Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Na tha a' tachairt ann an saoghal na Gàidhlig agus na pàipearan-naidheachd / What's happening in the Gaelic world and the newspapers
Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Unread post by Gràisg » Fri Mar 11, 2011 6:24 pm

"Tha luchd-iomairt na Gàidhlig air a dhol às àicheadh gu bheil iad a' brosnachadh dhaoine freagairtean nach eil fìor a chur sìos air a' Chunntas-Sluaigh.

Tha luchd-iomairt air a bhith ag ràdh gum bu chòir do dhaoine innse gu bheil Gàidhlig aca ge b'e dè an ìre fileantachd a th' aca, no dè cho trìc 's a chleachdas iad an cànan, co-dhiù a bheil sin sgrìobhte, air a h-èisteachd no air a labhairt"

Tuilleadh air làrach BBC Alba
http://www.bbc.co.uk/scotland/alba/naid ... nsus.shtmlGunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Unread post by GunChleoc » Sat Mar 12, 2011 11:47 am

Seo an duilgheadas nach eil an ceist gu tur soilleir. Dè cho fileanta a dh'fheumas tu a bhith mus cuir thu "seadh" ris?
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Each
Posts: 87
Joined: Sat Dec 27, 2008 6:29 pm

Re: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Unread post by Each » Sun Mar 13, 2011 9:48 pm

Mar a chanas iad air an radio, chan eil an ceist mun comas a th'agad, direach ma tha gaidhlig (sam bith) agad. S docha nach bith fiosrachadh ceart tighinn as ceist simplidh.

Bith aithne aig dhaoine gu bheil an aireamh nan t-sluagh aig a bheil gaidhlig nas motha na bha duil againn ri linn an chomhairle.

Air an darna laimh, bith am fiosrachadh ceart cho cearr nan tigeadh as nach eil gaidhlig sam bith aig dhaoine, mura a bheil i aig an ire as airrde a mhain. Biodh seo nas cunnartaiche.

Bith cunnspaid ann gun teagamh, ach b'fhearr leam a thoir seachad aithne mun aireamh na dhaoine aig a bheil uidh agus prois anns an canan anns an fharsaingeachd. Bith sinn gu math feumail anns an am ri teachd.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Unread post by GunChleoc » Sun Mar 13, 2011 11:15 pm

Deagh phuingean a th' agad :)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Re: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Unread post by Gràisg » Wed Mar 16, 2011 10:04 am

Beachd le Tim Armstrong:

""'S e dìreach dà cheist a th' ann, agus ceistean gu math goirid.

"Tha e duilich aig amannan tuigsinn mar a tha daoine a' tuigsinn nan ceistean sin.

"Air sgàth 's gu bheil fèin-aithne gu sònraichte an sàs anns na freagairtean, tha e duilich a ràdh, nuair a tha cuideigin a' cur sìos gu bheil iad comasach air Gàidhlig a bhruidhinn, dè tha sin dha-rìribh a' ciallachadh?

"Tha e gu math cudromach gum bi sinn faiceallach anns an dòigh sa bheil sinn a' leughadh nan toraidhean a tha a' tighinn a-mach às a' Chunntas-Sluaigh."

Tuilleadh an seo:
http://www.bbc.co.uk/scotland/alba/naid ... nsus.shtml

Agus ceangailte leis a' chusapir seo. Seo teachdaireachd facebook a fhuair mi mar neach-ionnsachaidh Cuimris:
"Not sure how to answer the Census 2011 Welsh question? Have a look at
http://welshclass.wordpress.com/2011/03 ... 11-census/
and pass the link on to any other learners or people who may know learners. If you can, tweet it, Facebook it, email it... Welsh learners are speakers to!"

Agus seo pìos bhon cheangal ud:
"You speak Welsh if you are able to put useful sentences together. These may be about your opinion, your wants and needs, your everyday life. Does that sound complicated? Well it’s not really. If you can make up sentences like “I like speaking Welsh”, or “I’m trying to go”, then you are able to speak Welsh (and anyone who has completed lesson one of SaySomethinginWelsh is able to do just that!). The trick is in the “making up” bit. If you have learnt some sentences off by heart – “I like coffee” (dwi’n hoffi coffi) is one of the favourites – and can say “bore da” and “diolch” then you are not really speaking Welsh, you are repeating phrases, just as if you were singing “Sosban Fach” or “Hen Wlad fy Nhadau”. You can’t really use your Welsh except in a very few pre-set situations.

