"Gaelic Revival? What Gaelic Revival?"

Na tha a' tachairt ann an saoghal na Gàidhlig agus na pàipearan-naidheachd / What's happening in the Gaelic world and the newspapers
Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

"Gaelic Revival? What Gaelic Revival?"

Unread post by Neas Olc » Sat Aug 24, 2013 4:00 pm

Dè ur beachd mus an artaigil seo? A-rèir na leugh mi ann, tha e a coimhead mar chan eil riaghltas agus coimhairlichean oifigeil ag obrachadh cho math.

http://bellacaledonia.org.uk/2013/08/23 ... c-revival/

Gu mi-fhortanach tha am pàirt seo dìreach mar na chithear 'sa Chuimrigh an là an diugh. "Naaaaah, chan eil againn ri Chuimris Caerfyrddin a chuideachadh, bithidh i beò gu brath ann an Gwynedd" etc etc.
For years it was fatally easy for all of us living in the North and West, and faced with language death on our doorsteps, to kid ourselves that the language was still holding its own over there, on the next island … but the Shawbost Report of 2011 -(http://www.gaidhlig.org.uk/Downloads/Th ... awbost.pdf) – scotched any such comforting wishful thinking. Gaelic is not holding its own anywhere.faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: "Gaelic Revival? What Gaelic Revival?"

Unread post by faoileag » Sat Aug 24, 2013 8:17 pm

Tha puingean ciallach ann, ach 's e dòigh-shealladh ro àicheil a th' aige, nam bheachd-sa.

'S e an aon neach a sgrìobh am blog 'Gilleasbuig Aotrom' a sgrìobh am pìos ud, is e (a-réir coltais) nas deiseile is deònaiche càineadh a thilgeil a-mach na rudeigin a dhèanamh mu dheidhinn e fhèin.

Feumaidh sùilean geur sgrùdaidh a bhith ann cuideachd, le cinnt, ach tha feum aig Gàidhlig air barrachd air càineadh is beachdan - feumaidh sinn daoine le molaidhean susbainteach, nìtheil, agus iad deiseil na molaidhean aca a chur an gnìomh.

Dìreach ann an artigilean 'tromchuiseach', seach ann am blogaichean.

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: "Gaelic Revival? What Gaelic Revival?"

Unread post by Seonaidh » Sat Aug 24, 2013 8:19 pm

Dè an cànan a tha a' cumail na tìre aige an aghaidh uile-lathaireachd na Beurla?

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread post by Gràisg » Sun Aug 25, 2013 8:26 am

"Feumaidh sùilean geur sgrùdaidh a bhith ann cuideachd, le cinnt, ach tha feum aig Gàidhlig air barrachd air càineadh is beachdan - feumaidh sinn daoine le molaidhean susbainteach, nìtheil, agus iad deiseil na molaidhean aca a chur an gnìomh."

An urrainn do na "grass-roots" iomairtean a chur an gniomh? Saoil ciamar a thaining mobheurla.com mar chloich as an adhair. An urrainn do "quango" coimhearsnachd riochdachadh? A bheil an doigh smaoineachadh as an tàinig mygaelic fhathast aig teas meadhan BnG? S' dochca gu bheil Niall caran borb ach chan eil e na aonar.

faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: "Gaelic Revival? What Gaelic Revival?"

Unread post by faoileag » Sun Aug 25, 2013 11:58 am

Freagairt mhionaideach le Art, mar artaigil làn, air Bella C. a- nis.

http://bellacaledonia.org.uk/2013/08/24/gaelic-revival/


Sgrìobh e mar Comment àbhaisteach e, ach nochd e mar artaigil - glè chothromach, chanainnsa.

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: "Gaelic Revival? What Gaelic Revival?"

Unread post by Seonaidh » Sun Aug 25, 2013 8:05 pm

Mar a thuirt mi, tha cùisean dona don uile cànan ach Beurla an-dràsta. Ciallaichidh sin gum feumaidh sinn - an fheadhainn a tha airson do chànanan a mhairsinn - an gnothach a dhèanamh. Dè an taic a chuireas tu don Ghàidhlig an-diugh?

faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: "Gaelic Revival? What Gaelic Revival?"

Unread post by faoileag » Sun Aug 25, 2013 9:20 pm

Bidh sinn uile a bhios a' cleachdadh Gàidhlig air an eadar-lìon, ann am fòraman is blogaichean is Facebook is air Skype, gus cothroman-cleachdaidh a chruthachadh, no luchd-tòiseachaidh a chuideachadh, no 'dìreach' gum bi Gàidhlig an làthair cho tric 's cho farsaing 's a ghabhas...bidh sinne a' cur taic do Ghàidhlig. Ged nach e 'fìor native-speakers' a th' annainn.

Agus tha cuid dhinn a' teagasg cànan no òrain, 's a' sgrìobhadh, is rannsachadh a dhèanamh, no ag obair san roinn phòblach tro mheadhan na Gàidhlig gus luchd na Gàidhlig a bhrosnachadh seirbheisean is fiosrachadh sa Ghàidhlig a chleachdadh a-rithist...amsaa

Agus tha cuid eile ann, anns na coimhearsnachdan far a bheil Gàidhlig beò fhathast, mar Uibhist, ag obair gu dìreach le luchd na Gàidhlig ann an obraichaean is pròiseactan is seirbheisean ionadail tro mheathan na Gàidhlig.

Agus bidh sinn a' ceannachd leabhraichean is CDan, 's dòcha a' pàigheadh airson leasanan no cùrsaichean, no a' siùbhal gu coimhearsnachdan far a bheil Gàidhlig is airgid a' chosg an sin.


Tha mi eòlach air daoine gu leòr air a' bhòrd-bhrath seo againn a bhios a' dèanamh co-dhiù aon no dhà de na rudan sin.


Saoil dè tha Gilleasbuig a' dèanamh a-mach às a' bhlog shearbh ud?

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4587
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: "Gaelic Revival? What Gaelic Revival?"

Unread post by GunChleoc » Fri Aug 30, 2013 2:56 pm

Tapadh leibh airson an dà artagail seo. Chòrd an deasbaid an cois ruim cuideachd. Seadh, tha e cudromach ràdh ma tha cùisean a' dol gu ceàrr nad bheachd, ach tha e nas fhasa càineadh na cùisean a chur air bhog thu fhèin! Mar a thuirt Dauenhauer & Dauenhauer mun Tlingit, cha sàbhail duine eile do chànan, feumaidh tu fhèin a dhèanamh. Agus feumaidh sinn uile feuchainn ach an obraich sinn còmhla ach an cuir sinn ar sgilean ri chèile.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Post Reply