Page 1 of 1

Gàidhlig air Twitter? Feuch Indigenous Tweets

Posted: Sun Feb 12, 2012 12:46 pm
by akerbeltz
Chan e cothrom eadar-theangachaidh a tha seo ach cothrom air daoine a lorg a tha a' cur a-mach tweets sa Ghàidhlig. Cò na twitterers as Gàidhealaich gnìomhaich? Dè na cuspairean a tha air beul an t-sluaigh? Faigh a-mach an-seo Tha cothrom ann daoine a chur ris nach eil air an liosta fhathast. Agus ma tha % beag agad air, dèan barrachd tweets sa Ghàidhlig :priob:

Ma tha cànan eile a dhìth ort, eadar Kreyòl is Kanien'kéha, feuch an duilleag mhòr