Page 1 of 1

Coinneamh air Skype - Meetup on Skype

Posted: Wed Feb 09, 2011 8:39 pm
by GunChleoc
Bidh cuid dhuinn a' coinneachadh air Skype DiHaoine 8:00 f UTC. An tig sibh còmhla rinn? Bidh mi fhìn ann, is mar sin lorg air bratzbert.

Some of us will meet on Skype this Friday at 8pm UTC. Anybody is welcome to join us. Look for me, I'm bratzbert.

Re: Coinneamh air Skype - Meetup on Skype

Posted: Fri Feb 11, 2011 9:42 pm
by GunChleoc
Bha mi air Skype còmhla ri Doug a-nochd agus bha e glè mhath a bhith a' dèanamh seo a-rithist. Ma tha ùidh agaibh air coinneamh air Skype, an sgrìobh sibh an-seo agus cuiridh sinn ceann-latha air dòigh. Cuiridh sinn fàilte do na h-uile duine, bho luchd-tòiseachaidh gu fileantaich.

I was on Skype with Doug tonight and it was very good to do this again. If you would like to talk on Skype, post in this thread and we'll work out on when. Everybody is welcome, from beginner to fluent.

Re: Coinneamh air Skype - Meetup on Skype

Posted: Sat Feb 12, 2011 10:42 am
by dughlas
Bha e math a bhith cabadaich riut air Skype, a GhC, agus tha mi an dòchas gun bidh feadhainn eil' a' tighinn a-steach cuideachd!

It was good to be chatting with you, GC, and I hope others with come in too!