On the other hand, if you know how to change “Dwi’n hoffi coffi” into a negative, and talk about something other than coffee, or add a bit about milk and sugar, then you are speaking Welsh. You must admit it on the census form – it is a criminal offence not to."

A-nis chuir nighean piuthar mo chèile fòn thugam. Rugadh agus thogadh i ann an Lunnainn le pàrantan aig an robh deagh bhlas bheurla gallta Glaschu, athair bho thus ach a mhàthair le beagan abharrachd bho Bhucaidh agus Inbhir Narann (ged nach eil fìor Albais ann an Inbhir Narann, tha grunn faclan inntinneach) cuideachd. Bha i a' toirt sùla air an Census agus dh'fhaighnich i dhiom, 'Dè dìreach a th' ann an Albais?' 'Uill,' thuirt mise, ' ma tha thu a' tuigsinn do mhàthair tha comas tuigse Albais agadsa.' A bheil sin ceart? Saoilidh mise gu bheil.
A-nis tha i ag obair ann an àite far a bheil soidhnichean dà-chananach (Gàidhlig-Beurla) air a h-uile doras taobh a-staigh an togalach agus mar sin tha i a' tuigsinn dè a th'ann an grunn faclan Gàidhlig. Mar sin a bheil comas tuigse gu-leòr gus sin a clàradh air a' Chensus? Ma bhios thu taiceil don Ghàidhlig bidh feadhainn buailteach sin a dhèanamh ach dè a bhios sin a dhèanamh do na h-àireamhan? Mar a thuirt Tim, chan eil ach dà cheist a th' ann agus dè cho feumail 's a bhios am fiosrachadh tighinn as aig a cheann thall? Saoilidh mi cuideachd gu bheil feum air tuilleadh rannsachaidh agus ceistean.

A bheil cunnart ann, leis an toradh a dh'fhaodadh a bhith tighinn as, gum faodadh feadhainn buailteach a bhith magadh air na h-àireamhan Gàidhlig an urra ris na Jeddi Knights?

faoileag
Maor
Posts: 1504
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Unread post by faoileag » Wed Mar 16, 2011 11:23 am

Puing glè inntinneach, a Ghraisg. Agus comhairle math leis an eisimpleir Chuimris.

Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Unread post by Thrissel » Wed Mar 16, 2011 12:24 pm

Rinn an Scots Language Centre làrach-lìn mu dheidhinn na ceiste seo (air sgàth na Beurla Ghallta) cuideachd - faodaidh sibh coimeas a dhèanamh eatarra ma thigeas sibh an seo:
http://www.ayecan.com/

Ach am beachd gu bheil duine sam bi nach comharraich am bogsa ged as urrainn dha "is toil leam cofaidh" a' tionndadh gu "cha toil leam tì agus siùcar" criminal offence a dhèanamh - feumaidh mi aideachadh gun chuir sin ROFL mi...

Each
Posts: 87
Joined: Sat Dec 27, 2008 6:29 pm

Re: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Unread post by Each » Wed Mar 16, 2011 2:36 pm

Se mo bheachd gur e Tim Armstrong a bha mi-cothromach. Tha obair gu math eadar dhealichte aig a chunntas sluagh na tha aig soillse.

Fhuair Tim agus Soillse cnap mhor argaid co-dhui airson rannsachadh a deanamh air Gaidhlig na cleachadh.

Tha e beagan bragail aus mi-resusanta ma tha duil aige gum biodh an cunntas sluagh a deanamh a h-obair gun feum a phencil a thogail !

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Unread post by GunChleoc » Wed Mar 16, 2011 9:19 pm

Chan eil mise a' dèanamh às na tuirt e gun robh e an dùil gum biodh an cunntas-sluaigh a dèanamh obair dha :?

Bhiodh ceist ann an cunntas-sluaigh mu thricead a' cur seachad àireamhan nas fharsainge agus nas ceartaiche nas urrainn a leithid Soillse a chruinneachadh gun teagamh. Saoilibh am biodh na daoine a bhiodh deònach freagairt ri ceisteachan bho bhuidheann rannsachaidh a cheart cho pailt ri na daoine a fhreagras ris a' chunntas-sluaigh? Agus chan eil mi air dad a ràdh mu chosgaisean airson na litrichean a chur amsaa.

