Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Rù-ra
Posts: 43
Joined: Fri Sep 21, 2007 4:38 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Muile, Alba

Unread post by Rù-ra » Tue Oct 16, 2007 7:37 pm

GunChleoc wrote:Canar 'S e an rathad mòr ann an Muile a th' ann. saoilidh mise.
Nach eil fios gu bheil. Taing dhut. :D
Neo 's dòcha ach "'S e sin an rathad mòr an am Muile" - gun "a th'ann". Dè do bheachd?

Of course it is. Thanks. :D
Or maybe just "'S e sin an rathad mòr an am Muile" - without "a th'ann". What do you think?GunChleoc
Rianaire
Posts: 4594
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Wed Oct 17, 2007 10:09 am

Chanainn-sa "Sin an rathad mòr ann an Muile".

The verb "is" is hiding in the "sin", so I don't think you need the "'S e". :tac:
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Thu Oct 18, 2007 7:59 pm

Tha mi air mo choimpuitair a-rithist.
I'm on my computer again.

Bha mi a' dèanamh mo obair-dachaigh nas tràithe.
I was doing my homework earlier.

Tha cat ùr agam a-nis!
I have a new cat now!

We got him tonight. We are looking after him for a few weeks, but no doubt we will keep him - 'S toigh leinn cait! We like cats!

Màiri
Posts: 5
Joined: Tue Sep 18, 2007 12:45 am
Corrections: I'm fine either way
Location: Houston, Texas, Na Stàitean Aonichte
Contact:

Seo Màiri

Unread post by Màiri » Fri Oct 19, 2007 3:46 am

Tha cù agam. Tha mo chù beag bàn. Tha mo chù glè bòidheach.

Beannacd leat! :D :D

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Sat Oct 20, 2007 6:55 pm

Tha mi air mo choimpuitair, ach bidh mi air a' coimhead TBh a dh'aithghearr.
I am on my PC, but i will be watching TV soon.

Bidh mi fhin a' gabhail dinnear cuideachd!
I will be eating my dinner too!

eli
Posts: 6
Joined: Sat Sep 29, 2007 1:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Glaschu
Contact:

obair-dachaigh

Unread post by eli » Sun Oct 21, 2007 8:28 am

Tha mi a' dèanamh mo obair-dachaigh a-nis leis cupa ti agus briosgaid.
I am doing my homework just now with a cup of tea and a biscuit.

Dè tha sibhse a' dèanamh?
What are you doing?

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread post by Gràisg » Sun Oct 21, 2007 7:53 pm

Tha mise air a bhith trang leis an amaideas a tha seo.

http://sianaleile.blogspot.com/

I’ve been busy with this silly project (thè foolishness that is this) lol

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Mon Oct 22, 2007 12:38 pm

Tha mi ann sgoil a-nis. Tha e Spòrs! :roll:
I'm in school now. It is fun!

Bidh mi aig mo thaigh aig 4f.
I will be at my house at 4pm.

MartinMcNicol
Posts: 19
Joined: Sat Oct 20, 2007 12:11 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Fasaig air Paislig

Unread post by MartinMcNicol » Mon Oct 22, 2007 5:38 pm

tha mi cù agam cuideachd , tha mo chu dubh (labrador)

I also have a dog, my dog is black(labrador) :D

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4594
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Tue Oct 23, 2007 11:19 am

Canar m' obair. mo becomes m' before vowels.

Chan eil a fhios agam càite am faigh thu na h-amaideasan sgoinneil agadsa, a Ghràisg :lol:
I don't know where you find your funny foolishnesses
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Sun Oct 28, 2007 12:15 am

Tha mi air laptop aig mo charaid anns an Sgitheanach.
I am on my friends laptop in Skye.

Bha mi air bus à 8m - 5f! Bha e gle spors!
I was on a bus from 8am - 5pm! It was very fun!

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Tue Oct 30, 2007 3:03 pm

An-drasd tha mi ag eisteachd ri cheòl 'metal' ann an seòmar agam, ach tha mi a'dol a'bhith ag obair as-deidh sin (tha mi a'fuireach aig mo scoil).

Right now I'm listening to metal in my room, but i'm going to be working after that (I live at my school).

eideard
Posts: 111
Joined: Mon Oct 29, 2007 12:49 am
Corrections: I'm fine either way
Location: 44º10'N 77º23'W

Unread post by eideard » Tue Oct 30, 2007 3:21 pm

Chaidh mi air cuairt leis an cù agam, ghabh mi mo bhracaist agus leugh mi am pàipear-naidheachd (the Globe and Mail). An dèidh sin nigh mi na soitheachan agus a nis tha mi ann an seo aig a' choimpiutair. 'S e madainn bhrèagha a th' ann an seo.

I went for a walk with my dog, I had my breakfast and read the newspaper ( the G & M). After that I washed the dishes and now here I am at the computer. It's a beautiful morning here.

MartinMcNicol
Posts: 19
Joined: Sat Oct 20, 2007 12:11 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Fasaig air Paislig

Unread post by MartinMcNicol » Wed Oct 31, 2007 11:02 pm

bha mi a'coiseachd air na beinn ri taobh loch Obha aig a'ceann-seachdain. bha i sgòthach agus gaothach aig am bàrr


I was walking in the hills beside loch awe at the weekend. It was cloudy and windy at the top

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Thu Nov 01, 2007 4:16 am

Tha mi a'dol a bhith a'cluich Half Life 2 an deidh seo a'scriobh. Tha obair agam, ach tha mi air dol dhan bàr a-nochd agus chan eil mi ag iarraidh a bhith ag obair an-drasd!

I'm going to play Half life 2 after writing this. I have work, but I've drunk tonight and I don't want to work at the moment!


Post Reply