Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4587
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Wed Sep 19, 2007 10:33 am

Tha mi a' gabhail cupa cofaidh.
I'm having a cup of coffee.

Dè tha sibhse a' dèanamh?
What are you doing?User avatar
ruighean
Posts: 97
Joined: Wed Sep 19, 2007 5:23 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: A' Ghàidhealtachd
Contact:

Unread post by ruighean » Wed Sep 19, 2007 5:56 pm

Bu chòir dhomh a bhith ag obair an lèirmheas a tha agam ri dhèanamh ach cha mi a' cosg ùine air loidhne. :roll: Tòisichidh mi a-maireach e.
I should be working on a book review I have to do, but I am wasting time online. I'll start it tomorrow.

Bidh mi a' dol gu Blàr Athall madainn Dihaoine far a bhios mi a' riochdachadh SMO aig an Òraid bliadhnail aig Oilthigh na Gàidhealtachd.
I'll be going to Blair Atholl on Friday Morning where I'll be represening SMO at UHI's annual lecture.
Gèidh.uk - Na naidheachdan LGDT as ùire le fòcas àraidh air naidheachd Albannach.
AtUG.uk - Na naidheachdan teicneòlais às ùire le fòcas àraidh air teicneòlas Apple.
Tachartasan.info - Iùl-lann de thachartasan a' buntainn ris a' Ghàidhlig.

miguel
Posts: 51
Joined: Thu Sep 20, 2007 9:16 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: An ceann ann an Steòrnabhagh an-dràsta
Contact:

Unread post by miguel » Thu Sep 20, 2007 9:33 pm

Wed Sep 19, 2007 5:56 pm
Bha mi ann an Steòrnabhagh :D Ach bha mi anns an ospadal an uairsin, dh'fhuirich mi an sin airson dà latha. (Thuit mi leis a' bhaidhsacal agam anns an Lacasdal.)

I was in Stornoway. But I was at the Hospital then, where I stayed for 2 days. (I fell with my bike in Laxdale.)

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4587
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Fri Sep 21, 2007 8:23 am

Tha mi an dòchas gun do chòrd Steòrnabhagh riut agus gum bi thu nas fhèarr mu thràth!
I hope you liked Stornoway and that you're better already!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4587
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sat Sep 22, 2007 10:10 am

Ciamar a tha sibh an-diugh?
How are you today?

Rinn mi briosgaidean. Tha iad blasda!
I made some cookies. Yum!

Fear Gallta
Posts: 57
Joined: Sun Sep 23, 2007 7:43 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Tir nan Gall

Unread post by Fear Gallta » Mon Sep 24, 2007 7:27 am

Tha mi a' gabhail mo bhracaist.

I'm having my breakfast

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Unread post by iolair » Mon Sep 24, 2007 2:48 pm

Tha mi a' gabhail cupa cofaidh, agus tha mi ag obair anns an oifis.

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Unread post by iolair » Mon Sep 24, 2007 2:49 pm

(Gabhaibh mo leisgeul)

I'm drinking copy and am at work.

Coinneach Cìr
Rianaire
Posts: 333
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:07 pm
Language Level: Fileanta
Corrections: I'm fine either way
Location: Siorrachd Rinn Friù
Contact:

Unread post by Coinneach Cìr » Mon Sep 24, 2007 8:55 pm

miguel wrote:
Wed Sep 19, 2007 5:56 pm
Bha mi ann an Steòrnabhagh :D Ach bha mi anns an ospadal an uairsin, dh'fhuirich mi an sin airson dà latha. (Thuit mi leis a' bhaidhsacal agam anns an Lacasdal.)
Chan eil sin ro mhath. Bhuail mise an cabhsair (leis an càr) ann an Lacasdal uair :oops:
An-dràsta tha mi nam shuidhe aig a' choimpiutair le deoch bhùrn ag èisteachd ri ceòl.

That's not too good. I hit the pavement (with the car) in Laxdale once :oops:
The now I'm sitting at the computer with a drink of water listening to music.

am Bàrd
Posts: 16
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:58 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Ontario, Canada

Unread post by am Bàrd » Tue Sep 25, 2007 6:14 pm

Tha mi aig obair. Tha mi aig mo choimpiutair.
I'm at work. I'm at my computer.

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Unread post by iolair » Fri Sep 28, 2007 12:43 pm

Tha mi a' gabhail bracaist agus ag eisteachd ri "Mac 'illemhicheil" air Radio nan Gaidheal.

I am eating breakfast and listening to "Mac'illemhicheil" on Radio nan Gaidheal.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4587
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Fri Sep 28, 2007 2:18 pm

Tha mi air biadh meadhan-latha a ghabhail.
I just had lunch.

miguel
Posts: 51
Joined: Thu Sep 20, 2007 9:16 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: An ceann ann an Steòrnabhagh an-dràsta
Contact:

Unread post by miguel » Sun Sep 30, 2007 5:08 pm

Tha mi a' faicinn an gèam rugbaidh eadar Èirinn agus [Argentina ?]. 'S e deagh ghèam a tha ann.

I am seeing the match between Ireland and Argentina. Good match.

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Sun Sep 30, 2007 10:43 pm

Tha mi ann mo seòmar-cadail air an coimpuitair ag èisteachd ri ceòl (Peatbog Faeries). Tha mi air "MSN".
I'm in my bedroom on the PC listening to music (Peatbog Faeries). I'm on MSN.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4587
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Tue Oct 02, 2007 10:36 am

Bha mi a' tionndadh software an fhòram airson cuid nan sràcan a chur air dòigh.
I have been altering the software of the forum to fix the accent thing.

Post Reply