Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
neoni
Posts: 634
Joined: Sun Oct 28, 2007 10:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: am badeigin

Unread post by neoni » Fri Feb 08, 2008 12:22 am

tha thu a' dèanamh math fhèin, cum a' dol leotha :)faoileag
Maor
Posts: 1489
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Unread post by faoileag » Fri Feb 08, 2008 1:53 am

Quote yellow-ceitidh:

Tha e glè gruamach

Don't forget the lenition after 'glè' - tha mi glè ghruamach.

'S math a rinn thu!

You did well! :moladh:

Cum suas an deagh obair!

Keep up the good work!


You are doing very well if you haven't got a regular teacher! :D

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4498
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sat Feb 09, 2008 6:01 pm

Sin thu fhèin, a Cheitidh!
Well done

Tha mi aig taigh mo charaid a' cuideachadh leis a coimpiutair.
I am at my friend's house helping with her computer
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Sun Feb 10, 2008 6:58 pm

Tha mise aig taigh mo theaghlach airson a'cheann seachdainn, agus an-drasd' tha mi ag-obair air an laptop agam. Cuideachd tha mi a'rannsachadh air fhios mu cuairt a Montréal, tha mi a'dol an-sin leis daoine eile aig an oilthigh.

My familly's house for the weekend, working on laptop, looking for info on trip, will be going to Montréal with people etc etc...

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4498
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Tue Feb 12, 2008 8:10 am

Canar le daoine no comhla ri daoine

Tha mi an dòchas gun còrd Montréal dhuibh!
I hope you will like Montréal
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Wed Feb 13, 2008 7:44 pm

Tha mi'n dochas cuideachd, 's e baile mòr mòrail a th'ann ma tha sibh a'fuireach ann airson àm goirid, ach cha bithinn ag-iarraidh a'bith an-sin gun sgur. Agus tha an Fraingis aca uabhasach gu dearbh.

Cò dhiu, s'urrainn dhut òl aig 18 :D

I hope too, great city for a short time, wouldn't want to be there forever, bad French, but can drink at 18.

faoileag
Maor
Posts: 1489
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Unread post by faoileag » Wed Feb 13, 2008 11:14 pm

Tha sin inntinneach! Nach fhaod sibh deoch làidir òl aig an aois sin anns na bailtean eile ann an Canada?
A bheil sin ann am bàr a-mhàin, no aig an taigh cuideachd?


That's interesting. Are you not allowed to drink alcohol at that age in other towns in Canada? Is that only in a bar, or at home too?
Last edited by faoileag on Fri Feb 15, 2008 10:43 am, edited 1 time in total.

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Fri Feb 15, 2008 7:31 am

'S e 19 a tha'ann an aois laghail ann an gach còigeamh eile, tha mi a'creidsinn. S'urrainn dhuinn òl aig an taigh le pharantan cò-dhiu.

Feasgair an-diugh chaidh mi dhan chlas Gàidhlig* ach an-deidh sin cha rinn mi ach cliuch air a'choimpiutair agam. Nuair a chaidh mi a-mach cha robh rud inntinneach sam bhith ann agus mar sin chaidh mi air ais a-steach gu luath.

19 in other provinces. Can drink at home.

Went to Gaelic class. Played on computer. Went out, nothing interesting. Came back in quickly.

faoileag
Maor
Posts: 1489
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Unread post by faoileag » Fri Feb 15, 2008 10:33 am

'S e 19 a tha'ann an aois laghail ann an gach còigeamh eile, tha mi a'creidsinn. S'urrainn dhuinn òl aig an taigh le pharantan cò-dhiu.
A bheil thu a' smaoineachadh gu bheil e gu diofar? Gum bi an òighridh 'nas modhaile' anns a' Chanada a chionn sin?

Do you think it makes a differnce? That the young people in Canada are 'better-behaved' because of that?

eli
Posts: 6
Joined: Sat Sep 29, 2007 1:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Glaschu
Contact:

Tha mi ruith an 10k ann sa Ceitean

Unread post by eli » Fri Feb 15, 2008 5:22 pm

Tha mi ruith an 10k ann sa Ceitean airson Cancer Research UK. Faodaidh sibh sponsairich mi aig http://www.justgiving.com/elidonald

I am running the 10k in May for Cancer Research UK.
You can sponsor me at http://www.justgiving.com/elidonald

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Tue Feb 19, 2008 9:30 pm

A bheil thu a' smaoineachadh gu bheil e gu diofar? Gum bi an òighridh 'nas modhaile' anns a' Chanada a chionn sin?
Chan eil idir, tha an oìghridh cho uabhasach ri òighridh eile. Chan urrainn dhuin òl aig 18 a chionn nach robh iad ag-iarraidh air daoine a'bhith ag òl anns na ard-scoilean, nuair a bha sinn a'toiseachadh an oiltigh aig 19. Ach cò-diu, a-nis tha sinn a'toiseachadh aig 18 mar sin chan eil an lagh deatamach an-diugh.

No, the're just as bad. Law was there to prevent alcohol from being drunk in high-schools when we used to start uni at 19. Now we start at 18 so it's no longer necessary today.

yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Thu Feb 28, 2008 10:43 pm

Tha mi ag èisteachd Radio nan Gaidheal. Tha i 'Dùrachdan', agus tha na cèol i math. S' toigh leam i. :D

I am listening to Radio nan Gaidheal. It is 'Dùrachdan' and the music is good. I like it.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4498
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Fri Feb 29, 2008 9:14 am

ag Èisdeachd ri
tha an ceòl math

Tha agus mise, ach 's e Aithir na Maidne a tha mi ag èisdeachd ri
I am too, but it's AnM I'm listening to
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Sat Mar 01, 2008 7:51 pm

Bidh mi cadalach a thaobh tha mi sgìth. :cadalach:

I will be sleeping because I am tired.

faoileag
Maor
Posts: 1489
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Unread post by faoileag » Sat Mar 01, 2008 9:31 pm

'S math a rinn thu! Well done! :D


Bidh mi cadalach: I will be sleepy

Bidh mi nam chadal: I will be sleeping (literally- I will be in my sleeping)


a thaobh
, meaning 'because', takes the gu/gun construction:

a thaobh gu bheil mi sgìth, or a thaobh 's gu bheil mi sgìth.

- but it's not such an everyday expression.

There are actually lots of expressions for 'because' - one of the more common one's is :
air sgàth 's gu bheil...

Post Reply