Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Tue May 03, 2016 8:43 am

Na gabh an cnatan ma-thà!

Don't catch a cold then


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

ithinkitsnice
Posts: 101
Joined: Wed Oct 21, 2015 1:51 pm
Language Level: Tha mi, no, um, 's e… ?
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by ithinkitsnice » Tue May 10, 2016 8:29 pm

Chan eil mi a' dèanamh rud sam bith eile a-nochd oir tha mi dìreach ro sgìth. Bha mi a' dèanamh dealabhan sgàilein-shìoda fad an latha ann an seòmar teth, agus tha mo dhruim goirt a-nis. Bidh mi glè thrang gus Diluain fhathast, nuair a bhios an cùrsa seo crìochnaichte. As-dèidh an sin, tha mi a' smaoinieachadh gum bu toil leam a bhith nam cadal car seachdain. No dhà.

I'm not doing anything else tonight because I'm just too tired. I've been making screenprints all day in a hot room and I've got a sore back now. I'm going to be really busy up until Monday still, when this course finishes. After that, I think I'd like to sleep for a week. Or two.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Wed May 11, 2016 9:01 am

As-dèidh sin. sin = that, an sin = there

nam chadal fad seachdain
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Marine
Posts: 17
Joined: Wed Jul 31, 2013 2:32 pm
Language Level: Upper intermediate/advanced
Corrections: Please correct my grammar
Location: Switzerland

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Marine » Fri May 13, 2016 12:16 pm

Tha mi mar cheist air dè an ath leabhar a dh'fheuchas mi ri leughadh ann an Gàidhlig. Tha mi beagan leisg nuair a tha mi a' leughadh agus cha toil leam a bhith a' rannsachadh cus fhacal san fhaclair. Sgeulachdan goirid 's dòcha... ?

I am wondering what is the next book I will try to read in Gaelic. I am a bit lazy when I am reading and I don't like looking up too many words in the dictionary. Short stories maybe...?

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Fri May 13, 2016 12:46 pm

'S dòcha gum bi an t-sreath Lasag iomchaidh dhut.

Maybe the Lasag series will be OK for you.

No feuch http://gaelicbooks.org/index.php?route= ... path=59_72
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Marine
Posts: 17
Joined: Wed Jul 31, 2013 2:32 pm
Language Level: Upper intermediate/advanced
Corrections: Please correct my grammar
Location: Switzerland

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Marine » Fri May 13, 2016 6:47 pm

'S math sin ! Mòran taing a GhunChleoc, bidh sin glè fheumail dhomhsa !

ithinkitsnice
Posts: 101
Joined: Wed Oct 21, 2015 1:51 pm
Language Level: Tha mi, no, um, 's e… ?
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by ithinkitsnice » Fri May 13, 2016 7:04 pm

Tha mi a' leughadh (air?) San Dùthaich Ùir le Alison Laing an-dràsta. Chaidh e a' sgrìobhadh airson luchd-ionnsachaidh (chan eil e airson luchd-tòiseachaidh ge-tà) agus tha mi a' smaoineachadh gu bheil e glè mhath. 'S e caibideilean glè ghoirid a th' ann agus tha geàrr-iomradh sa' Bheurla ann aig an toiseach agus tha faclair beag ann an ceann gach tè. Tha mi a' creidsinn gun tàinig e a-mach mus robh an t-sreath 'Lasag' ann, ach tha mi meadhanach cinnteach gu bheil e coltach riutha.

I'm reading San Dùthaich Ùir (In the New Country) by Alison Lang just now. It was written for learners (not for absolute beginners though) and I think it's pretty good. It's got very short chapters and there's a summary in English at the beginning and mini dictionary at the end of each one. I believe it came out before the Lasag series, but I'm pretty sure it's similar to them.

Marine
Posts: 17
Joined: Wed Jul 31, 2013 2:32 pm
Language Level: Upper intermediate/advanced
Corrections: Please correct my grammar
Location: Switzerland

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Marine » Fri May 13, 2016 7:42 pm

Tha fios agam a-nis dè an leabhar a bhios mi a' leughadh ann an aithghearrachd! 'S e an aon fhoillsichear a th' ann gu dearbh. Tha mi a' smaoineachadh gu bheil iad coltach ri chèile cuideachd.

