Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Fri May 30, 2008 11:16 pm

A Ghun Chleoc, Bha Eurovision èibhinn...

Co-dhiù, an-diugh bha mi ann am Peairt còmhla ri m' àthair agus chaidh mi dhan colaiste. A-nis, tha mi a' dèanamh an cùrsa "Gaelic 2 - SQA Module" - Tha mi a' smaoineachadh gu bheil e math agus beagan doirbh...
An dèidh sin, chaidh sinn taigh-biadh, biadh Sìonach, agus bha moran biadh againn! Bha e blàsta.
Dh'fhaighinn sinn am bùs aig 210f gu Sruighlea agus na am bùs eile aig 310f gu Dollar. Bha i ro thèth... Bha an t-uisge ann moran.
A-nis, tha mo chairdean an seo. Tha sinn ag èisteachd ri ceòl - Hellogoodbye. Tha i math.
A-màireach, bith mi a dhol mo chùrsa...

Eurovision was funny...

Went to Perth with my dad. Doing a Gaelic course now. Think it will be good but hard.
After went to restaurant and ate tons. It was yummy.
We got the 210 bus to Stirling then another bus at 310 to Dollar. It was too hot... It was raining a lot.
Now, my friends are here. Got music on.
Tomorrow, i will do my course...
Last edited by *Alasdair* on Sat May 31, 2008 3:15 pm, edited 1 time in total.GunChleoc
Rianaire
Posts: 4485
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sat May 31, 2008 10:36 am

Tha mi toilichte gun do chòrd EV riut agus tha mi an dòchas gum bi an cùrsa glè fheumail is tlachdmhor dhut!
I'm happy you liked EV and I hope the course will be very useful and fun!

You are mixing the "Tha Noun Adjective" and the "'S e Noun1 a th' ann Noun2" forms. Bidh agad ri ràdh:

- Bha Eurovision èibhinn
- Bha e blàsta
- Tha e math

all without "a th' ann".


And it's chaidh - Chaidh mi dhan cholaiste

bha mòran biadh againn - without "sinn", because that's already in the "againn" = aig + sinn. You could also say "Dh' ith sinn cus" - we ate too much
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

chris-1961
Posts: 87
Joined: Thu May 15, 2008 6:59 pm
Language Level: beginner - intermediate
Location: Penicuik, Alba.
Contact:

Unread post by chris-1961 » Sat May 31, 2008 3:04 pm

Halò a GhunChleoc. :D Ciamar a tha thu an-diugh?

Thanks for correcting my mistake, I'm always making mistakes now and then with my Gàidhlig but that's life when you are learning a new language.

Mar sin leat an-drasta agus mòran taing.

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Sat May 31, 2008 3:16 pm

GunChleoc wrote:Tha mi toilichte gun do chòrd EV riut agus tha mi an dòchas gum bi an cùrsa glè fheumail is tlachdmhor dhut!
I'm happy you liked EV and I hope the course will be very useful and fun!

You are mixing the "Tha Noun Adjective" and the "'S e Noun1 a th' ann Noun2" forms. Bidh agad ri ràdh:

- Bha Eurovision èibhinn
- Bha e blàsta
- Tha e math

all without "a th' ann".


And it's chaidh - Chaidh mi dhan cholaiste

bha mòran biadh againn - without "sinn", because that's already in the "againn" = aig + sinn. You could also say "Dh' ith sinn cus" - we ate too much
Tapadh leat - Bha e anmoch....
Thanks - It was late...

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Sat May 31, 2008 7:55 pm

A-nis, tha mi a' bruidhinn ri Denzil (aka Ben) air MSN.
Tha sinn a' bruidhinn ann an Gaidhlig agus Gaeilige (no Gaidhlig na h-eirinn).

Talking on MSN to Ben. We are talking in Gaelic and Irish.

