Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
JoP
Posts: 41
Joined: Sun Jun 08, 2008 9:59 am
Corrections: I'm fine either way
Location: Northumberland

Unread post by JoP » Fri Sep 12, 2008 3:17 pm

neoni wrote:Tha mise ag èisteachd ris na Toten Hosen agus a' sgrìobhadh na faclan nach eil mi a' tuigsinn.

Ich höre grade Die Toten Hosen und schreibe die Wörte, die ich nicht verstehe.
Chan eil mi a' tuigsinn "Die Toten Hosen", a' briogais marbh?

Weiss nicht was soll es bedeuten "A' briogais marbh", die toten hosen?



Cèid
Posts: 79
Joined: Thu Mar 06, 2008 5:23 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: SAA

Unread post by Cèid » Fri Sep 12, 2008 4:24 pm

'S e còmhlan "punk rock" às a' Ghearmailt a tha anntasan.

Sie sind ein Punkrockband aus Deutschland.

(I think the name's supposed to be a little silly. :priob: )

neoni
Posts: 634
Joined: Sun Oct 28, 2007 10:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: am badeigin

Unread post by neoni » Fri Sep 12, 2008 4:54 pm

Tha wikipedia ag ràdh gu bheil an abairt ga cleachdadh airson "impotent", "lifeless", "boring", or "nothing going on" cuideachd.


Wikipedia sagt, dass es auch fuer "impotent", "lifeless", "boring", or "nothing going on" benutzt wird.



Ged a 's e puncaich a th' annta, chan eil an ceòl cho cruaidh, mar gum biodh. Feuch na leanas;
Obwohl die Punks sind, ihre Musik ist goa net so schwer (passt das da??). Versucht mal diese Videos;
Kein Alkohol ist auch Keine Loesung
http://de.youtube.com/watch?v=V1BNT8nQP ... re=related
Bonnie & Clyde
http://de.youtube.com/watch?v=ZhI3icfEsOI
Hier Kommt Alex
http://de.youtube.com/watch?v=5X-yqPhItr8
Bayern;
http://de.youtube.com/watch?v=G3KPBRajN10 (...Deutsche Meister, ja so heisst er, mein Verein! usw)
Nur Zu Besuch
http://de.youtube.com/watch?v=sOzMWu0awMY

faoileag
Maor
Posts: 1489
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Unread post by faoileag » Fri Sep 12, 2008 6:59 pm

In der Fußgängerzone nachts ist total tote Hose. 8-)

Anns an àrainn-choisichean san oidhche chan eil dad sam bith a' tachairt.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4499
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Fri Sep 12, 2008 7:33 pm

Sin e dìreach. Tha iad èibhinn :D
Yep, that's it. They're fun
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

User avatar
ruighean
Posts: 97
Joined: Wed Sep 19, 2007 5:23 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: A' Ghàidhealtachd
Contact:

Unread post by ruighean » Thu Sep 25, 2008 7:45 pm

Dia dhaoibh. Cén chaoi a bhfuil sibh?

Tha mi ann an Èirinn an-dràsta a' dèanamh Ceum BA (le urram) ann an Gàidhlig 's Leasachadh agus tha mi ag ionnsachadh na Gaeilge :D A bharrachd air Gaeilge tha mi a' dèanamh Sociology of Tourism agus Politics of the EU aig Ollscoill na hÉireann Má Nuad agus tha mi a' dèanamh Sgilean Eadar-theangachaidh agus Tràchdas Ceuma air astar le SMO.

