Ràdh 27 - A' seasamh nad amhaich

Abairtean air an cruinneachadh leis a' Ghobaire agus eisimpleirean de an cleachdadh. Gabhadh sibh uile pàirt anns an deasbad. / Expressions collected by An Gobaire with examples of use. Everybody is welcome to join in the discussion.
An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Ràdh 27 - A' seasamh nad amhaich

Unread post by An Gobaire »

Dè thachras ma sheasas rudeigin nad amhaich?

'S dòcha gun dèan thu casadaich, agus mura h-eil thu comasach air sin a dhèanamh, bi thu ann an cunnart a bhith air do thachdadh leis an rud a tha nad amhaich!

Nan do sheas e nad amhaich, bhiodh cuimhne na b' fheàrr agad air! - If it had stuck in your throat, you would have remembered it better!

Seo rud a dh'fhaodadh tu ràdh ri cuideigin a th' air do latha breith a dhìochuimhneachadh! Tha e gu math sgaiteach, nach eil!


Dèan buil cheart de na fhuair thu!
faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 12:19 am

Re: Ràdh 27 - A' seasamh nad amhaich

Unread post by faoileag »

Sgaiteach gu deabh, ags sin an trioblaid agamsa co-dhiù - chan eil fios agam DÈ cho sgaiteach a tha e, no cho laidir, agus mar sin, cha chleachdainn e.

San fhairsaingeachd, 's toil leam na seanfhaclan amsaa a leughadh agus gan tuigsinn - mòran taing air an son! - ach cha chreid mi gun cleachdainn iad.
An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Re: Ràdh 27 - A' seasamh nad amhaich

Unread post by An Gobaire »

Gu dearbha, cha chleachdainn fhìn a h-uile fear dhiubh..agus chan eil a h-uile gnàth-fhacal freagarrach don h-uile neach, mar sin tuigidh mi do bheachd.

Ach, tha mi an dòchas gun ruig an roinn seo ìre far a bheil diugh is roghainn ann do dhaoine gus am faod iad an fheadhainn as fheàrr leotha a thaghadh agus a chleachdadh!

Ann a bhith a' bruidhinn ri daoine ge-tà, tha e gu math feumail taghadh de ghnàth-fhaclan a bhith agad air do theangaidh, agus gun tig fear no dhà dhiubh a-mach gu nàdarra ann an còmhradh a rèir mar a tha thu fhèin a' faireachdainn aig an àm.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!
faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 12:19 am

Re: Ràdh 27 - A' seasamh nad amhaich

Unread post by faoileag »

Tha thu ceart gum bi cothrom freagarrach ann bho àm gu àm, ach feumaidh mi a bhith mòran nas fhileanta agus nas cinntiche mus cleachd mi gu nàdarrach agus gu h-ealanta iad.

Ach tha fear no dhà a bhiodh nas simplidhe agus nas àbhaistiche, m.e. na co-shamhlaidhean.

'Cho luath ri brìd-eun san traigh'. :D

Image
Post Reply