Page 1 of 1

Fònaichean-laimhe Gàidhlig?

Posted: Fri Aug 07, 2009 7:22 pm
by *Alasdair*
Tha am Bòrd ag iarraidh fònaichean-laimhe gu bhith anns a' Ghàidhlig

Hmm, tha fhios 'am gu bheil Samsung ann an Gaeilge agus a-nis fòn air Orange anns a' Chuimris so tha mi a' facinn carson a tha iad ga iarraidh. Ach, am bi daoine ga iarraidh ge-ta?

Cuideachd, am bi Gàidhlig air na fònaichean saora no na fònaichean matha?

Posted: Fri Aug 07, 2009 7:36 pm
by Gràisg
Ach, am bi daoine ga iarraidh ge-ta
Co aig a tha fios? Ma bhios cothrom a' nochdadh bidh mise bruidhinn Gaidhlig air fòn sam bith ach cha mhor nach eil mi nam bhodach agus chan eil dad cool gu feum sam bith dhomhsa :-)

Ach dè mu dheidhinn na h-innealan ann an Marks 's Sparks agus a leithid sin - nach e sin dìreach cho cudromach? A bheil ùidh sam bith aig a' bhòrd leis a leithid sin?

Posted: Fri Aug 07, 2009 7:42 pm
by *Alasdair*
Gràisg wrote:
Ach, am bi daoine ga iarraidh ge-ta
Co aig a tha fios? Ma bhios cothrom a' nochdadh bidh mise bruidhinn Gaidhlig air fòn sam bith ach cha mhor nach eil mi nam bhodach agus chan eil dad cool gu feum sam bith dhomhsa :-)

Ach dè mu dheidhinn na h-innealan ann an Marks 's Sparks agus a leithid sin - nach e sin dìreach cho cudromach? A bheil ùidh sam bith aig a' bhòrd leis a leithid sin?
Uill, tha mi a' smoineachadh gu bheil seo seòrsa de "tha sinn ag iarraidh dè na th'aca" - tha fònaichean sa Ghaeilge 's a' Chuimris agus a-nis gan iarradh anns a' Ghàidhlig gun adhbhar math*.

Agus ri thaobh M&S - chan eil fhios 'am. A reir coltas chan eil...

*A dh'aindeoin seo, chan eil signal math air Orange no T-Mobile anns na h-Eileanan air fad co-dhiù...

Posted: Sat Aug 08, 2009 5:48 pm
by Gràisg
Saoil am bi mygaelicphone.com air fàire le taic-airgid a b'fhaich 250K? :)

Posted: Sun Aug 09, 2009 8:52 pm
by Seonaidh
Chan urrainn dhan fhòn agam cànan sam bith a bhruidhinn...