Curtail the Gaelic zealots

Na tha a' tachairt ann an saoghal na Gàidhlig agus na pàipearan-naidheachd / What's happening in the Gaelic world and the newspapers
Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Curtail the Gaelic zealots

Unread post by Gràisg » Fri Apr 17, 2009 3:37 pm

Nochd litir 'gun-ainm' an aghaidh Gaelic san Highland News, Foadaidh tu do bheachd fhein a chuir a-steach air an duilleig a tha seo.

Highland News publishes anonymous anti-gaelic letter. Comments are allowed on this page.
http://www.highland-news.co.uk/news/ful ... alots.html.Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Sat Apr 18, 2009 3:21 am

"Gun ainm"?

Cladhaire, mar às abhaist. Nach abhaist do dhaoine a bhith cho calma fo "aodann" na h-eadar-lìn, far an urrainn dhaibh a bhith cho brùideil is beul-cràbhach 's a tha iad ag iarraidh. Coimheadaibh air uile na beachdan ri fhaicinn air Youtube...

neoni
Posts: 634
Joined: Sun Oct 28, 2007 10:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: am badeigin

Unread post by neoni » Sun Apr 19, 2009 3:08 pm

i think it's a bad sign for these morons that all their arguments start with "hurr durr seeing signs with two languages on them confuse me and make me crash the car"

why are they taken seriously?

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Unread post by Seonaidh » Sun Apr 19, 2009 11:54 pm

'S e deagh leisgeul airson an Riaghaltas a' cuir stad air maoineachadh a' Ghàidhlig. An e dranndanach a th' annamsa?

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread post by Gràisg » Mon Apr 20, 2009 8:36 am

Chan eil thusa nad aonar leis a sin Sheonaidh. Tha mise a' dol le Aonghas (colbh 1 Press & Journal)

'Tha sin a’ fagail na ceist – carson a reist a tha daoine cho làidir an aghaidh a’ chànain? Mu tha a naimhdeas a tha seo mì-reusanta, de th’air a chulaibh? Canaidh iad riut nach eil iad an aghaidh na Gàidhlig idir. Tha sin duilich gabhail ris, nuair a tha h-uile càil a tha’d a’ deanamh a’ dearbhadh a’ chaochlaidh. A bheil e cho bochd ris gur e seo an aon mhin-chinnidh, agus an aon mhin-chultur nach eil bho dhìon na lagha agus mar sin g’eil daoine deiseil dì-meas a dheanamh orra? Tha e uamhasach duilich co-dhunadh sam bith eile ruighinn.'

tuilleadh an seo:
http://www.pressandjournal.co.uk/Article.aspx/1175071

Agus thog Ruairidh coir puing air leth inntinneach san Inverness Courier

'CHAN eil mi cinnteach a bheil Ministear na Còmhdhail ann an Riaghaltas na h-Alba, Stiùbhart Stevenson, a' cluich nàdar de ghèam a thaobh nan soidhnichean-rathaid dà-chànanach ann an Alba.'

tuilleadh air a' cholbh aige 'Am Peursa':

http://www.inverness-courier.co.uk/news ... eursa.html
.

faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Siller well spent

Unread post by faoileag » Tue Apr 21, 2009 11:59 pm

Press & Journal Letters:
Bilingual road signs

SIR, – Bilingual road signs are worth having because bairns in the Highlands used to get the strap if they were caught using Gaelic in school or in the playground. Also because, after Culloden, a serious and long-lasting effort was made by successive British governments to get rid of all things that identified the Highlanders and their way of life, which particularly included their language. Later, to their shame, the education bigwigs in Edinburgh saw to it that lowlanders were parachuted in as teachers in Gaelic-speaking areas.

But I think there are other, more-modern, reasons for welcoming these signs – clear black letters for the anglicised names and softer colours for the corrected older forms. It gives visitors a sense of coming to a “foreign" part of Britain. You are coming into the world the rest of Scotland has adopted as its own, with the kilt and bagpipes and uisge beatha as our new symbols of identity, even nationhood.

Even for us locals, these new signs teach us the original meaning of the places we visit or in which we live. So, for the French-named Beauly, you get a Gaelic name telling you it was a monks' town. Gairloch is meaningless until you see Gearrloch and gearr means “short”, and so on.

In short – and out of a very big Highland budget – it is siller weil spint.

Sandy Grant Mitchell,

5 Seaton Cottages,

The Dock, Avoch.

http://www.pressandjournal.co.uk/Article.aspx/1179787/

Post Reply