Page 1 of 1

AbairThusa a' dol à bith?

Posted: Sat Jul 21, 2012 1:29 pm
by akerbeltz
Thadhail mi air Abair Thusa sa mhadainn 's chan eil e beò, tha e ag innse gu bheil airgead aca air cuideigin. An cuala duine sam bith naidheachd mu dheidhinn?

Re: AbairThusa a' dol à bith?

Posted: Mon Aug 13, 2012 9:19 am
by GunChleoc
Feumaidh Crìsdean pàigheadh gus a chumail a' dol, ach chan eil fios agam cò mheud.

Bha e an asgaidh nuair a thòisich Ning, ach chan eil a-nis.

Re: AbairThusa a' dol à bith?

Posted: Mon Aug 13, 2012 12:39 pm
by akerbeltz
Agus feumaidh gun robh co-fharpais mhòr a' dol a thaobh Facebook & Co

Re: AbairThusa a' dol à bith?

Posted: Mon Aug 13, 2012 1:38 pm
by GunChleoc
Feumaidh.

Re: AbairThusa a' dol à bith?

Posted: Wed Aug 29, 2012 6:35 am
by ruighean

Re: AbairThusa a' dol à bith?

Posted: Wed Aug 29, 2012 8:42 am
by GunChleoc
Saoilidh mi gue a goireas air leth a chruthaich thu ach feumaidh mi aideachadh nach robh mi air o chionn fhada. 'S fhearr leam fòraman seach lìonraidhean sòisealta is cha bhithinns ann idir mura robh e sa Ghàidhlig.

Re: AbairThusa a' dol à bith?

Posted: Mon Feb 03, 2014 11:06 am
by akerbeltz
Tha AbairThusa air ais a-nis!

Re: AbairThusa a' dol à bith?

Posted: Sat Feb 08, 2014 4:44 pm
by GunChleoc
Deagh naidheachd :)