Ged a tha Èirinn còrdadh rium chan eil mi toilichte nach eil Irn Bru againn an seo :boile: :D

In Ireland just now to do my fourth year. Taking Irish, Tourism and Politics at NUIM and Translations Skills and my Dissertation at SMO.
Gèidh.uk - Na naidheachdan LGDT as ùire le fòcas àraidh air naidheachd Albannach.
AtUG.uk - Na naidheachdan teicneòlais às ùire le fòcas àraidh air teicneòlas Apple.
Tachartasan.info - Iùl-lann de thachartasan a' buntainn ris a' Ghàidhlig.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4499
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Fri Sep 26, 2008 9:09 am

A dhuine bhochd gun deoch sam bith ann... seo tè dhut:
Poor man without a decent drink... here's one fo you:

Image

Tha mi an dòchas gun còrd Eirinn dhut ge-tà! :D
I hope you'll like Ireland though
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

An Gobaire
Posts: 690
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Fri Sep 26, 2008 4:32 pm

Glè mhath dha-rìreabh. Dè cho fad 's a bhios tu ann?

Very good indeed. How long will you be there?

Tha mi-fhìn a' dol gu geamaichean "Gàidhealtachd na h-Alba" ann an Chiba Didòmhnaich, 4 Dàmhair.

I'm going to the Scottish Highland Games in Chiba Sunday, 4 October.

Bha mi ann an uiridh is a' bhon uiridh, ach cha do shaoil mi gun robh iad cho gàidhealach sin ged a chòrd e rium bhith ann. Ge-tà, bha britheamh ann às an Eilean Sgitheanaich agus Gàidhlig aige bhon ghlùin. Bha esan na bhritheamh air farpais na pìobaireachd. Cuideachd, cuideigin a thàinig ann airson breith a thoirt air na dannsairean Iapanaich. B' iad dannsaichean a bha rud beag ro fhoirmeil dhomh fhèin, ach aig deireadh a' ghnothaich bha cothrom ann dhan luchd-amharc "strip the willow" a dhèanamh. 'S toigh leam "Strip the Willow", dannsa a thathas measail air ann an cèilidhean ann an Alba, ach a-rèir Wikipedia, 's e dannsa Sasannach a th' ann. Co-dhiù no co-dheth, chòrd e rium.

I was there last year and the year before, but I didn't feel that there was much Gaidhealach about them, although I enjoyed being there. However, there was a Gaelic-speaking judge there from Skye. He was judging the piping competition. Also, someone who had come there to judge the Japanese dancers. The dances were a bit too formal for my taste, but at the end, the spectators had the chance to take part in a "strip the willow". I like "Strip the Willow", and it's popular in ceilidhs in Scotland, but according to Wikipedia, it's actually an English folk dance. Anyway, I enjoyed it.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Fri Sep 26, 2008 8:47 pm

Arghh! Strip the Willow! Tha acaid air m'adhbrann a' fhathast!

Chan eil mi a' dèan mòran a-nìs ach obair-dachaig, obair-dachaig agus, ma tha mi modhail, obair-cùrsa! Rinn mi an-dràsd mo Ghearmailtis ach feumaidh mi a'dèan mi mo mhatamtaigs agus c(h?)èol. Tha mi a'dèan 13 GCSEan agus tha obair-dachaig agus obair-cùrsa air a' h-uile iad! Abair Spòrs!

Uill, co-dhiù, tha mi ag eisteachd ri Na Gathan - Gus an Tig an Latha: Seo. 'S toigh leam Na Gathan, ròc iad! :D

Oh no! Strip the Willow! My ankle still hurts (I fell over at some barn dance my friend persuaded me to go to)!
I'm not doing much at the moment with homework, and if I'm good, coursework. I've just done German and now I've got maths and music. I'm doing 13 GCSEs, each of them have homework and coursework.
Well at least I'm listening to Na Gathan. They rock!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4499
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sat Sep 27, 2008 11:07 am

You switch everything around after feumaidh mi: feumaidh mi matamataigs a dhèanamh. Not it becomes a dhèanamh, not a' dèanamh

tha obair-dachaigh agus obair-cùrsa aig a h-uile aca


Bha mi a' leughadh leabhar 'sa mhadainn an-diugh is feumaidh mi biadh meadhan-latha ullachadh a-nis. Nì mi pizza :blasda:
I was reading a book this morning and now I need to prepare lunch. I'll make pizza
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

chris-1961
Posts: 87
Joined: Thu May 15, 2008 6:59 pm
Language Level: beginner - intermediate
Location: Penicuik, Alba.
Contact:

Unread post by chris-1961 » Sun Oct 05, 2008 12:05 am

Halò a h-uile a duine. :D Ciamar a tha sibh an-diugh?

