Page 1 of 1

Ceangal eadar call bith-iomadachd agus cànain

Posted: Wed May 16, 2012 6:30 pm
by Gràisg
Nam bheachd fhèin chan e direach cànain a' dol as an rathad ach cultar agus fiù 's an càirdeas a th'againn ris a' Chruinne-cè.
'S ann mar sin a thog na leanas m'uidh.

"The decline of linguistic and cultural diversity is linked to the loss of biodiversity, a study has suggested.The authors said that 70% of the world's languages were found within the planet's biodiversity hotspots.Data showed that as these important environmental areas were degraded over time, cultures and languages in the area were also being lost.The results of the study have been published in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)."

Tuilleadh an seo agus beachd mu a dheidhinn a thaobh na Gàidhealtachd
http://wildlands.posterous.com/study-li ... guage-loss

Agus a-nis nuair a chìthear gu bheil a leithid Politecnico di Milano a' tionndaidh gu Beurla buileach glan am faodar a radh gu bheil fiù 's Eadailtis ann an cunnart a-nis - an uair's gum bi oileanaich am Politecnico ud a' cleachadh Beurla san roinn shòisealta cuideachd?
http://www.bbc.co.uk/news/business-17958520

Re: Ceangal eadar call bith-iomadachd agus cànain

Posted: Sat May 19, 2012 2:27 pm
by PamB
Glè inntinneach!

Re: Ceangal eadar call bith-iomadachd agus cànain

Posted: Wed May 23, 2012 11:57 pm
by Thrissel
Gràisg wrote:Agus a-nis nuair a chìthear gu bheil a leithid Politecnico di Milano a' tionndaidh gu Beurla buileach glan am faodar a radh gu bheil fiù 's Eadailtis ann an cunnart a-nis - an uair's gum bi oileanaich am Politecnico ud a' cleachadh Beurla san roinn shòisealta cuideachd?
http://www.bbc.co.uk/news/business-17958520
Agus smuaintean BhBC Ghàidhlig:
http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/18101383