Chan eil e seo air a bheil e a-mach anns mo bheachd-sa co-dhiù, ach tha e dìreach a' toirt rabhadh dhuinn gum feum sinn a bhith faiceallach leis na h-àireamhan nuair a bhios sinn a' bheachdachadh air dè a tha iad a' ciallachadh. Tha mi an dùil gun dèan cuid de na meadhannan no luchd-polataigs rudan connspaideach asta ma gheibh iad an cothrom. Dhomhsa, tha e ceart nach eil na ceistean seo gu leòr airson dealbh mionaideach fhaighinn air na tha a' tachairt.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Unread post by Thrissel » Wed Mar 16, 2011 10:14 pm

Eadar dà sgeul, a bheil fios agad mu thràth dè an seòrsa ceiste a bhios ann mu dheidhinn cànanan sa Ghearmailt, a ChunChleoc? Tha mi a' faighneachd oir ged a tha mion-chànanan 'oifigeach' san Phoblachd Theiceach, tha a' cheist an seo dìreach:

10. Cànan màthaireil (faodar dà chànan a bhith air a' sgrìobhadh)
Teacach - Slòbhacach - Ròmanach [dubh-shiùbhlach] - Pòlach - Gearmailteach - cainnt-sanais
eile (sgrìobh dè)

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Unread post by GunChleoc » Wed Mar 16, 2011 10:51 pm

Tha cunntasan-sluaigh gu math connspaideach anns a' Ghearmailt air sàilleabh prìobhaideachd.

Bidh iad a' cunntadh taighean is flataichean is tha ceistean ann mu dheidhinn seo, na goireasan, cò leis a tha e agus cò mheud daoine a tha a' fuireach ann. A bharrachd air sinn, tha iad a' faighneachd aois, nàiseantachd, creideamh, foghlam, seòrsa obrach. Chan eil dad sam bith ann mu chànan.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Unread post by Seonaidh » Tue Mar 22, 2011 8:53 pm

Nach eil? Ciamar a bhios na h-ùghdarrasan a' lorg am meud de fhoghlam Lusatian amsaa a libhrigeadh?

A bheil daoine sam bith air an cunntas sa Ghàidhlig a dhèanamh air-lìon fhathast? Ma tha, an ann soilleir, freagarrach amsaa a tha na ceistean an sin?

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Unread post by GunChleoc » Wed Mar 23, 2011 10:33 am

Nì thu a' Ghearmailtis san sgoil agus sin e. Tha sgoiltean dà-chànanach ann co-dhiù, ach cha seo an urra nan coimhearsneachdan fhèin air seo a chur air dòigh agus gheibh iad maoineachadh an uairsin. Cha do rinn mi rannsachadh air a chùis, ach creididh mi gun tèid gan làimhseachadh mar sgoiltean prìobhaideach a gheibh còrr is 90% den mhaoineachadh aca bhon stàid. Gheibh thu sgoiltean anns na bailtean mòra le diofar cànanan, gu hàraidh le cànanan nach eil a' buntainn ris a' Ghearmailt bho thùs. m.e. Greugais, Turcais, Portagailis, Frangis, ...
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Unread post by GunChleoc » Wed Mar 23, 2011 5:42 pm

Chan eil cead aig na h-oileanaich aig an t-SMO an cunntas-sluaigh a lìonadh sa Ghàidhlig, air sgàth 's gur e "Communal Establishment" a th' ann agus nach toir iad na foirmichean dhuinn sa Ghàidhlig agus feumaidh sinn am pàipear Beurla aca a chleachdadh :mhoire: Àm airson litir a sgrìobhadh Image
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Re: Ceist mu cheist Ghàidhlig a' Chunntais-Shluaigh

Unread post by *Alasdair* » Wed Mar 23, 2011 11:40 pm

Cleachd an Làrach-Lìn a rinn iad? Faodaidh sibh an fhoirm a lìonadh sa Ghàidhlig an sin.

Tha e nas fhasa, agus nas luaithe na bhith ga dèanamh ann am cruth pàipear cuideachd.

Post Reply