Page 1 of 1

...deagh naidheachd a' briseadh, deagh naidheachd a' b...

Posted: Wed Nov 07, 2007 6:39 pm
by Gràisg
:adhradh: :moladh: :sith: :partaidh: \:D/

Image

Posted: Wed Nov 07, 2007 10:31 pm
by GunChleoc
Rud beag anmoch, ach math fhèin! :D

Posted: Thu Nov 08, 2007 10:36 am
by Coinneach Cìr
Aidh ach cò às a bhios an luchd-obrach a-nis? Amaideas, nam biodh iad air an roinn a cumail fosgailte....

Aye but where are the staff going to come from now? Stupidity, if they'd kept the department open....