Bord blamed for the demise of An Gaidheal Ur

Na tha a' tachairt ann an saoghal na Gàidhlig agus na pàipearan-naidheachd / What's happening in the Gaelic world and the newspapers
Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Bord blamed for the demise of An Gaidheal Ur

Unread post by Gràisg » Thu Mar 19, 2009 11:32 pm

'Bord blamed for the demise of An Gaidheal Ur
19 March 2009
By Donnie Macinnes
THE Gaelic newspaper An Gaidheal Ur – which has been published for the past 10 years - has folded.
Its Editor, Murray Macleod has blamed the demise of the paper on the lack of funding it was receiving from Bord na Gaidhlig.

An Comunn Gaidhealach at one time supported the paper financially, but in recent years the Bord was its main funder.

Macleod said that three years ago the paper received £80,000 from Bord na Gaidhlig – a £50,000 block grant and £10,000 each from Comhairle nan Eilean Siar, Highland, and Argyll. The three authorities subsequently withdrew their funding. '

tuilleadh an seo:
http://www.stornowaygazette.co.uk/featu ... 5091546.jpdeardron
Posts: 58
Joined: Sat Nov 24, 2007 9:40 am
Location: Innis-Tìle/An Ruis

Unread post by deardron » Thu Mar 19, 2009 11:54 pm

'S bochd sin! Tha mi'n dòchas a-mhàin gum fuirichidh larach-lìn a' phàipeir-naidheachd leis tasglann nam seann àireamh. B'àbhaist dhomh cur sìos aistean aca airson ionnsachadh na cànain.

Shame! I only hope the website of the newspaper will stay with the back issues archive. I used to download their articles for studying the language.

Coinneach Cìr
Rianaire
Posts: 333
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:07 pm
Language Level: Fileanta
Corrections: I'm fine either way
Location: Siorrachd Rinn Friù
Contact:

Unread post by Coinneach Cìr » Sun Mar 22, 2009 10:24 pm

deardron wrote:'S bochd sin! Tha mi'n dòchas a-mhàin gum fuirichidh larach-lìn a' phàipeir-naidheachd leis tasglann nam seann àireamh. B'àbhaist dhomh cur sìos aistean aca airson ionnsachadh na cànain.
'S dòcha gu bheil e cho math dhuibh na fheadhainn a th' ann an-dràsta a tharraing sìos, chan eil mi cinnteach dè bhios iad a dèanamh le an làraich san àm ri teachd.

Perhaps you would be well advised to download the ones currently available, I'm not sure what they will do with the website in the future.

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread post by Gràisg » Sun Mar 22, 2009 10:39 pm

An teid an cur an airde air an aite seo? Chuir mise PDF air an larach seo mu thràth:
http://www.archive.org/details/opensource

Coinneach Cìr
Rianaire
Posts: 333
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:07 pm
Language Level: Fileanta
Corrections: I'm fine either way
Location: Siorrachd Rinn Friù
Contact:

Unread post by Coinneach Cìr » Sun Mar 22, 2009 11:34 pm

Gràisg wrote:An teid an cur an airde air an aite seo? Chuir mise PDF air an larach seo mu thràth:
http://www.archive.org/details/opensource
Chan eil mi cinnteach, ma gheibh mi cothrom bruidhinn ri an deasaiche chì mi dè tha e airson dèanamh le na seann irisean. Tha lethbhreac de gach PDF (saoilidh mi) agam anns an oifis bho na thòisich iad air a chuir air loidhne.

Post Reply