Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
sr3nitygirl

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by sr3nitygirl » Thu May 17, 2012 2:56 pm

Tha mi ag obair a-nis, ach chan eil mi a' faireachdainn cho math an-dràsta....
I am working now, but I'm not feeling so good right now

Canaibh a h-uile duine "Awwwww"! ;)
Everybody say "Awwww"!

Chan eil e gu deifir; bidh i an deireadh-seachdain a dh'aithghearr!
It doesn't matter, it'll be the weekend soon!EowynAnduin
Posts: 104
Joined: Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by EowynAnduin » Thu May 17, 2012 7:45 pm

Tha mi ag cantainn "awwwwww" ;) . Tha mi mhuinighinn bha sibh mothaich feabhasach.
I am saying "Awwwww" .. I trust you will feel better :)

Tha mi ag bruadar là.
I am day dreaming

EowynAnduin
Posts: 104
Joined: Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by EowynAnduin » Thu May 17, 2012 11:56 pm

Tha mi fhuireach mo leabhar a' ruighinn an-drasta.

Now I am waiting for my book to arrive.

Could I phrase it? An-drasta, tha mi fhuireach mo leabhar a' ruighinn.

Susy
Posts: 17
Joined: Mon Apr 30, 2012 1:47 am
Language Level: Beginner
Location: A´Ghearmailt

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Susy » Fri May 18, 2012 12:36 am

I think you should actually write: an leabhar agam. It´s your property, but your book isn´t connected to the rest of your body. :priob:
Is that correct ?
Tìoraidh
Susy

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Fri May 18, 2012 6:24 am

Tha mi a' fuireach + genitive of "an leabhar"

Is the book your property or are you an author of it?

'S dòcha gur e "an leabhar leam" a tha ann, ach chan eil mi cinnteach.
Maybe it's "an leabhar leam", but I'm not sure.
Eilidh -- Luchag Bhochd

Màiri75
Posts: 20
Joined: Fri May 11, 2012 3:17 pm
Language Level: Beginner
Location: àite mo chridhe

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Màiri75 » Fri May 18, 2012 9:34 am

What about:

Tha mi a' feitheamh ris an leabhar a cheannaich mi a ruigsinn.
I am waiting for the book that I bought to arrive

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Fri May 18, 2012 12:30 pm

Glè mhath, tha e ceart na mo bheachd-sa.
Eilidh -- Luchag Bhochd

sr3nitygirl

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by sr3nitygirl » Fri May 18, 2012 1:42 pm

For my own book, I'd probably use:

an leabhar agam fhìn or mo leabhar fhìn.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Fri May 18, 2012 2:26 pm

Or: an leabhar agam-sa (?)
Eilidh -- Luchag Bhochd

EowynAnduin
Posts: 104
Joined: Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by EowynAnduin » Fri May 18, 2012 6:28 pm

Tha mi ag ionnsachadh buadhairean, co-ghnìomhairean, roimhearean agus riochdairean anns Beurla a-rithist.
I am learning English adjectives, adverbs, prepositions and pronouns again :)

Bidh mi cuidich ag ionnsaich Gàidhlig
It will help me learn Gàidhlig

Susy
Posts: 17
Joined: Mon Apr 30, 2012 1:47 am
Language Level: Beginner
Location: A´Ghearmailt

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Susy » Sat May 19, 2012 5:54 am

Agus mi fhìn, tha an t-eagal orm, oir thuit mo mhac an staidhir a-nuas agus tha mi dhen bheachd gun robh a chnàimh ( dhan mhàs :roll: ) briste. Tha fios agam nach urrain dhuinn dèanamh idir, ach is beag orm sin gu dearbh. :gulach:

And myself ? I'm scared because my son has fallen down the stairs and I think, that he has broken his bone ( in the botty / botton). I know, we can do anything at all, but I really hate that!
Und ich selbst ? Ich habe Angst, denn mein Sohn ist die Treppe herunter gefallen und ich bin der Ansicht, dass er sich seinen Knochen ( im Po ) gebrochen hat. Ich weiß, dass wir überhaupt nichts machen können, aber ich hasse das wirklich.

