Page 3 of 4

Re: Group Skype for beginners

Posted: Sat Oct 12, 2013 10:48 pm
by Marine
Tha thu ceart.
Tha e aig ochd uaireann (Alba) air Là na Sàbaid, a bheil sin ceart ?
I'll not be able come this Sunday. However, my level is one of a complete beginner as I don't know yet how to build my own sentences. I just know a few words and expressions.

Re: Group Skype for beginners

Posted: Sun Oct 13, 2013 9:07 am
by dughlas
Ceart ma tha - chì sinn a dh'aithghearr thu!
D

Re: Group Skype for beginners

Posted: Tue Oct 15, 2013 12:04 pm
by liammcg
Haló!

Is mise Liam, 'is thoisich mi air Gàidhlig ionnsachaidh bho chionn aon mhìos deug. Chan eil mi fileanta, ach tuigidh mi go leor. Ba toil liom a bhith leibh ann a' bhuidheann seo. Bheil sibh ag gabhail ri daoine ùra fhathast? Agus dè an uair a bhios sibh a' cruinneachadh ri chèile a-rithst? Tha an leabhar TYG agam, ach an seann eagran a tha ann ge-tà, an cuma? (does it matter?)

Mòran taing dhuibh!

Re: Group Skype for beginners

Posted: Tue Oct 15, 2013 12:48 pm
by dughlas
Hai Liam
Saoil an cuir thu gairm Skpe thugam?
(dougfraser air Skype)
le deagh dhùrachdan
Dùghlas

Re: Group Skype for beginners

Posted: Wed Oct 16, 2013 1:16 pm
by liammcg
A Dhùghlais,
cha bhi mi ann an taigh an-diugh, ach cuiridh mi gairm thugat a-màireach gun teagamh. Tapadh leat airson na freagairte.

Liam

Re: Group Skype for beginners

Posted: Mon Oct 21, 2013 6:36 pm
by GunChleoc
Marine, if you speak German, I can recommend "Lehrbuch der schottisch-gälischen Sprache" by Michael Klevenhaus. ISBN-10: 3875485203, ISBN-13: 978-3875485202

Re: Group Skype for beginners

Posted: Mon Oct 21, 2013 7:35 pm
by Marine
Tapadh leat a Ghun Chleoc ! Tha Frangach agam ach tha mi ag ionnsachadh Gearmailtis. I'll take a look at your book ! In fact, I've recently found a book I really appreciate : Scottish Gaelic : level 1/ Muriel Fisher.

A Dhuglas, I think I'll join you for a try on November the 10th.

Re: Group Skype for beginners

Posted: Mon Oct 21, 2013 11:03 pm
by dughlas
Ceart, Marine,
Chì sinn thu!
Dùghlas

Re: Group Skype for beginners

Posted: Fri Mar 21, 2014 11:28 pm
by Màiri na Coille
Hai a h-uile daoine,

Seo beagan teachdairachd ag radh gu bheil an còmhlan seo a' dol fhathast! Aon latha (Là na Sàbaid), aon uair (8-9 GMT), gach seachdain. Tha daoine ùr di-beathte daonnan! :D

Hi everyone,

This is just a little message saying that this group is still running! Same day (Sundays), same time (8-9 GMT), every week. New people are always welcome!

Re: Group Skype for beginners

Posted: Mon Mar 24, 2014 1:16 am
by Ceid
Cia mheud duine a th' aig am buidheann agaibh agus dè tha sibh a' dèanamh a-nis? Litir do Luchd-ionnsachaidh no TYG no...?

Re: Group Skype for beginners

Posted: Mon Mar 24, 2014 3:02 am
by Màiri na Coille
Direach triùir no ceathar. 'S e còmhlan beag a th'annain. Mar as abhaist, tha beagan seanchas againn mu dheidhinn ar naidheachd airson an t-seachdainn no an t-aimsir. An dèidh sin, nì sinn uaireannan an Litir Bheag. Leughaidh sinn i agus bruidhinnidh sinn mu dheidhinn an gràmar no na faclan ùr. Cha robh sinn air cleachadh TYG o chionn ghoirid, ach 's urrainn dhuinn a chleachadh e a-rithist.

Re: Group Skype for beginners

Posted: Thu Apr 03, 2014 10:12 am
by GunChleoc
Tapadh leat airson na naidheachd!

's urrainn dhuinn ga chleachdadh e a-rithist. ;)

Re: Group Skype for beginners

Posted: Fri Apr 04, 2014 2:21 am
by deardron
"mu dheidhinn a' ghràmair no nam faclan ùra", nach eil?
GunChleoc wrote:'s urrainn dhuinn ga chleachdadh e a-rithist. ;)
Carson "ga"? Nach bu chòir dha a bhith dìreach "a chleachdadh"?

Re: Group Skype for beginners

Posted: Sun Apr 06, 2014 8:54 am
by GunChleoc
deardron wrote:"mu dheidhinn a' ghràmair no nam faclan ùra", nach eil?
'S e :)
deardron wrote:
GunChleoc wrote:'s urrainn dhuinn ga chleachdadh e a-rithist. ;)
Carson "ga"? Nach bu chòir dha a bhith dìreach "a chleachdadh"?
Bu chòir, tapadh leat! :D

Re: Group Skype for beginners

Posted: Tue Apr 08, 2014 11:05 pm
by Màiri na Coille
Mar sin--an robh mi ceart mu "a chleachadh"? Tha mi troimh-a-chèile a-nis! :|