Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Mairead » Tue Sep 29, 2015 2:25 pm

Glé mhath! :) Tha mi a' leughadh mòran*.

Very nice! I am reading a lot.

*My Gaelic is rusty - is that an ok construction?


Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

Chaja
Posts: 13
Joined: Fri Oct 30, 2015 10:04 pm
Language Level: True beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Netherlands
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Chaja » Fri Nov 20, 2015 9:13 am

Let's give this a try.

Tha mi ag obair aig McDonald's.

I am working at McDonald's.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Fri Nov 20, 2015 2:19 pm

Glè mhath!
Agus dè tha thu a' dèanamh an-seo?
A bheil thu a' còcaireachd no a' reic burgaran?

Very good!
And what are you doing there?
Are you cooking or selling burgers?
Eilidh -- Luchag Bhochd

MarcMacUilleim
Posts: 120
Joined: Fri Jun 27, 2014 1:16 pm
Language Level: Fluent
Corrections: I'm fine either way
Location: Europe

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by MarcMacUilleim » Fri Nov 20, 2015 5:12 pm

poor_mouse wrote:an-seo - there
Tha an-seo a' ciallachadh here.
An-seo means here.

Tha an-sin a' ciallachadh there.
An-sin means there.
poor_mouse wrote:A bheil thu a' còcaireachd no a' reic burgaran?
A bheil thu a' còcaireachd no a' reic bhurgaran?

Thèid an tuiseal ginideach a chleachdadh an déidh ainmear ghnìomhaireaich.
The genitive case is used after a verbal noun.
http://www.taic.me.uk/leasan39.htm

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Sun Nov 22, 2015 9:59 am

Oh, yes, I know that an-sin=there and an-seo=here, but in Gaelic I think about "here", and in English "there". :naire:
Gabh mo leisgeul!

About genitive after verbal nouns: in "Teach Yourself Gaelic" they use it only with "the" (A bheil thu a' reic nan burgaran?)
So, I think "a' reic burgaran" is correct too nowadays.
Eilidh -- Luchag Bhochd

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Mairead » Thu Nov 26, 2015 8:39 am

'S e Là na Taingealachd a th'ann an-diugh! :) Bidh sinn ag ithe 'stuffing', buntàta pronn, fraochain, céic ùbhlan, agus mo phàranthan bidh ag ithe pulaidh. (Chan eil mi agus mo phiuthar ag ithe feòil.)

Today is Thanksgiving! We'll be eating stuffing, mashed potatoes, cranberries, apple cake, and my parents will eat turkey. (My sister and I don't eat meat.)
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Thu Nov 26, 2015 7:26 pm

Meal do naidheachd, a Mhairead!
Bha sinne ag ithe pulaidh air bhon-dè :D

Congratulations!
And we ate turkey the day before yesterday.
Eilidh -- Luchag Bhochd

MarcMacUilleim
Posts: 120
Joined: Fri Jun 27, 2014 1:16 pm
Language Level: Fluent
Corrections: I'm fine either way
Location: Europe

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by MarcMacUilleim » Thu Nov 26, 2015 8:54 pm

poor_mouse wrote:Bha sinne ag ithe
That means we were eating. Just like English, if you're talking about a single one-off completed action in the past, you'd say dh'ith sinn, i.e. we ate, then we did this, then we did that etc.

http://www.taic.me.uk/taic.htm

Agnieszka
Posts: 26
Joined: Sun Aug 09, 2015 2:26 pm
Language Level: elementary
Corrections: Please correct my grammar
Location: Polska

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Agnieszka » Sat Nov 28, 2015 11:55 am

Tha mi ag òl coffaidh.

I'm drinking coffee.

