Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
faoileag
Maor
Posts: 1483
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Mon Mar 12, 2012 10:41 am

Bha mise ag obair an-dè cuideachd! :(
Tha sin duilich, mura h-eil ùine idir againn gus fois a ghabhail!

I was working yesterday too - it's tough if we haven't got time to take a break at all.

a dh'aindeoin

Tha coig làithean ann fhathast gu deireadh na seachdaine / ron deireadh-seachdain agus tha mi cho sgìth 's nach urrainn dhomh....poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Mon Mar 12, 2012 2:37 pm

Mòran taing, Fhaoileag!

Seo a-rithist:
...bha mi ag obair a dh'aindheoin sin.
Tha còig làithean ann fhathast gu deireadh na seachdaine agus tha mi cho sgìth 's nach urrainn dhomh smaoineachadh idir...
(Chan urrainn dhomh smaoineachadh gu dearbh!)
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4477
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Sun Mar 25, 2012 3:33 pm

No: Tha e còig làithean fhathast gun/gus an deireadh-seachdain (if you look at deireadh-seachdain as a compound noun)

Rud no dhà eile air duilleag mu dheireadh:

agus tha fois againn a-nis.

an ath dheireadh seachdain

sràcan: ciùin, an-dràsta


Tha i brèagha an-diugh is bu chòir dhomh dol a-mach air cuairt bhig
It is beautiful today and I should go out for a little walk
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4477
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Thu Apr 12, 2012 9:54 am

Tha an cnatan orm :olc:

I've got a cold
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Thu Apr 12, 2012 12:19 pm

'S bochd sin gu dearbh, a GhunChleoc!
Tha an cnatan ormsa cuideachd; tha mi ag obair san oifis a-nis agus a' dèanamh casad cruaidh 'na uaireannan...

It's really a pity!
I've got a cold too; I'm working at the ofice now and coughin loudly now and then...
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4477
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Sun Apr 29, 2012 11:28 am

... a' dèanamh casad cruaidh uaireannan / bho àm gu àm

Tha mi nas fheàrr a-nis. Ciamar a tha thu fhèin?
I am better now. How are you yourself?
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

EowynAnduin
Posts: 104
Joined: Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by EowynAnduin » Sun Apr 29, 2012 10:17 pm

Chaidh mi aig na pàirc an-duigh. Bha i grianach agus blàth.
I went to the park today. It was sunny and warm

Tha mi leughean Fòram Gàidhlig, an-dràsta
I am reading the Fòram Gàidhlig.

Tha mi a' ciomhead air an telebhisean ann oidhche, Grimm
I will be watching TV tonight, Grimm.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Tue May 01, 2012 5:01 pm

GunChleoc wrote:... a' dèanamh casad cruaidh uaireannan / bho àm gu àm

Tha mi nas fheàrr a-nis. Ciamar a tha thu fhèin?
I am better now. How are you yourself?
Mòran taing, tha mi toilichte gu bheil thu nas fheàrr a-nis.
Tha mi meadhanach math cuideachd, ach chan eil mo mhàthair math. Tha i air ais dhachaidh bhon ospadal, ach feumaidh i a dhol dhan ospadal a dh'aithghearr a-rithist airson léigh-lann (surgery????) cruaidh air/ri a cuisle. Chan eil i ach bochd an-dràsda, agus 's e droch làithean a tha againne gu dearbh.

Tha mi an dòchas gum bi sibh air tuigsinn (???); tha mi ro sgìth 's chan urrainn dhomh a sgrìobhadh sa Bheurla cuideachd...
Eilidh -- Luchag Bhochd

faoileag
Maor
Posts: 1483
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Wed May 02, 2012 10:43 pm

Nach math a rinn thu! Didn't you do well!
:D
EowynAnduin wrote:Chaidh mi dhan phàirc an-duigh. Bha i grianach agus blàth.
I went to the park today. It was sunny and warm

Tha mi a' leughadh Fòram na Gàidhlig an-dràsta
I am reading the Fòram Gàidhlig.

Bidh mi a' coimhead air an telebhisean a-nochd, Grimm
I will be watching TV tonight, Grimm.

dhan = do + an (to + the)
a-nochd - a special word for 'tonight'

Susy
Posts: 17
Joined: Mon Apr 30, 2012 1:47 am
Language Level: Beginner
Location: A´Ghearmailt

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Susy » Mon May 07, 2012 12:38 am

Uill, mar as àbhaist ionnsaichidh mi Gaìdhlig eadar dà uair is ceithir uairean sa mhadainn. :roll:
Well, usually I learn Gaelic between two and four o´clock in the morning.

Barrachd air sin, tha mi ag èisteachd ri „The Band from Rockall“ an-dràsta. Is toil leamsa gù mor, ged a tha iad nas sèimhe na Runrig.
I also listen now "The Band from Rockall". I like it very much, although they are more gentle than Runrig.