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Sun Jun 01, 2008 2:19 am

Tha mi a' dèanamh mo chùrsa a-nis. Tha mi air Ionad dhà (Aig a'Phort-Adhair) - Tha iad furasta an-dràsta...
Bruidhinn mi ri "Denzil" bho 730f-1m cuideachd! Tha e càirdeil :)

Doing my course now - On unit 2 (At the airport).
Talked to Ben earlier. He is friendly.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4485
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sun Jun 01, 2008 7:44 am

'S e do bheatha, Alasdair :D
You're welcome
Thanks for correcting my mistake, I'm always making mistakes now and then with my Gàidhlig but that's life when you are learning a new language.
'S ann mar sin a tha e.
That's how it is

Tha mi gu math an-diugh, tapadh leat. Tha mi a' gabhail breacaist.
I am well today, thank you. I am having breakfast.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

chris-1961
Posts: 87
Joined: Thu May 15, 2008 6:59 pm
Language Level: beginner - intermediate
Location: Penicuik, Alba.
Contact:

Unread post by chris-1961 » Sun Jun 01, 2008 6:29 pm

Halò GunChleoc. :D Ciamar a tha thu an-diugh.

It was me ( Chris ) that said thanks for correcting my mistake. I'm hopefully going to college in Edinburgh to learn Gàidhlig and this will improve my grammar and syntax even more.

Mar sin leat an-drasta agus mòran taing cuideachd.

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Mon Jun 02, 2008 2:50 am

Tha mi a' dol mo chùrsa a-rithist. Tha mi air Ionad 3 a-nis - "Anns an taigh-òsta". Abair spòrs!

Tha mi a' dol mo leabaidh a dh'aithgearr... Tha mi beagan sgìth - Tha i 2:50m

Doing my course. On unit 3 now. Fun!
Going to bed soon. It is 2:50am!

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Sat Jun 21, 2008 7:41 pm

Tha mi ag èisteachd ri Nos Ur air an t-eadar lìon.
Listening to Nos Ur on the net.

yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Sat Jun 21, 2008 10:02 pm

*Alasdair* wrote:Tha mi ag èisteachd ri Nos Ur air an t-eadar lìon.
Listening to Nos Ur on the net.
Mise Cuideachd. Chan do am conbhallach glè mhath ged, agus tha i dìreach cèol a-nis... Peatbog Faeries? Ma tha i am cd ùr(ish), s' toigh leam i. :D

Me too. Their sound wasn't good [technically] though, and it's just music now... Petabog Faeries? If it is their new(ish) CD, I like it.

faoileag
Maor
Posts: 1483
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Unread post by faoileag » Sat Jun 21, 2008 11:42 pm

Chuala mi e cuideachd. Bhuannaich còmhlan Cuimreach agus bana-sheinneadair Bhreatannach.

Cha robh iad dona idir. :D

Yr Annioddefol - Song: Drysu (Confusion). Language: Welsh

Gwennyn - Song: Bugale Belfast (Children of Belfast). Language: Breton

Barrachd fiosrachaidh agus na briathran de na h-òrain an seo:


http://www.nos-ur.eu/2008artistes.htm

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Sun Jun 22, 2008 8:26 pm

Yaidh! Tha mi deiseil "Ionad a h-aon" (Ceithir leasanan) de mo chùrsa bho Colaiste na Peairt. An ath - "Ionad 2" (Sia leasanan).

A-nis ged, tha mi ag èisteachd ri Reidio nan Gàidhlig bho Diardaoin. Tha e math dhà-rireabh!

Yay! Finshed Uni One of my course. Next - Part two.
Now, got Thursday's RNG show on. Excellent.


@Ceitidh - Tha an CD ùr aig Peatbog Faeries agam. Tha i ceart gu leòr. Beagan bleh...
I have the CD. It is OK, a bit bleh...

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4485
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Mon Jun 23, 2008 9:34 am

Meal do naidheachd, Alasdair!
Congratulations!

Cha do dh' èisd mise ris an fharpais o chionn 's nach robh mi aig an taigh.
I didn't listen to the contest because I wasn't at home.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

agasgoil
Posts: 29
Joined: Thu Dec 20, 2007 6:17 pm
Corrections: I'm fine either way

Carolina a' Tuath

Unread post by agasgoil » Thu Jun 26, 2008 10:41 am

Tha mi a' deasachadh a' dhol dhan cleasaichean gaidhealach ann an Carolina a' Tuath.

I am preparing to go to the highland games in North Carolina.

Post Reply