Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4499
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Wed Dec 05, 2007 8:31 am

Tha mi airson reic càirtean-phuist san eadar-lìon, agus fhuair mi a' chiad chàirtean an-dè bhon chlò-bhualadair. Dh'iarr mi am pàipear ceàrr, tha mi cho gòrach! :balla:
I want to sell postcards online, and I got the first postcards from the printer yesterday. I ordered the wrong paper, I'm so stupid

Uill, is urrainn dhomh còig ceud càirt-Nollaige a sgrìobhadh a-nis :P
Well, I can write 500 Christmas cards now


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4499
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sat Dec 08, 2007 11:31 am

Chaidh mi dhan margaid Nollaige ann an Lübeck còmhla ri luchd-leanntainn Runrig an-raoir. Bha e glè èibhinn ach fuar. Dh'òl sinn deoch theth no dhà - Glühwein agus mil-dheoch agus Feuerzangenbowle. Nise, tha mo cheann goirt :tinn:

I went to the Christmas market in Lübeck last night with some Runrig fans. It was a lot of fun but cold. We had a hot drink or two - Glühwein, mead and Feuerzangenbowle. Now my head hurts.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

MartinMcNicol
Posts: 19
Joined: Sat Oct 20, 2007 12:11 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Fasaig air Paislig

Unread post by MartinMcNicol » Thu Dec 13, 2007 1:29 pm

An e buth air Muile sàimh aig Nollaig?

Is the shop on Mull quiet at Christmas Time ?

Coinneach Cìr
Rianaire
Posts: 333
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:07 pm
Language Level: Fileanta
Corrections: I'm fine either way
Location: Siorrachd Rinn Friù
Contact:

Unread post by Coinneach Cìr » Sun Dec 16, 2007 9:06 pm

MartinMcNicol wrote:An e buth air Muile sàimh aig Nollaig?
A bheil am bùth air Muile sàmhach aig àm na Nollaige? :)

Rù-ra
Posts: 43
Joined: Fri Sep 21, 2007 4:38 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Muile, Alba

Unread post by Rù-ra » Tue Dec 18, 2007 2:38 am

Coinneach Cìr wrote:
MartinMcNicol wrote:A bheil am bùth air Muile sàmhach aig àm na Nollaige?
:)
Chan eil. (Tha mi duilich. Cha do leugh mi am post sin na bu tràithe, oir bha mi cho trang leis a' bhùth! Ach bi sinn nas trainge aig àm na Bliadhna Ùr.)
No. (Sorry. I didn't read this post earlier as I was so busy with the shop! But we'll be busier at New Year.)

Fear Gallta
Posts: 57
Joined: Sun Sep 23, 2007 7:43 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Tir nan Gall

Unread post by Fear Gallta » Tue Dec 18, 2007 8:22 am

Am bi bùth sam bith sàmhach aig an àm seo dhen bhliadhna? :lol:
Is any shop quiet at this time of year?

Ma bhios, cuiribh fios thugam-sa cà' bheil e! :priob:

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Sat Jan 19, 2008 3:17 am

An-drasd tha mi ag-eisteachd ri ceòl air-loighne agus tha mi a'bruidhinn ri doaine air Facebook agus air làrachan-lìn eile. Bha mi airson cliuch ball-coise a-nochd ach bhithidh mi sin a'deanamh a'maireach.

Listening to music, talking to people on Facebook etc, was going to play football but I'll do that tommorow.

eli
Posts: 6
Joined: Sat Sep 29, 2007 1:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Glaschu
Contact:

'a dol dhan consairt

Unread post by eli » Sun Jan 20, 2008 3:44 pm

A-nis... Tha mi a' sgrìobhaidh air a' choimpiutair.

A-nochd, bi mi a' dol dhan consairt aig celtic connections. The e Julie Fowlis.

Just now I am writing on the computer, tonight I am going to a concert at celtic connections. It's Julie Fowlis.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4499
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sun Jan 20, 2008 9:18 pm

Is toil leam Julie Fowlis cuideachd :D

I like JF too
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Mon Jan 21, 2008 3:25 am

Chan eil [enney???] agam oirre, cò tha ise? Cha bhi mi ag-eisteachd ri ceòl mar sin. Mi-fhein, uill an-drasd' tha mi a'deanamh obair cudthromach airson cursa, agus tha mi a'scriobhadh teachdaireachd air Maes-E anns a'Bhretnuis uabhasach agam.

I don't know her, who's that? I usually don't listen to that style of music. Me, I'm doing important work and writing on Maes-E in my awful Welsh.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4499
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Mon Jan 21, 2008 10:09 am

Neas Olc wrote:Chan eil [enney???] agam oirre, cò tha ise?
aithne

'S e seinneadair òg agus glè mhath a th' innte. Seo an làrach-lìn aice dhut :D

She's a young singer and very good. Here's her homepage:
http://www.juliefowlis.com/

Neas Olc wrote: Cha bhi mi ag-eisteachd ri ceòl mar sin. Mi-fhein, uill an-drasd' tha mi a'deanamh obair cudthromach airson cursa, agus tha mi a'scriobhadh teachdaireachd air Maes-E anns a'Bhretnuis uabhasach agam.
sgrìobhadh

Nach robh thu a' ciallachadh anns a' Chuimris? :priob:
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Tue Jan 22, 2008 3:55 am

Aiiiiie! Sin "Scanx Gaelic". Mo leisgeul. Bha mi a'smoaineachadh air a'Chuimris an-sin.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4499
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Tue Jan 22, 2008 9:12 am

:lol: :lol:
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

neoni
Posts: 634
Joined: Sun Oct 28, 2007 10:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: am badeigin

Unread post by neoni » Wed Jan 23, 2008 1:02 am

tha mi fhìn a' dol nam chadal a-nis. tha mi cho sgìth ri seann chù.
i'm going to sleep now, i'm as tired as an old dog

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4499
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Wed Jan 23, 2008 10:54 am

Tha mi an dòchas gun do chaidil thu gu math :D

I hope you slept well
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Post Reply