Page 1 of 1

An Tuairisceoir

Posted: Mon Mar 25, 2013 1:19 pm
by GunChleoc
Seo làrach-lìn naidheachd a tha a' sireadh daoine fhathast a sgrìobhas sa Ghàidhlig:

http://antuairisceoir.com/

Re: An Tuairisceoir

Posted: Mon Apr 01, 2013 5:02 pm
by Cùl a’ Bhìogais
Ged a tha m'Ghaeilge truagh gun ire is g'eil i gun fheum, chord an larach sa rium. Caite bheil iad a' sireadh dhaoine le Gaidhlig?

Atharrachadh: Fhuair mi e, 's mi tha fas dall!