Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4477
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Tue Dec 13, 2011 7:26 pm

Rinn thu glè mhath :D

You've done very well


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Mon Jan 02, 2012 7:19 pm

Tha mi ag bruichadh greim-neòin. Tha mo nighean gabhaidh norra beag.

I am cooking lunch. My daughter is having a nap.

sr3nitygirl

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by sr3nitygirl » Thu Jan 05, 2012 4:56 pm

Tha mi ag obair... tha an àbhaist airson Dihaoine... *grumble*
I'm working... same as usual for Thursday

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Sun Jan 08, 2012 9:40 pm

Tha mi ag triallach a dh'ionnsaig Portland, an diugh. Tha mi a'dol a chluinn oideachas an seachdain seo.

I am travelling to Portland today. I am going to attend training this week.

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Sun Jan 08, 2012 11:17 pm

Tha mi air an itealan ann am Salt Lake City. Tha an iteal seo mo iteal deireannach an diugh.

I am on a plane in Salt Lake City. This flight is my last flight today.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Tue Jan 10, 2012 8:50 am

Tha mi ag obair anns an oifis a-rithist... :(
I am working in the ofice again.

Bha mo phàrantan pòsda o chionn leth-cheud bliadhna an-dè.
There was a golden wedding of my parents yesterday (chan eil fhios agam ciamar a bhios sin sa' Ghàidhlig).

Bha an fèist mòr ann agus chruinnich mòran den chinneadh is den charaidean againne còmhla.
There was a great celebration and many of our friends and relations came together.

Cha robh e glè fhurasta a chruth-suidheachadh, ach bha a h-uile duine fìor thoilichte. :)
It was not very easy to organize this, but all of us were really glad.

Bha sinn a' cuimhneachadh an ama a dh'fhalbh agus pàrantan mo phàrantan agus pàrantan pàrantan mo phàrantan agus msaa.
We were remembering the past and my parents' parents and the parents of my parents' parents etc.
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4477
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Thu Jan 12, 2012 1:00 pm

Tha mi a' bruich greim-neòin. Tha mo nighean a' gabhail norrag. I know "lunch" as lòn or diadhad and I'm not familiar with greim-neòin, but it doesn't mean the tarm doesn't exist. greim-bidhe = snack.

mar as àbhaist airson Dihaoine

Tha mi a' triall / a' siubhal gu Portland an-diugh. a dh'ionnsaigh means "in the direction of", not that you get there

Tha mi a' dol a chluinntinn

ann an Salt Lake City

'S e an t-itealadh mu dheireadh agam an-diugh a th' anns an itealadh seo.

anniversary = cuirm-bhliadhnail - is dòcha gum biodh seo gu feum dhut, a luchag bhochd

Cha robh e glè fhurasta cruth-suidheachadh / cur air dòigh

Tha mi an dòchas gun do chòrd an fhèist riut!
I hope you enjoyed the feast
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Fri Jan 13, 2012 2:34 pm

Mòran taing! Chòrd i rium gu dearbh!
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4477
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Sun Jan 15, 2012 5:30 pm

Glè mhath!
Very good
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Fri Jan 20, 2012 4:06 am

Bhruich mi dìnnear o hama,  buntàtachan, miùranaiche agus aran is càis an ceartair. Tha mo bean agus mi-fhìn aig aire Hitchhiker's Guide to the Galaxy a-nis.

I cooked a dinner of ham, potatoes, carrots and bread and cheese just now. My wife and I are watching Hitchhiker's Guide to the Galaxy now.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4477
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Fri Jan 20, 2012 12:29 pm

a' coimhead air Hitchhiker's Guide to the Galaxy
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

An Gobaire
Posts: 689
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by An Gobaire » Fri Jan 20, 2012 12:30 pm

Wilsons-of-Oxford wrote:Bhruich mi dìnnear o hama,  buntàtachan, miùranaiche agus aran is càis an ceartair. Tha mo bean agus mi-fhìn aig aire Hitchhiker's Guide to the Galaxy a-nis.

I cooked a dinner of ham, potatoes, carrots and bread and cheese just now. My wife and I are watching Hitchhiker's Guide to the Galaxy now.


Tha mi-fhìn 's mo bhean

buntàta, currain, aran is càise

potatoes, carrots, bread and cheese


a' coimhead / ag coimhead ... - watching (TV)

deagh dhùrachd

best regards
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

caiptean
Posts: 38
Joined: Wed Jan 04, 2012 8:22 am
Language Level: Advanced Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Iowa, USA
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by caiptean » Mon Jan 23, 2012 4:08 am

Tha mi ag ionnsaich Gàidhlig.
I'm studying Gaelic

Fear na coille
Posts: 40
Joined: Sun Jan 01, 2012 9:53 pm
Language Level: meadhonach
Location: Ft. Pierce, Fl

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Fear na coille » Mon Jan 23, 2012 5:16 am

Nise, tha mi a' glanadh an taigh, tha mathair, athair 's seanmhair aig mo bhean a' tighinn airson cèilidh seo am màireach. (a' dearcadh?)
Now, I am cleaning the house, my wife's mother, father and grandmother are coming here for a visit tomorrow. (inspection? :mc: )

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Neas Olc » Mon Jan 23, 2012 5:17 am

Tha mi ag òl leann a fhuair mi airson Nollaig.

Gu mi fhortanach chan eil càil sam bith eile agam ri dhèanamh oir chan eil headphones agam gu èisteachd ri cheòl, bhrist iad.

Post Reply