Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4576
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Thu Oct 11, 2007 10:14 am

Fosgail an uinneag agus èist ris na h-eòin ma bhios feadhain dhaibh ann.
Open the window and listen to the birds if there are any.


Tha mi an dòchas gum bith thu nas fhèarr a dh' aithghearr!
I hope you'll be better soon!

:achlais:
Last edited by GunChleoc on Thu Oct 11, 2007 12:00 pm, edited 1 time in total.miguel
Posts: 51
Joined: Thu Sep 20, 2007 9:16 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: An ceann ann an Steòrnabhagh an-dràsta
Contact:

Unread post by miguel » Thu Oct 11, 2007 10:25 am

Bha mi ann am bàr Albannaich an-dè : the Auld Alliance, ann am Paris. Dh'òl mi leann (Tennents) agus dh'èisd mi ri ceòl Albannaich. Bha e cho snog :D

I was yesterday in a Scottish bar : the Auld Alliance, in Paris. I drank beer (Tennents) and I heard some Scottish music. It was so nice. :D

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Thu Oct 11, 2007 11:22 pm

Chiadh mi a' baidhsagalachd an-diugh a Ghleann Duibhe airson mo charaid! Bha e spòrs!
I went cycling today to Glendevon with my friend. It was fun!

A-nis, tha mi air mo choimpuitair...Tha mi bored.
Now, i am on my computer...I am bored.

Thèid mi nam leabaidh a dh'aithghearr.
I will go to bed soon.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4576
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Fri Oct 12, 2007 6:17 am

Chan eil fadachd orm, ach tha mi sgìth. Dhuisg mi ro thràth a-rithist. Leth uair an dèidh ceithir :roll:
I'm not bored, but I am tired. I woke up too early again. Half past 4

Rù-ra
Posts: 43
Joined: Fri Sep 21, 2007 4:38 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Muile, Alba

Unread post by Rù-ra » Fri Oct 12, 2007 7:17 am

GunChleoc wrote:Dhuisg mi ro thràth a-rithist. Leth uair an dèidh ceithir :roll:
Leth uair an dèidth ceithir :mc: GunChleoc bhochd :(
Half past four :mc: Poor GunCleoc :(

Tha mi a' dèanamh obair-dachaigh airson a' Chùrsa Adhartais.
I'm doing homework for an Cùrsa Adhartais.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4576
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Fri Oct 12, 2007 7:26 am

Tha mi seachd sgìth dheth :lol:
I'm really tired of it

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Fri Oct 12, 2007 12:55 pm

Rù-ra wrote:
GunChleoc wrote:Dhuisg mi ro thràth a-rithist. Leth uair an dèidh ceithir :roll:
Leth uair an dèidth ceithir :mc: GunChleoc bhochd :(
Half past four :mc: Poor GunCleoc :(

Tha mi a' dèanamh obair-dachaigh airson a' Chùrsa Adhartais.
I'm doing homework for an Cùrsa Adhartais.
Homework is actually "Obair-sgoile". I found this out on a booklet i downloaded from a company who gives them to schools. It was dated 2004 so it is a recent word.

Rù-ra
Posts: 43
Joined: Fri Sep 21, 2007 4:38 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Muile, Alba

Unread post by Rù-ra » Fri Oct 12, 2007 2:48 pm

My daughter is doing Higher Gaelic at high school - and at school they certainly use obair-dachaigh for home work. All three of my children had an "obair-dachaigh" jotter at high school for their Gaelic homework. They were taught by two teachers who were both native speakers. So I suppose both obair-dachaigh and obair-sgoile are used for homework. Maybe it's a dialect thing. Anyone else know?

Rù-ra
Posts: 43
Joined: Fri Sep 21, 2007 4:38 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Muile, Alba

Unread post by Rù-ra » Sat Oct 13, 2007 1:09 am

Tha mi dìreach air tilleadh dhachaidh (1.00m). Bha mi a-muigh a’ coimhead air am Mull Rally. Rèisidh 160 càraichean air na rathaidean Mhuile tron oidhche-haoine, feasgar-shatharne agus oidhche-shatharne.
Image
Dealbh às an làrach-lìn Mull Rally


I've just returned home (1.00am). I was out watching the Mull Rally. 160 cars race on the Mull roads on Friday night, Saturday afternoon & Saturday night.
(Picture from the website Mull Rally )

Alasdair Fitheach
Posts: 29
Joined: Fri Sep 21, 2007 10:09 pm
Location: Culver City, California
Contact:

Unread post by Alasdair Fitheach » Sun Oct 14, 2007 4:05 pm

Abair rathad beag! Chan fhaca mi rathad cho caol ri sin a-riamh. Nach eil sin eagallach?

What a small road! I've never seen such a narrow road. Isn't it scary?

Rù-ra
Posts: 43
Joined: Fri Sep 21, 2007 4:38 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Muile, Alba

Unread post by Rù-ra » Sun Oct 14, 2007 5:38 pm

Alasdair Fitheach wrote:Abair rathad beag! Chan fhaca mi rathad cho caol ri sin a-riamh. Nach eil sin eagallach?
Tha sin an rathad mòr ann am Muile. Chan eil e eagallach idir. 'S e solasan-iùil, cuairteanan agus mòr-rathaidean air tìr-mòr a tha eagallach. :priob:
(Thèid na rathaidean a dhùnadh a h-uile bliadhna nuair a bhios na càraichean a’ rèiseadh.)

That's the main road on Mull. It's not scary at all. It's traffic lights, roundabouts and motorways on the mainland that are scary. :priob:
(The roads are closed every year when the cars are rallying. )

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Tue Oct 16, 2007 2:26 pm

Tha mi ann mo sgoil an-dràsta, ann Gearmailtis
I am in my school now, in German

I am on my own, only 5th year doing German.

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Tue Oct 16, 2007 5:05 pm

Halò a-rithist!
Hello again!

Tha mi air mo choimpuitair, air MSN. Tha mi a' bruidhinn a mo charaid.
I'm on my PC, on MSN. I'm talking to my friend.

Tha mi a' dol na bùthan a-nis. Chì mi thu!
I'm going to the shops now. Cya!

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread post by Gràisg » Tue Oct 16, 2007 6:53 pm

Halò Alasdair, beagan ceartachaidh
do na bùthan , a' bruidhinn ri , sa chlàs Gearmailtis

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4576
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Tue Oct 16, 2007 6:58 pm

A' bruidhinn ri...
Rù-ra wrote:Tha sin an rathad mòr ann am Muile.
Canar 'S e an rathad mòr ann an Muile a th' ann. saoilidh mise.

Ràinig mi dachaigh an-diugh san fheasgar. Bha mi aig taigh mo caraid ga cuideachadh. Tha i gu gluasad deireadh a' mhìos.
I reached home this Afternoon. I was at a friend's house helping her. She's to move end of the month.

Nise, tha mi sgìth ris a chù agus thèid mi dhan leabaidh.
Now I'm dog tired and I'll go to bed.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Post Reply