I know now which book I will be reading soon! It is the same publisher indeed. I think they are similar too.

Tha mi a' feuchainn ri briosgaidean a dhèanamh an-dràsta. 'S ann anns an àimhainn a tha iad.

I am trying to make biscuits just now. They are in the oven.

ithinkitsnice
Posts: 101
Joined: Wed Oct 21, 2015 1:51 pm
Language Level: Tha mi, no, um, 's e… ?
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by ithinkitsnice » Thu May 19, 2016 12:53 pm

Bidh sinn a' togail oirnn a dh'Arainn a-màireach sa campervan againn 'son beagan saor-làithean. Chan eil dùil agam air deag-shìde, ach 's coma leam. The mi dìreach toilichte a bhith criothnaichte an cùrsa agam a-nis.

Am bidh sibh fhèin a' dol àite sam bith 'son saor-là am-bliadhna?

We're off to Arran tomorrow in the campervan for a wee holiday. I don't expect good weather, but I don't care. I'm just happy to be done with my course now.

Will you be going anywhere for a holiday this year?

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Thu May 19, 2016 3:46 pm

Tha mi a' leughadh doesn't need air

Chaidh a sgrìobhadh

'S e caibideilean glè ghoirid a th' annta. I think it would be better to say -> Tha caibideilean ghlè ghoirid aige, Tha na caibideilean aige glè ghoirid.

sa Bheurla doesn't need the ': sa Bheurla, anns a' Bheurla

"Saoilidh mi" is better than "Tha mi a' smaoineachadh" when expressing an opinion - you're not sitting down busy thinking right now...

sa champervan

The mi dìreach toilichte gu bheil mi deiseil leis a' chùrsa agam / gun do chrìochnaich mi an cùrsa agam a-nis.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Fri May 20, 2016 6:16 pm

Bha mi ann an ospadal dà mhios bhon t-siathamh latha den Mhàrt gus an t-siathamh latha den Chèitean.
Chan eil fios 'am ciamar a chanar "pancreatonecrosis" sa Ghàidhlig, ach b' e an galar sin a bha orm.
Taing a Dhia, tha mi beò agus an ìre mhath ann an deagh shlàinte an-dràsta, ged a tha mi lag fhathast.

I was in hospital 2 months, from 6th of March to 6th of May.
I do not know how to say "pancreatonecrosis" in Gaelic, but I had this disease.
Thanks Lord, I'm alive and in almost good health now, though I am still weak.
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Fri May 20, 2016 6:52 pm

Bha sinn 'gad ionndrainn, a charaid! Is math cluinntinn gu bheil thu nas fhearr a-nis.

We missed you, friend. It's good to hear that you're better now.

pancreas = brisgean-milis

an sgrios brisgein-mhilis?
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Sat May 21, 2016 11:07 am

Mòran taing, a Ghunchleoc!

Bha mi ag ionndrainn mo charaidean san fhòram seo cuideachd.
I missed my friends in this forum too.

Tha amharas agam gu bheil "brisgean-milis" a' ciallachadh biadh (sweetbread) a-mhàin. Chan eil mi cinnteach ge-tà.
I suspect that "brisgean-milis" means only food (sweetbread). I'm not certain though.
Dwelly wrote:brisgean

-ein, -einean, sm Cartilaginous part of a bone. 2 The part of tripe called brisket or gristle. § Silverweed, white tansy, — (lit. the brittle one) — potentilla anserina. 4** Wild skirret — sium sisarum. Brisgean milis, the sweet-bread of any creature. 5** Moorgrass.
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Sat May 21, 2016 5:47 pm

Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

faoileag
Maor
Posts: 1504
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Tue May 24, 2016 10:35 pm

Tha mi uabhasach duilich sin a chluinntinn, poor mouse! :o
Abair seòc!
Tha mi 'n dòchas gum bi thu a' faireachdain nas treasa a dh'aithghearr agus gun tèid do shlàinte am feabhas!


I am terribly sorry to hear that! What a shock!
I hope that you will feel stronger soon, and that your health will improve!

Post Reply