Tìoraidh
Susy

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4477
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Sun May 27, 2012 11:43 am

A Luchag bheag, tha mi an dòchas gum bi do mhàthair nas fheàrr a dh'aithghearr!
I hope your mother will be better soon


Ceartachaidhean - nise, lorgaibh na mearachdan agamsa :lol:
Corrections - now look for the mistakes I made

Tha mi a' leughadh Fòram Gàidhlig, an-dràsta
I am reading the Fòram Gàidhlig.

Tha mi a' coimhead air an telebhisean a-nochd


oidhche

´S math dh´fhaoidte gu bheil mi neònach.

An e cailleach-oidhche a th' annad?

an e cailleach-oidhche no eun eile a th' annam

's e seachd no ochd uairean de chadal a bhios a dhìth orm gach oidhche! - but this means that there are 7-8 hours that you're not getting. Better:
Feumaidh mi cadal fad 7-8 uairean...

... gun robh an sgudal a' feitheamh rium an-diugh

nam shuidhe

Chuir na daoine fòn thugam gun fhois

bidh an deireadh-seachdain ann a dh'aithghearr!

I trust you will feel better: Tha mi an dùil gu bheil sibh a' faireachdainn nas fheàrr

Now I am waiting for my book to arrive. Tha mi a' feitheamh ach an tig an leabhar agam.. Or as Màiri said: Tha mi a' feitheamh ris an leabhar a cheannaich mi a ruigsinn.
Susy wrote:I think you should actually write: an leabhar agam. It´s your property, but your book isn´t connected to the rest of your body. :priob:
Is that correct ?
Tha sin ceart :)

It will help me learn Gàidhlig: Bidh e gam chuideachadh gus Gàidhlig ionnsachadh
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Susy
Posts: 17
Joined: Mon Apr 30, 2012 1:47 am
Language Level: Beginner
Location: A´Ghearmailt

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Susy » Thu Jun 14, 2012 1:21 am

Tha mi a’ leughadh leabhair an-dràsta. ´S e „An claigeann aig damien hirst“ an t-ainm a th´air.
I´m just reading a book. It´s called "The skull of Damien Hirst."
Ich lese gerade ein Buch. Es heißt „Der Schädel von Damien Hirst.“

( Tha fios agam nach fheumsa mi a' ghinideach a chleachdadh)

´S e fìor dheagh leabhar a th' ann.
It's a really good book.
Es ist ein wirklich gutes Buch.

´S e leabhar le seachd sgeulachdan goirid sa Ghàidhlig agus sa Ghearmailits a th´ann.
It´s a book of seven short stories in Gaelic and German.
Es ist ein Buch mit sieben Kurzgeschichten in Gälisch und in Deutsch.

Tha mi a' feuchainn ris an teacsa a thuigsinn gu buileach, ach uaireannan nì mi beagan cealgaireachd.
I'm trying to understand the text fully, but sometimes I´ll cheat a bit.
Ich versuche,den Text vollständig zu verstehen, aber manchmal werde ich ein bisschen schummeln.

Ach tha mi dhen bheachd gu bheil e ceart gu leòr.
But I think, that´ s okay.
Aber ich der Ansicht, dass es in Ordnung ist.

Mu dheireadh thall is urrainn dhomh an leabhar a leughadh a-rithist.
Finally, I can read the book once again.
Schließlich kann ich das Buch noch einmal lesen.

Bidh mi ga thuigsinn nas fheàrr gun teagamh.
I will understand it better, no doubt.
Ich werde es ohne Zweifel besser verstehen.

Tìoraidh
Susy

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Thu Jun 14, 2012 2:32 am

Tha mi ag obair ath-thòisich foghlam Ghàidhlig.
I am working to resume gaelic learning

Tha mi a' miannachadh cùrsa-bogaidh.
I am wishing for an immersion course.

CairistionaNicD
Posts: 27
Joined: Sun Mar 18, 2012 12:16 am
Language Level: Beginner to early intermediate
Location: Ottawa

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by CairistionaNicD » Sun Jun 24, 2012 2:01 am

Chan eil mi a' dèanamh cail sam bith an-drasta. Tha mi glè sgìth.

Post Reply