eilidh -- Luchag Bhochd

faoileag
Maor
Posts: 1504
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Wed May 21, 2014 4:45 pm

IF you use it, it would have to be with 'is', not 'tha' (as in your model) - it's an emphatic, rather literary form.

In general I would avoid actually creating such expressions ('is' + adjective + prep. pronoun) as they don't always sound right or idiomatic - the ones that exist are often rather proverbial, fixed expressions used in certain contexts.

But full marks for exploring and trying out - that's how you get to grips with the language! :moladh:

deardron
Posts: 58
Joined: Sat Nov 24, 2007 9:40 am
Location: Innis-Tìle/An Ruis

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by deardron » Wed May 21, 2014 11:42 pm

coempa wrote:Tha mi a' sgrùdadh matamataigs an-nis. Tha mo dheuchainn an-diugh.

I am studying maths now. My exam is today.
Hm, tha mi ga dhèanamh cuideachd :) ach chan eil deuchainn agam idir, tha mi ag ionnsachadh matamataigs "dìreach airson spòrs" (uabhasach!). Dè cuspairean matamataigs a tha thu a' sgrùdadh?

Hm, I'm doing it too :) but I don't have any exams, I'm just learning mathematics for fun (terrible!). Which mathematical topics are you studying?

coempa
Posts: 93
Joined: Wed Apr 09, 2014 4:45 pm
Language Level: beginner/tòisichear
Corrections: Please correct my grammar
Location: Holland/an Òlaind
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by coempa » Thu May 22, 2014 11:00 am

How is learning maths for fun terrible? I study gaelic for fun ;p

Bha matamataigs glè fhàiseach. 'S e stadastaireachd agus seansa; ma-tà tha e fàiseach. Tha mi a' cluichd 'Rise of Legends' an-nis. Tha am gèama glè mhath.

Maths was very easy. It's statistics and chance; therefore it's easy. I am playing Rise of Legends right now. The game is very good.
What Tarquin the Proud said in his garden with the poppy blooms was understood by the son but not by the messenger.

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Mairead » Thu May 22, 2014 3:27 pm

Oops, I meant to use "is", not "tha"! But it's true, you can't always extrapolate, but it's fun and important to try. :)

Leugh mi Riaghailt-àireimh ann an àrd-sgoil. Bha e dùbhlanach, agus air uairibh bha e glè inntinneach. Chan eil mi a' dèanamh matamataigs no saidheans a-nis. 'S fhearr leam eachdraidh agus cànanan. Co-dhiù, 's toil leamsa bith-eòlas mara agus reul-eòlas, agus leugh mi leabhar glè inntinneach timcheall nàdur-fheallsanachd ann mo chlas na-oilthigh a-bhòn-uiridh: The Characteristics of Physical Law à sgrìobh Richard Feynman. 'Se "Freshman Studies" ann an clas, facal-toisich gu na h-ealainean libearalachean. Rinn mi an clas ann an oilthigh Aimeireaganach, far leugh mi car bliadhna ro dh'imprig mo theaghlach do Alba.

I studied calculus in high school. It was challenging and sometimes very interesting. Now I don't do math or science. I prefer history and languages. However, I do like marine biology and astronomy, and I read a very interesting book about physics for my university class the year before last. The class is "Freshman Studies", an introduction to the liberal arts. I did the class at an American university, where I studied for a year before my family moved to Scotland.
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Màiri na Coille » Fri May 23, 2014 2:53 am

Rinn mi reul-eòlas trì bliadhna air ais; bha e a' còrdadh rium gu mòr. Tha e cho inntineach! 'S toigh leam fhathast a' coimheadh na reultan ann an t-iarmailt oidhche--ged chan eil tòrr ann (tha mi a' fuireach anns na frith-bhailtean, mar sin tha truilleadh solais ann).

I did astronomy three years back; I enjoyed it very much. It's so interesting! I still enjoy watching the stars in the night sky--though there aren't a lot (I live in the suburbs, so there's light pollution).

coempa
Posts: 93
Joined: Wed Apr 09, 2014 4:45 pm
Language Level: beginner/tòisichear
Corrections: Please correct my grammar
Location: Holland/an Òlaind
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by coempa » Fri May 23, 2014 7:20 am

Last exam of high school. Clan Coèmpa rides to its last battle.
What Tarquin the Proud said in his garden with the poppy blooms was understood by the son but not by the messenger.

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Mairead » Fri May 23, 2014 11:07 am

A Mhàiri, fhuirich mi anns na frith-bhailtean cuideachd. Uill, bha mi a' fuireach ann am bàile bheag ri frith-bhailtean faisg air làimh. (Bàile bheag ri slat-tomhais Aimeirigeachean, fichead agus beagan mìle feadhainn. A Choempa, gun dèid leat!

Mary, I lived in the suburbs too. Well, I lived in a small town with suburbs nearby. (Small by American standards, 20,000 or so people.) Coempa, good luck!
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

coempa
Posts: 93
Joined: Wed Apr 09, 2014 4:45 pm
Language Level: beginner/tòisichear
Corrections: Please correct my grammar
Location: Holland/an Òlaind
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by coempa » Fri May 23, 2014 5:59 pm

Done!! It went really well.

I'm listening to really loud victory bagpiping while enjoying an ale.
What Tarquin the Proud said in his garden with the poppy blooms was understood by the son but not by the messenger.

deardron
Posts: 58
Joined: Sat Nov 24, 2007 9:40 am
Location: Innis-Tìle/An Ruis

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by deardron » Sat May 24, 2014 7:03 pm

coempa wrote:How is learning maths for fun terrible? I study gaelic for fun ;p

Bha matamataigs glè fhàiseach. 'S e stadastaireachd agus seansa; ma-tà tha e fàiseach. Tha mi a' cluichd 'Rise of Legends' an-nis. Tha am gèama glè mhath.

Maths was very easy. It's statistics and chance; therefore it's easy. I am playing Rise of Legends right now. The game is very good.
Aontachadh! Tha mi a' creidsinn gu bheil matamataigs glè inntinneach gu dearbh, a dh'aindeòin gur mòran fheadhainn a th'ann nach eil ga thuigsinn, gu mì-fortanach.
Còrdaidh teòiridh coltachd is staitistearachd rium gu leòr, ach 's e co-aontaran diofarachaidh a tha mi ag ionnsachadh an dràsta.

Agree! I believe that mathematics is very interesting indeed, but unfortunately there's many people who don't understand it.
I like probability theory and statistics a lot, but now I'm learning differential equations.

coempa
Posts: 93
Joined: Wed Apr 09, 2014 4:45 pm
Language Level: beginner/tòisichear
Corrections: Please correct my grammar
Location: Holland/an Òlaind
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by coempa » Sun May 25, 2014 11:45 am

When I said chance I meant probability of course.

I dit it for high school though, not out of interest.
What Tarquin the Proud said in his garden with the poppy blooms was understood by the son but not by the messenger.

Post Reply