Page 1 of 1

Ràdh na Seachdaine 6

Posted: Fri Mar 05, 2010 12:38 pm
by An Gobaire
Cùmte an dubhar orra mar a bha a' tachairt.

Dubhar - 's e sin dorchadas no sgàil san t-seagh litearra.

Mar sin tha an abairt seo a' ciallachadh gun robh rudeigin a bha a' tachairt ga chleith no ga fhalach orra.