Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4552
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Fri Apr 24, 2015 6:22 pm

Cha chreid mi nach eil thu ceart! Cha robh mi eòlach air an abairt ud ;)


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Mairead » Sat Apr 25, 2015 8:01 am

Obh ceart, a Luchag. :) Iongantag! Tha eachdraidh fada aig Rhodes. Tha mi ag iarraidh a' dol dhan Ghreug. Tha mi a' dol a Dhùn Éideann an-diugh oir tha agallamh agam. 'S toil leam Edinburgh. :)

Oh right, poor mouse. Wonderful! Rhodes has a long history. I want to go to Greece. I'm going to Edinburgh today because I have an interview. I like Edinburgh.
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4552
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Sat Apr 25, 2015 6:35 pm

Gura math a thèid leat :)

Good luck
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Mairead » Mon Apr 27, 2015 10:33 am

Tapadh leat! :) Bha e math. Bha i brèagha ann an Dùn Éideann. 'S e mo bhaile-mór prìomhach a th' ann. Am bheil baile-mór prìomhach agaibh?

Thank you! It was good. It was beautiful out in Edinburgh. It's my favourite city. Do you all have a favourite city?
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4552
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Thu Apr 30, 2015 8:40 am

Ged a tha Dùn Èideann nas snasaile, is toil leam Glaschu :)

Although DE is prettier, I like G.


-> baile mòr as fhearr leam/leibh
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Mairead » Thu Apr 30, 2015 4:22 pm

Tapadh leat. :) Cha robh mi ann an Glaschu idir! Tha mi ag iarraidh a dhol, ge-tà. Dè an toil leat anns an Glaschu? Chan e baile mòr a th' ann an Cill Rìmhinn, ach 's e am baile as fhearr leam a th'ann. :)

Thanks. :) I've never been to Glasgow! I want to go, though. What do you like in Glasgow? St Andrews isn't a city, but it's my favourite town. :)
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

faoileag
Maor
Posts: 1502
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Sat May 02, 2015 1:19 am

Tha mi fhìn à taobh an Ear na h-Alba bho thùs, agus mar sin 's fheàrr leam an aimsir ann an DE - fuar ach nas tioraime na taobh an Iar. Ged a tha e (beagan) nas blàithe, tha G ro fhliuch dhomh! :P

I am originally from the East of Scotland and therefore I prefer the weather in Edinburgh - cold but drier than the West. Although it's (a bit) warmer, Glasgow is too wet for me! :P

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4552
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Thu May 07, 2015 4:55 pm

'S e baile glè inntinneach a th' ann an Glaschu. Tha torr ri fhaicinn ann, agus tha na daoine càirdeil dhomh agus is toil leotha tarraing asad :P

G is a very interesing city. There is a lot to see, and people are nice to me and they like to pull your leg


Bha mi ann an Cill Rìmhinn roimhe, 's e àite brèagha a th' ann.

I have been to St. A., it's a beautiful place


-> Cha robh mi ann an Glaschu a-riamh - which word you pick for "never" depends on the time it refers to
-> Dè as toil leat ann an Glaschu?
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Sat May 09, 2015 8:37 am

Tha mi sa Ghreug a-nis!
Is fhearr leotha "Rodos" a sgrìobhadh anns na litrichean Laidinneach an àite "Rhodes" mar a tha e sa Bheurla.
Mar sin, tha mi ann an Rodos, faisg air am baile den aon ainm.
Tha mi a' fàs nas leisge agus nas leisge gach latha; is toigh leam seo gu dearbh!
Ach b' fhearr leam leughadh nas motha mu na Ridirean de Rodos agus msaa; tha an eachdraidh seo fada agus toinnte.

I'm in the Greece now!
They prefer to write "Rodos" in Latin letters instead of "Rhodes" as in English.
So, I'm in "Rodos" near the city of the same name.
I become more and more lazy every day; I really like it!
But I would like to read more about the Knights of Rhodes and so on; the history is long an complicated.
Eilidh -- Luchag Bhochd

Adelheid
Posts: 33
Joined: Tue May 15, 2012 12:22 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Sagsainn
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Adelheid » Sun May 10, 2015 9:40 pm

'S e dùthaich bhrèagha a th' ann a' Ghreug ! Mòran bhliadhnaichean air ais bha mi air a' bheinn "Olympus" agus ann an Àithne cuideachd . Thachair sinn ri daoine laghach is càirdeil an sin.
Greece is a lovely country ! Many years ago I was on the mountain "Olympus" and also in Athens. We met nice and friendly people there.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Mon May 11, 2015 8:05 am

Bha mise air a' bheinn "Olympus" dà bhliadhna air ais, ach bha sin ann an Cìopras: tha an t-Olympus aca fhèin ann. :D

I've been on the mountain "Olympus" two years ago, but this was on Cyprus: there is their own Olympus there.

--> anns an Àithne
Eilidh -- Luchag Bhochd

Adelheid
Posts: 33
Joined: Tue May 15, 2012 12:22 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Sagsainn
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Adelheid » Mon May 11, 2015 10:31 pm

Tha mi an dòchas gum bi làithean brèagha agaibh! Nuair a bha sinn an-siud, bha e uabhasach teth san Lùnastal. :mc:
I hope that you have good days ! When we were there, it was terribly hot in August .

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Thu May 14, 2015 9:26 am

'S ann on adhbhar seo a thàinig sinne a-nall sa Chèitean; 's lugha orm teas.

This is the reason of our coming here in May; I do hate the hotness.
Eilidh -- Luchag Bhochd

Teddie
Posts: 31
Joined: Mon Oct 01, 2012 4:16 pm
Language Level: Beginner-Intermediate
Corrections: I'm fine either way
Location: St Andrews
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Teddie » Tue May 19, 2015 12:45 pm

chrìochnaich mi an deuchainn deireannach (of my degree) agam, an-duigh.

Tha mi glè toilichte a-nis!

I finished my last university exam today.

I am very happy now! :D
Please check my Gaelic for mistakes :)

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Wed May 20, 2015 7:38 pm

Glè mhath! :D
Very good!

--> an deuchainn dheireannach (boir.)
--> glè thoilichte
Eilidh -- Luchag Bhochd

Post Reply