Abair deagh chèol! :D
What a great music!

Tìoraidh
Susy

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Mon May 07, 2012 8:35 am

Susy wrote:Uill, mar as àbhaist ionnsaichidh mi Gaìdhlig eadar dà uair is ceithir uairean sa mhadainn. :roll:
Well, usually I learn Gaelic between two and four o´clock in the morning.
Nach e rud uabhasach a tha ann! 'S àbhaist dhomh a bhith nam chadal eadar dà is ceithir uairean sa mhadainn, ma tha a h-uile rud ceart bu leòr. Agus cuin am bi sibh nur cadal mar as àbhaist?

What a terrible thing! I usually sleep between 2 and 4 in the morning, if all is OK. And when do you usually sleep?
Eilidh -- Luchag Bhochd

Susy
Posts: 17
Joined: Mon Apr 30, 2012 1:47 am
Language Level: Beginner
Location: A´Ghearmailt

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Susy » Mon May 07, 2012 11:37 pm

Tha mi a´faighinn cadal gu leòr.
I get enough sleep.
Tha mi nam chadal còig uairean san oidche.
I sleep at night five hours.
´S math dh´fhaoidte gur is mise neònachas. :roll:
Maybe, I´m an strange bird (curiosity).
An tusa cailleach-oidche ? Nach tu ?
Are you a night owl ? No ?

Tìoraidh
Susy

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Wed May 09, 2012 5:43 pm

Uill, chan eil fhios agam an e cailleach-oidhche no eun eile anam; ach 's e seachd no ochd uairean a bhith nam chadal a tha dhìth orm gach oidhche! :)

Well, I do not know if I'm owl or other bird, but I need 7-8 hours of sleeping every night!
Eilidh -- Luchag Bhochd

caiptean
Posts: 38
Joined: Wed Jan 04, 2012 8:22 am
Language Level: Advanced Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Iowa, USA
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by caiptean » Mon May 14, 2012 10:52 pm

Tha mi a' coimhead Firefly (prògram telebhisean) agus ionnsachadh mo Ghàidhlig! 'S Firefly m'annsachd :) tha e deàlrach!

I'm watching Firefly (a television program) and studying my Gaelic! Firefly is my favorite :) it's shiny!

Susy
Posts: 17
Joined: Mon Apr 30, 2012 1:47 am
Language Level: Beginner
Location: A´Ghearmailt

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Susy » Tue May 15, 2012 1:33 am

Bha mi uabhasach trang an t-seachdain sa chaidh.
Ich war schrecklich beschäftigt in der vergangenen Woche.
I was terribly busy in the last week.

´S e sin as adhbhar gun do dh´feith an sgudal rium an-diugh.
Das ist der Grund, warum der Müll heute auf mich wartete.
That´s why the waste was waiting for me today.

Chiallaich mi na rangan agam dha-rìreabh. :lol:
Ich meinte in Wirklichkeit meine Akten.I really meant my files.

Nuar a thàinig mi dhan sheòmar agam, lorg mi gu bhith leth-cheud rang air a´bhòrd agam. Abair madainn!
Als ich in mein Zimmer kam, fand ich fast 50 Akten auf meinem Tisch. Was für ein Morgen!
When I came into my room, I found almost 50 files on my desk. What a morning!

Bha mi nam shuide eadar na rangan agus bha mi an dòchas gun do ghrìos iad air falbh. Ach chan urrainn dhomh coinsianaich. :priob:
Ich saß zwischen den Akten und hoffte, dass sie magisch verschwanden. Aber ich kann nicht zaubern.
I sat between the files, hoping that they magically disappeared. But I can´t injure.

Chuir na daoine fòn thugam gun fois. Cha toil leamsa am fòn agam idir.
Die Leute riefen mich ohne Pause an. Ich mag mein Telefon überhaupt nicht.
People started calling me non-stop. I don´t like my phone at all.

An uar sin thàinig na co-oibreachean agam cuideachd agus dh´innis iad dhomh an dragh aca.
Dann kamen auch meine Kollegen und erzählten mir ihren Ärger.
Then also came my colleagues and told me about their anger.

Nach math sin ! :roll:
Ist das nicht toll ! Isn´t it wonderful!

Ach nuair a bha mi a´gabhail foise, chaidh mi dhan fhòram, leugh mi na teachdaireachdan ùra
agus lorg mi puist-dealain ùra.
Aber als ich eine Pause machte, ging ich ins Forum, ich las die neuen Beiträge und ich fand neue E-Mails.
But when I took a break, I went into the forum, I read the new posts and I found new e-mails.

Bha sin sgoinneil! Das war super ! That was great!
Tìoraidh
Susy

Post Reply