Page 1 of 1

Gàidhlig @ Glasgow Clyde College

Posted: Tue Aug 13, 2013 3:18 pm
by akerbeltz
Chunnaic mi (fhuair sinn bileag tron doras a tha a' sanasachd iomadh cùrsa ann) gu bheil GCC a' tairgsinn clasaichean Gàidhlig a-nis. Bheil fios aig duine dè seòrsa cùrsa tha seo? An e clasaichean Ùlpain a th' annta no rud eile?

Re: Gàidhlig @ Glasgow Clyde College

Posted: Fri Aug 30, 2013 1:38 pm
by GunChleoc
Seo am fiosrachadh a chuireas iad seachad:

http://www.cardonald.ac.uk/courses/show/1154

Cha chreid mi gur e Ùlpan a th`ann on a bhiodh 24 aonadan sa bhloca is cha dèan iad ach 8.