Hello everybody. How are you today?

I am busy with my course at the moment and have not ha a lot of time to put a post on here lately. I am learning Gàidhlig at a phenomenal rate and my course tutor is really pleased with my progress.

Hopefully, in a few months time I will be able to post on here in Gàidhlig only but we'll have to wait and see.

Mar sin leat an-dràsta. :D

Coinneach Cìr
Rianaire
Posts: 333
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:07 pm
Language Level: Fileanta
Corrections: I'm fine either way
Location: Siorrachd Rinn Friù
Contact:

Unread post by Coinneach Cìr » Sun Oct 05, 2008 8:22 pm

chris-1961 wrote:Halò a h-uile a duine. :D Ciamar a tha sibh an-diugh?
Tha mise gu math tapadh leibh, ciamar a tha sibh fhèin? Deagh naidheachd gu bheil sibh air adhartas a dhèanamh.
Bha mise air feadh Alba air sgàth obair an seachdain seo, dà là ann an Inbhir Nis, là ann an Steòrnabhagh agus bha mi a teagaisg Gàidhlig ann an Cille Mhearnaig an-dè. Tha e math a bhith trang!


I'm well thanks very much, how's yourself? Good news that you have made progress.
I was all over Scotland this week because of work, two days in Inverness, a day in Stornoway and I was teaching Gaelic in Kilmarnock yesterday. Its good to be busy!

chris-1961
Posts: 87
Joined: Thu May 15, 2008 6:59 pm
Language Level: beginner - intermediate
Location: Penicuik, Alba.
Contact:

Unread post by chris-1961 » Mon Oct 06, 2008 8:10 pm

Coinneach Cìr wrote:
chris-1961 wrote:Halò a h-uile a duine. :D Ciamar a tha sibh an-diugh?
Tha mise gu math tapadh leibh, ciamar a tha sibh fhèin? Deagh naidheachd gu bheil sibh air adhartas a dhèanamh.
Bha mise air feadh Alba air sgàth obair an seachdain seo, dà là ann an Inbhir Nis, là ann an Steòrnabhagh agus bha mi a teagaisg Gàidhlig ann an Cille Mhearnaig an-dè. Tha e math a bhith trang!


I'm well thanks very much, how's yourself? Good news that you have made progress.
I was all over Scotland this week because of work, two days in Inverness, a day in Stornoway and I was teaching Gaelic in Kilmarnock yesterday. Its good to be busy!
Halo Coinneach. :D Tha mi gu math tapadh leibh.

Hello Kenneth. I am well thank you.

Am pleased that I have made some progress with my learning of Gàidhlig and hope to improve even more within the next few weeks/months and to continue in the same vein throughout my learning.

Mar sin leat an-dràsta. :D

Coinneach Cìr
Rianaire
Posts: 333
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:07 pm
Language Level: Fileanta
Corrections: I'm fine either way
Location: Siorrachd Rinn Friù
Contact:

Unread post by Coinneach Cìr » Mon Oct 06, 2008 9:34 pm

chris-1961 wrote:Halo Coinneach. :D Tha mi gu math tapadh leibh.

Hello Kenneth. I am well thank you.
'S fheàrr leam Coinneach seach Kenneth, fiù 's anns a' Bheurla :priob:

I prefer Coinneach to Kenneth, even when using English.

neoni
Posts: 634
Joined: Sun Oct 28, 2007 10:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: am badeigin

Unread post by neoni » Mon Oct 06, 2008 9:59 pm

tha mise a' feuchainn ri fois a ghabhail, ach tha na flatmates na malachd agam a' dèanamh fuaim nach creideadh tu. beathaichean nam partaidh. :olc:







i'm trying to relax, but my idiot flatmates are making a noise you wouldn't believe.

Post Reply