Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
miguel
Posts: 51
Joined: Thu Sep 20, 2007 9:16 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: An ceann ann an Steòrnabhagh an-dràsta
Contact:

Unread post by miguel » Tue Oct 02, 2007 11:11 am

GunChleoc wrote:software
softbhaire ? :lol:

Tha mi ag obair, agus ag òl cofaidh.
I'm working, drinking some coffee.GunChleoc
Rianaire
Posts: 4594
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Tue Oct 02, 2007 11:19 am

Smaoin matha th' agad, nì mi fhìn cupa eile.
Good idea, I'll make another cup myself.

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Unread post by iolair » Tue Oct 02, 2007 11:51 am

Madainn mhath dhuibh,

Tha mi nam shuidhe an-seo comhla ri mo chu. Tha mise a' leughadh na naidheachdan agus ag ol cofaidh.

Good morning to you,
I'm sitting here with my dog. I'm reading the news and drinking coffee.

Bhoniar
Posts: 20
Joined: Sat Sep 29, 2007 3:14 am

Unread post by Bhoniar » Tue Oct 02, 2007 6:21 pm

tha mi ag obair anns an oifis agam agus chan eil mi ag iarraidh a bhith an sheo. bah.

I am at work in my office and I don't want to be here.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4594
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Wed Oct 03, 2007 8:40 pm

Tha mi sona, 's e saor-latha a bh' ann anns a' Ghearmailt an-diugh.
I'm lucky, it was a holiday in Germany today.

Níall Beag
Rianaire
Posts: 1431
Joined: Sun Sep 23, 2007 6:58 pm
Language Level: Fluent (non-native)
Corrections: I'm fine either way
Location: Sruighlea, Alba
Contact:

Unread post by Níall Beag » Thu Oct 04, 2007 9:24 am

Tha mi a' sgriobhadh leasanan Beurla.
I'm writing English lessons.

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Thu Oct 04, 2007 5:41 pm

Tha mi a' dèanamh mapa de Dolar a-nis!
I am making a map of Dollar now!

Bha mi aig sgoil...
I was at school....

Coinneach Cìr
Rianaire
Posts: 333
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:07 pm
Language Level: Fileanta
Corrections: I'm fine either way
Location: Siorrachd Rinn Friù
Contact:

Unread post by Coinneach Cìr » Fri Oct 05, 2007 9:22 pm

miguel wrote:
GunChleoc wrote:software
softbhaire ? :lol:
Bathar bog.

Fear Gallta
Posts: 57
Joined: Sun Sep 23, 2007 7:43 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Tir nan Gall

Unread post by Fear Gallta » Sun Oct 07, 2007 11:10 am

Bidh mi a' dol a-mach cuairt leis a' chù a dh' aithghearr.
I'll be talking the dog out for a walk soon.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4594
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sun Oct 07, 2007 3:49 pm

Sgrìobh mi IP Ban airson làrach-lìn eile. Tha cus amadain ghòrach ann an-siud.
I wrote an IP Ban for another site. There are too many stupid idiots over there.

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread post by Gràisg » Mon Oct 08, 2007 9:43 pm

An-dè chunnaic mi Seachd agus an-diugh chunnaic mi Chuc agus Coinneach.
:)


Yesterday I saw Seachd and today I say Chuc and Coinneach

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4594
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Tue Oct 09, 2007 9:29 am

Nach fòrtanach a tha thu :D
Aren't you lucky

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Wed Oct 10, 2007 11:12 pm

Chunnaic mi mo charaid nas tràithe, ach a-nis tha mi a' dèanamh 'Gaelic Pastpapers'. Tha iad Meadhan Ìre 1, mar sin tha iad furasta!
I saw my friend earlier, but now i'm doing Gaelic Pastpapers. They are Intermediate 1, so they are easy!

Bidh mi a' dol mo leabaidh aig dà uair dheug uairean. Tha mi sgìth a-nochd.
I will be going to my bed at 12 o'clock. I am tired tonight.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4594
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Thu Oct 11, 2007 5:18 am

dà uair dheug is enough, you don't need to repeat the uair. :D

Chan eil cuimhe agam nuair a chaidh mise dhan leabaidh, ach dh' èirich mi ro thrath an-diugh - no chanainn-sa a-nochd? :roll:
I don't remember when I went to bed, but I rose too early today - or should I say tonight?

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Thu Oct 11, 2007 6:20 am

Tha mi fhìn aig an taigh an-diugh leis gu bheil an cnatan orm agus fiabhras beag.

I'm at home today because I have a cold and a slight fever.

Chan eil e ceart gu bheil mi tinn air latha cho brèagha, comfhurtail 's a th' againn an-diugh. Ach, sin agad e.

I shouldn't be ill on such a beautiful, comfortable day as it is today. But, there you have it.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Post Reply