Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Sat Mar 01, 2008 10:33 pm

Moran taing!
Tha mi glè sghìth an-dràsta, mar sin a' dol mo cùba.
Oidche Math!
:cadalach:

I am very tired now, so I am going to my bed. Good night!

I've just discovered the Stòr-Data dictionary, tha i glè mhath! :D*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Sat Mar 01, 2008 11:44 pm

Bha mi a' coimhead air TBh nas tràithe - Eurovison: Making Your Mind Up. Bha e èibhinn.

A-nis tha mi air Skype a' bruidhinn ri mo chariad.

I watched the TV: Eurovison: Making Your Mind Up. It was funny.

Now i am on Skype talking to my friend.

faoileag
Maor
Posts: 1489
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Unread post by faoileag » Sun Mar 02, 2008 1:09 am

Obh, obh, Skype! :mc:

Tha mo bhràthair uabhasach hi-tech. Tha e a' fuireach fada air falbh. :(

Thuirt e coig bliadhna air ais: Ma bhios post-dealain agad, sgrìobhaidh mi nas trice!
Fhuair mi post-d. An do sgrìobh e air ais? Cha do sgrìobh. :gulach:

Dà bhliadhna air ais thuirt e: Post -d.? Chan eil tìde agam airson stutha mar sin. Ach ma bhios Skype agad, cuiridh mi fòn thugad!
Fhuair mi Skype. An do chuir e fòn thugam? Cha do chuir. :olc:

Skype? Huh! 8-)


My brother is horribly hi-tech. He lives a long way away.
5 years ago he said: If you get email, I'll write more often.
I got email. Did he write back? No.
2 years ago he said: Email? I've no time for stuff like that. If you get Skype, I'll ring you.
I got Skype. Did he ring me? No.
Skype? Huh.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4499
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sun Mar 02, 2008 4:34 am

Bhruineadh mise dhut :lol:
I would talk to you
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

neoni
Posts: 634
Joined: Sun Oct 28, 2007 10:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: am badeigin

Unread post by neoni » Sun Mar 02, 2008 2:06 pm

saolidh mi gun canar "bhruidhninn" - cha chan duine "rudeigineadh mise"

tha mise ag obair air an hausaufgaben gearmailtis a th' agam :(i'm working on my german homework :(

faoileag
Maor
Posts: 1489
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Unread post by faoileag » Sun Mar 02, 2008 2:49 pm

GunChleoc wrote:Bhruineadh mise dhut :lol:
I would talk to you
Tha mo sheòladh agad... :spors:

Tha thu cho dona ri mo bhàthair! :lol:

yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Sun Mar 02, 2008 10:23 pm

Tha mi thoir oidhirpadh air leugh An Litir Beag. :D

[/i]I am trying to read An Litir Beag.

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Sun Mar 02, 2008 11:29 pm

neoni wrote:saolidh mi gun canar "bhruidhninn" - cha chan duine "rudeigineadh mise"

tha mise ag obair air an hausaufgaben gearmailtis a th' agam :(i'm working on my german homework :(
You mean "Obair dachaigh gearmailtis" hahaha. Mixing up your German and Gaelic.

Tha mise a' comhead air TBh - Friday Night project air 4Music
I am watching Tv - Friday Night project on 4Music.

faoileag
Maor
Posts: 1489
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Unread post by faoileag » Sun Mar 02, 2008 11:35 pm

*Alasdair* wrote:
neoni wrote:
tha mise ag obair air an hausaufgaben gearmailtis a th' agam :(

i'm working on my german homework :(
You mean "Obair dachaigh gearmailtis" hahaha. Mixing up your German and Gaelic.

I think that was deliberate, Alasdair - abhcaid dhà-chananach!

Bilingual joke!

neoni
Posts: 634
Joined: Sun Oct 28, 2007 10:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: am badeigin

Unread post by neoni » Sun Mar 02, 2008 11:58 pm

tha mi air fàs cleachdte ri facal no dhà gearmailtis a chur a-steach nam ghàidhlig oir tha mi eòlach air tòrr duine aig a bheil an dà chànan - ach tha còir agaibh mo chuid gearmailtis a chluintinn, 's e facal gàidhlig a th' ann an gach dàrna fear!

i've become used to putting a german word or two in my gaelic 'cuz i know lots of people with both languages - but you should hear my german, every second word is gaelic

yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Mon Mar 03, 2008 6:24 pm

Mar an ceudna tha an abhcaid agam le mo obair Gearmailtis. Cuir mi facalan Gàidhlig ann mo sgrìobhadhan, cho òranan Runrig -'An Toll Dubh' neo 'Dusig mo Run', neo gnothachan cho 'Sabhal Mòr Ostaig' neo 'Glashchu' neo 'Eilean Bòd' (Chan eil mi ag iarrachad mo tidsear aithneachdail cait mo seanair a' fuireach). Dean mi siud le mo obair Frangach mar an ceudna. :D

[/i]I also have a joke with my German work. I put Gaelic words in my writings, like Runrig songs -'An Toll Dubh' or 'Duisg mo Run', or things like 'Sabhal Mòr Ostaig', or 'Glaschu' or 'Eilean Bòd' (I don't want my teacher knowing where my Grandfather lives. I also do this with my French work.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4499
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Mon Mar 03, 2008 6:41 pm

neoni wrote:saolidh mi gun canar "bhruidhninn" - cha chan duine "rudeigineadh mise"
Tha thu ceart, 's ann bhruidhninnsa tha tha e :naire:

faoileag wrote:Tha thu cho dona ri mo bhàthair! :lol:
A bheil? Mise :aingeal: :fead:
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Thu Mar 06, 2008 12:30 am

Aghghg - Chan eil IE8 ag obair! :roll:
An-dràsta tha mi a' comhead air TBh - Skins. Tha e math dhà rìribh! :D
Nas tràithe bha mi aig mo h-àrd-sgoil. Bha e boring agus bha ceann goirt orm :(
Uill, tha mi a' dol mo leabaidh dh'aithghearr. Tha mi rudeigin sgìth...
Oidhche mhath a h-uile duine!


Aghghg - IE8 doesn't work!
Just now i am watching Tv - Skins. It is excellent!
Earlier i was at my highschool. It was boring and i had a sorehead.
Well, i am going to bed soon. I am rather tired...
Good night everyone!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4499
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Thu Mar 06, 2008 8:55 am

a' dol dhan leabaidh agam... caran sgìth (rudeigin = something)

Chan e ach rudeigin sgìth a bh' annadsa :lol:

Chan eil IE8 agam - I don't have IE8.

Tha mi ag èisteachd ri Radio nan Gàidheal, ach tha mi gu falbh dhan obair a dh'aithghearr.
I'm listening to RnG, but I'm about to leave for work soon.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

neoni
Posts: 634
Joined: Sun Oct 28, 2007 10:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: am badeigin

Unread post by neoni » Thu Mar 06, 2008 9:45 pm

canaidh duine "rudeigin sgith" cuideachd. smaoinich air a' bheurla "i am somewhat tired"

's fìor thoil leam fhìn e - tha e rudeigin snog :Ppeople say "rudeigin sgith" too. think of the english "blah blah blah"

i like it a lot, it's rudeigin snog

Post Reply