Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4548
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Thu May 21, 2009 5:42 am

Nì mi a leithid uaireannan cuideachd, a Neis! :lol:
I'm doing the like sometimes too, Neas


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

clarsach
Posts: 68
Joined: Sun May 10, 2009 4:22 am
Corrections: Please correct my grammar
Location: Planet Earth

Unread post by clarsach » Mon Jun 08, 2009 6:03 pm

Tha mi... bi ga lathadh. Tha e fuar an taobh.

I am shivering with cold. It is cold outside.


:naire: I'm relying on the dictionary for some vocabulary. I've been studying the -ing forms with my tyg dictionary, but it doesn't cover shivering. :naire: And did I use the correct form of outside for this context.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4548
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Mon Jun 08, 2009 8:58 pm

The expression I found is "air chrith". Just take it as a fixed expression for now.

Tha mi air chrith le fuachd. Tha i fuar taobh a-muigh.

taobh just means "side", so you have to say which side.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

clarsach
Posts: 68
Joined: Sun May 10, 2009 4:22 am
Corrections: Please correct my grammar
Location: Planet Earth

Unread post by clarsach » Tue Jun 09, 2009 12:37 am

Tha mi air chrith le fuachd. Tha i fuar taobh a-muigh. Tha mi an-drasta geansaidh blàth a chuir.

I am shivering with cold. It is cold outside. I just now put on a warm jumper.

I can't get at my books for reference now. I'm pretty sure I butchered that last sentence and possibly spelling of geansaidh. And technically it's a sweatshirt. :D

Tapadh leat.

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Tue Jun 09, 2009 2:32 am

Dh'obair mi trì laighean bho chion ach tha mir air a huile rud a cheannachadh agus tha mi fhathast a rannsachadh air airgead. An t-seachdainn seo chaidh, chaidh mi a mach do phartaidh no dhà còmhla ri doaine cho neonach 's a tha mise.

(Worked 3 days ago, finished, looking for dough again, went to a few parties last week)

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4548
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Tue Jun 09, 2009 7:41 am

'S e partaidhean matha a bh' annta gun teagamh! :lol:
They were good parties without doubt

Verbal noun for buying is ceannach or ceannachd

@clarsach: Tha mi air geansaidh blàth a chur orm an-dràsta

Have you had the Tha mi air... tense (perfect) yet? If not, maybe stick to:

Chuir mi geansaidh blàth orm an-dràsta

or if the past tense is too much for you:

Tha mi a' cur geansaidh blàth orm an-dràsta
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Sat Jun 13, 2009 2:32 am

'S e partaidhean matha a bh' annta gun teagamh!
Gu dearbh- ach mar thuairt mi, làn le chulaidhean-fhanaid. :lol:

Fhuair mi obair ann am factoraidh airson an samhradh agus thoisich mi Diardaoin. Mu dheireadh thall, tuilleadh airgead. 8-) Ach gun teagamh, tha seo a ciallachadh nach bi mi air loidhne cho mòran.

(Like a said, full of freaks. Also, found job, won't be on as much).

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4548
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Mon Jun 15, 2009 8:25 am

Guma math a thèid leat leis an obair :D

Good luck with the job
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Wed Jun 24, 2009 2:19 am

S' e mo cheann bliadhna an diugh ach cha do rinn mi càil sam bith mach o obair aig Factoraidh agus pàipear dheudhainn scriobhadh. Iongantach!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4548
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Wed Jun 24, 2009 7:20 am

Tha mi an dòchas gun dèan thu rudeigin a chòrdas riut deireadh-seachdaine!

I hope you'll do something you like this weekend!
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Thu Aug 13, 2009 9:58 pm

Air shaor-laithean ann an Alba (an t-Eilean Bhòid a-rithist). Tha mi a'fuireach le mo sheanathair agus mo sheanmhathair. Tha mo cho-oghan a' tighinn suas bho Sassain an ceann-seachdain agus tha mi a' smaointinn gu bheil an taigh glè thrang. Chan eil obair-dhachaig neo obair-cùrsa agam gè-ta. :D

An-diugh, chaidh mi air an aiseag gu Caol an t-Snaimh anns an Earra-Ghaidheal. Bha e breagha.

On Holiday in Scotland (Isle of Bute again). Staying with grandparents, cousins coming at the weekend it'll be quite busy. Haven't got any coursework or homework though. Today I went on the ferry to Colintraive in Argyll.

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Sun Aug 16, 2009 4:59 am

Math fhèin, thàinig clann Dhùghaill às an eilean sin (no an t'àite mu chuairt), bu choir dhomhsa ga fhaicinn cuideachd aon là. Chan eil mise ach a deanamh obair (fhathast!) anns an aon fhactoraidh. Cò dhiu ceannaichidh mi an seachdainn seo agus bithidh seachdain saor no dhà agam roimhe dhomh dol air ais dhan oilthigh.

Cool, like to go there one day. Still working, will finish this week, a few weeks of vacation before uni.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4548
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Mon Aug 17, 2009 7:47 am

Tha mi an dòchas gum bidh saor-laithean uabhasach math agaibh! Falbhaidh mi fhìn an deireadh-seachdaine seo :D

I hope you will have a great holiday! I'll leave myself this weekend
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Caoimhin.MacGilliosa
Posts: 60
Joined: Wed Jan 02, 2008 2:01 pm
Language Level: Beginner
Location: Aonghas, Alba

Unread post by Caoimhin.MacGilliosa » Sat Aug 22, 2009 1:14 am

I've just began learning again, I did a bit last year but, through work , traveling and such, I've only found my way back to this beautiful language and hopefully, I can learn some more.

Tha mi a' dol dhan taigh-sheinnse a-maireachd a-nochd (tomorrow night?) ri charidean.
Tha mi a' cluich Golf, (before hand)

De a tha a' deanamh 'This Weekend' Fhein? (What are you doing yourselves, this weekend?)

Thank you in advance, feel free to correct my mistakes. :-)

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Sat Aug 22, 2009 3:08 am

Caoimhin.MacGilliosa wrote:I've just began learning again, I did a bit last year but, through work , traveling and such, I've only found my way back to this beautiful language and hopefully, I can learn some more.

Tha mi a' dol dhan taigh-sheinnse a-maireachd a-nochd (tomorrow night?) ri charidean.
Tha mi a' cluich Golf, (before hand)

De a tha a' deanamh 'This Weekend' Fhein? (What are you doing yourselves, this weekend?)

Thank you in advance, feel free to correct my mistakes. :-)
a-màireach a-nochd - oidhche a-màireach còmhla ri caraidean (tomorrow night with friends)
tha mi a' cluich golf - bidh mi a' cluich goilf ron àm ud (I'll play golf before that time)

Dè a tha a' dèanamh 'this weekend' fhein? - Dè tha thu fhèin a' dèanamh aig deireadh na seachdain?

Post Reply