MarcMacUilleim
Posts: 120
Joined: Fri Jun 27, 2014 1:16 pm
Language Level: Fluent
Corrections: I'm fine either way
Location: Europe

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by MarcMacUilleim » Sat Nov 28, 2015 4:43 pm

Agnieszka wrote:coffaidh
Just one 'f' in Gaelic: http://www.faclair.com/?txtSearch=coffee

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Tue Dec 08, 2015 1:33 pm

Ceartachadh no dhà dhuibh:

Airson: http://www.foramnagaidhlig.net/foram/vi ... start=1410
I wanted to write: I teach Czech language (I mean - as a job
Teagaisgidh mi an t-Seacais
'S e tidsear na Seacaise a th' annam

Bha mi anns a' Ghearmailt fad mìosa

Tha Gearmailtis nam cheann

tha e gam bhreisleachadh gu tur

bha na daoine na cathair-eaglaise glé fhuranach

gu bhuileach - people usually say Chan eil mi buileach cinnteach
Seadh! Ach chan eil fios 'am carson a tha e "ag ràdh", ach "a' ruigsinn"
abair - ràdh is an irregular verb - these things tend to do what they want :P

Airson http://www.foramnagaidhlig.net/foram/vi ... start=1425:
Am bi caraid dhomh (or mo charaid?) a' dannsa cuideachd?
mo charaid is better in this context. Or An caraid agam.

Dòmhnallach

dhan chéilidh aig mo chàraid an ath-oidhche

’S e sin an Ionad Gàidhlig Ghlaschu

gum bi mi ga shealltainn a-nochd -> that I will be showing it tonight
gum bi mi a’ coimhead air a-nochd -> that I will be watching it tonight

Airson http://www.foramnagaidhlig.net/foram/vi ... start=1440:

a' sgioblachadh an t-seòmair - verbal nouns are nouns, so we want the genitive here. The genitive is usually dropped nowadays when you don't have the article: a' sgioblachadh seòmar

http://www.foramnagaidhlig.net/foram/vi ... start=1455

Agus dè tha thu a' dèanamh an-seo? @MarcMacUilleim: Dè do bheachd mu dhèidhinn an-siud a chleachdadh san t-suidheachadh sin? An dùil nach robh Chaja aig an obair nuair a sgrìobh i e. - What do you think about using an-siud in this situation? Assuming that Chaja wasn't at work shen (s)he wrote this.

A bheil thu a' reic nam burgaran? - Plural genitive only gets lenited without the article, so this is still in the genitive ;)

agus bidh mo phàrantan bidh ag ithe pulaidh

Chan ith mi fhìn no mo phiuthar feòil - this is a regular thing, so better use normal future tense

air bhon-dè -> a-bhon-dè. Time expressions don't usually add an "on" in Gaelic at all. Rinn mi seo DiLuain - I did this on Monday.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Thu Dec 10, 2015 9:09 am

Mòran taing, a GhunChleoc!

Bha sinn gad ionndrainn gu mòr, bha ceartachadh a dhìdh orinn gu dona (gu math/gu mòr/dha-rìribh ???) !

We were missing you a lot, we needed correcting very much!
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Thu Dec 10, 2015 1:24 pm

Feumaidh mi aideachadh tu bheil mi air fàs beagan leisg agus m' aire air cus pròiseactan eile :naire:

I have to admit that I have become a bit lazy with my mind on too many other projects
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

ithinkitsnice
Posts: 101
Joined: Wed Oct 21, 2015 1:51 pm
Language Level: Tha mi, no, um, 's e… ?
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by ithinkitsnice » Sun Dec 13, 2015 3:59 pm

Thàinig cnatan orm an t-seachdain, fhathast chaidh mi a-mach gu pàrtaidh a-raoir, dh'òl mi cus, agus a-nis tha mi grod. An diugh, tha mo thaigh uabhasach fuar agus tha mi a' dèanamh an aithris-chìse agam. Chan eil mi ro thoilichte an-dràsta. Tha mi ag iarraidh Lemsip. :tinn:

I caught a cold this week, yet I went out to a party last night, drank too much, and now I feel horrible. Today, my flat is really cold and I'm doing my tax return. I'm not too happy right now. I want a Lemsip.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Sun Dec 13, 2015 10:19 pm

Obh och, nach tusa a tha bochd :(

Ouch, you're really poor(ly)

This week = an t-seachdain seo

Word order: chaidh mi a-mach gu pàrtaidh a-raoir fhathast. It is more natural to say "co-dhiù" rather than "fhathast" in this context.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Post Reply