Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Sun Oct 19, 2008 7:19 pm

Thìed mi air ais bhon eaglais dà uair bho chion agus a nis tha mi aig taigh mo pharantain biadh math a dhith. Cha bhi thu a faighinn sin aig an oilthigh.

Came back from Church 2 hours ago, eating good food at my parents place, can't find that at uni.GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sun Oct 19, 2008 8:03 pm

tha biadh math a dhìth orm - I lack good food
tha mi ag ithe biadh math - I am eating good food

@Chris: tha mi gu dòigheil, tapadh leat
I am well, thank you

Chòrd am partaidh rium is tha mi ann an deagh shunnd. Bha pailteas bidhe ann is rinn sinn ceòl :D
I enjoyed the party and I am in a good mood. There was plenty of food and we made music

Is cha do dh'òl mi ach uisge
And I only drank water
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Sun Oct 19, 2008 9:07 pm

Tha mi a' dol dhan mo leabaid a-nis, agus a' Ghearmailt aig 1m.
I'm going to bed now, and Germany at 1am.

Tioraidh an-dràsd!

neoni
Posts: 634
Joined: Sun Oct 28, 2007 10:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: am badeigin

Unread post by neoni » Sun Oct 19, 2008 9:39 pm

tha farmad orm :P

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Sun Oct 19, 2008 10:59 pm

tha biadh math a dhìth orm - I lack good food
tha mi ag ithe biadh math - I am eating good food
"At my parents house, eating good food", gun "I am" idir. Chan eil na seantansan sin a sealladh na tha mi ag iarraidh a ràdh gu dìreach.

neoni
Posts: 634
Joined: Sun Oct 28, 2007 10:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: am badeigin

Unread post by neoni » Sun Oct 19, 2008 11:03 pm

channadh tu dìreach "taigh mo phàrantan, ag ithe biadh"

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Mon Oct 20, 2008 2:15 am

Tapah leat.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Mon Oct 20, 2008 8:35 am

I was getting at the difference between a dh'ithe and dhìth, because when I read it I misunderstood ;)

I guess I should habe been clearer.


Tha mi an dòchas gun còrd a' Ghearmailt riut, a Cheitidh!
I hope you'll enjoy Germany
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Mon Oct 20, 2008 5:50 pm

'S e mo cheist a bh'ann, scriobh mi am facal ceàrr.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Mon Oct 20, 2008 7:42 pm

OK, an dithis againn ma-thà :D

OK, the two of us then
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Thu Oct 30, 2008 7:29 am

Tòiseichidh mi a rithist an cuspair seo: an diugh rinn mi ---. Sin e, 's e là uabhasach a bh'ann. Tri là bho chion ghabh mi air iasad leabhar an oileadair agam airson photocopies a dheanamh. Rinn mi iad ach cha do thug mi air ais an leabhar dhi. An diugh bha mi airson gan thoir dhi ach rinn mi cadal gu mheadhan-là. Tha clas agam leatha a maireach, far am bi mi a dol ceannsachadh.

Restart. Today I did ---. Awful day, borrowed prof's book, forgot to give it back, supposed to give it back today, slept in till noon. Class tommorow where I'll be crushed. Yay.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Thu Oct 30, 2008 9:29 am

Dè chanas iad mu peacaidh bheaga... :lol:
What do they say about small sins

Tha mi an dòchas nach bi e ro dhona!
I hope it won't be too bad
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Thu Oct 30, 2008 7:25 pm

Tha mi ag èisteachd ri ceòl le Brendan Campbell* - 's e seinneadair math a th' ann. 'S ann às a' Pholloc a tha e agus tha e fichead bliadhna coig a dh'aois. Dh' ionnsaich e a chluich a' fhìdeag agus gìotar nuair a bha e òg.
'S toil leam na h-òrain "Burgers and Murders" agus "Pirate Song" - tha iad anabarrach math! Èist thuca!
Tha mi ag èisteachd ri ceòl le Josh Pyke cuideachd - 's ann a Astràilia a tha e. Tha an t-òran às fheàrr aige "Memories & Dust".

*Bha esan air "Rapal" an seachdain sa' chaidh.

Listening to music. It's really good. The guy learned to play the tin whistle and guitar when he was wee.
Other music is good too! Best song is "...."

yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Thu Oct 30, 2008 8:13 pm

Tha mi a' dèan an bhideo airson mo thuras gu a' Ghearmailt. Chan eil i glè mhath gèt-tà, oir chan eil an camara ag obair air Dhiluain neo Dimairt.
I'm doing the video for our trip to Germany. It's not very good though, the camera didn't work Monday or Tuesday.

User avatar
~Sìle~
Posts: 118
Joined: Mon Oct 27, 2008 6:45 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Kent, Sasainn
Contact:

Unread post by ~Sìle~ » Thu Oct 30, 2008 8:47 pm

Tha mi ag obair a-dràsta.
I am at work right now [at least that's what I hope it says. :D ]
Last edited by ~Sìle~ on Thu Oct 30, 2008 9:04 pm, edited 1 time in total.

Post Reply