Careers in Gaelic

Càil sam bith eile / Anything else
yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Mon Jan 14, 2008 6:10 pm

neoni wrote: german, shinty, karate, conversation circles, exercise classes etc - all through gaelic :) .
That must be interesting, speaking German in Gaelic....... :DGunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Mon Jan 14, 2008 10:20 pm

Chan eil das so doirbh :P
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

neoni
Posts: 634
Joined: Sun Oct 28, 2007 10:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: am badeigin

Unread post by neoni » Tue Jan 15, 2008 12:35 am

yellow-ceitidh wrote:
neoni wrote: german, shinty, karate, conversation circles, exercise classes etc - all through gaelic :) .
That must be interesting, speaking German in Gaelic....... :D
nein - sehr besser als auf englisch, dass so eine langwielige sprache ist :P

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Tue Jan 15, 2008 8:23 am

neoni wrote:langwielige
A bheil blas Sìonach agad? :P
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

User avatar
ruighean
Posts: 97
Joined: Wed Sep 19, 2007 5:23 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: A' Ghàidhealtachd
Contact:

Unread post by ruighean » Thu Jan 24, 2008 4:14 pm

I did the HNC Cùrsa Comais through Inverness College, then the HND at SMO and am currently doing my 3rd year which is a BA in Gaelic and North Atlantic Studies.

I haven't decided yet if I want to do the 4th year Honors Degree or look or work. One of our tutors asked us yesterday what we wanted to do after we finished the BA and basically said we have 3 choices, continue at SMO with the BA (Hons), go into teaching (1 year teacher course at Jordanhill/Aberdeen) or go into some sort of Gaelic Development job.

As neoni said, SMO is an amazing place and there is always plenty to do.
Níall Beag wrote:The Cùrsa Comais is not restricted to the SMO -- according to the website, you can also study it at Inverness College (have they still got lecturers?); Lews Castle College (Lewis) and Lochaber College (Fort William).
Inverness doesn't currently have a Gaelic department. After it was closed Iain MacIlleChiar moved on to teaching at Dingwall Academy and Padruig Moireach moved on the work for the BBC and Tobar an Dualchas. There was a rumour that it would be opening again this year but I haven't heard anymore about it.
Gèidh.uk - Na naidheachdan LGDT as ùire le fòcas àraidh air naidheachd Albannach.
AtUG.uk - Na naidheachdan teicneòlais às ùire le fòcas àraidh air teicneòlas Apple.
Tachartasan.info - Iùl-lann de thachartasan a' buntainn ris a' Ghàidhlig.

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread post by Gràisg » Thu Jan 24, 2008 9:26 pm

Inverness doesn't currently have a Gaelic department. After it was closed Iain MacIlleChiar moved on to teaching at Dingwall Academy and Padruig Moireach moved on the work for the BBC and Tobar an Dualchas. There was a rumour that it would be opening again this year but I haven't heard anymore about it.
Off topic but I have to say this was an unmitigated disaster. Thanks to Iain and Padruig I came away from Cùrsa Comais with enough Gaelic to go onto the degree course at Aberdeen as a mature student. This is not an option available to people in the Inverness area now and it needs rectifying as soon as posible! :olc:

yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Tue Feb 19, 2008 9:57 pm

neoni wrote:
yellow-ceitidh wrote:
neoni wrote: german, shinty, karate, conversation circles, exercise classes etc - all through gaelic :) .
That must be interesting, speaking German in Gaelic....... :D
nein - sehr besser als auf englisch, dass so eine langwielige sprache ist :P
no - very somthing something something English, that is (?) a language I speak

I know a bit of German - we do it at school, but not very much.

neoni
Posts: 634
Joined: Sun Oct 28, 2007 10:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: am badeigin

Unread post by neoni » Tue Feb 19, 2008 11:45 pm

bha mi a' feuchainn ri radh "nein, fada nas fhèarr na beurla a tha cho tioram"

ach 's cinnteach gun robh tòrr cèarr :P

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Wed Feb 20, 2008 9:57 pm

Canar "Das ist viel einfacher als Englisch, daß eine so trockene/langweilige Sprache ist."

Is toil leamsa Beurla co-dhiù :lol:
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Coinneach Cìr
Rianaire
Posts: 333
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:07 pm
Language Level: Fileanta
Corrections: I'm fine either way
Location: Siorrachd Rinn Friù
Contact:

Unread post by Coinneach Cìr » Wed Feb 20, 2008 11:48 pm

GunChleoc wrote:Is toil leamsa Beurla co-dhiù :lol:
An toil? Cha chaomh leamsa idir i :priob:

faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Unread post by faoileag » Thu Feb 21, 2008 1:26 am

Carson a bhith an aghaidh na Beurla?

Chan eil càil ceàrr leis a' Bheurla fhèin. 'S e cànan breagha, sùbailte, feumail a th' ann.

'S e cànan dìreach cho èifeachdach ris a' Ghàidhlig a th' ann. Chan urrainn dhi càil a dhèanamh mun eachdraidh no mun neart aice.

Tha e nas fheàrr a bhith dà-chànanach na aon-chànanach.

Cha bu choir a bhith gràin aig a' chànan oirnn dìreach air sgàth's gur e dragh oirnn a th' anns a' chuid de nan daoine Sassannach a bhios a' bruidhinn cus Beurla anns a' Ghàidhealtachd, no a bhios iad an aghaidh na Gàidhlige, neo ar sgàth 's gu bheil a' Bheurla cho cudromach agus laidir anns an t-saoghal, no dìreach anns a' Ghàidhealtachd.

Chan eil math meadhan suas teachdaireadh agus mheasgadh.

Don't shoot the messenger! 8-)

Fiu 's nuair an e a' Bheurla a th' ann!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Thu Feb 21, 2008 9:02 am

Seadh. Thòisich mi nam Bheurla ionnsachadh nuair a bha mi sia bliadhna a dh'aois, agus air sgàth 's gu bheil mi às a' Ghearmailt, cha b' aithne dhomh air a Ghàidhlig idir aig an àm sin. Tha tòrr de leabhraichean na Beurla agam agus tha gaol agam air a' chànan siud fhathast. Is fhèarr leam a' Ghàidhlig an-dràsda, ach chan eil a' Bheurla grannda ann an dòigh sam bith saoilidh mise :)

Tha mi nam Ghàidhlig ionnsachadh gu math luath o chionn 's gun tòisich mi nam chànan cèin ionnsachadh nuair a bha mi òg, agus 's e a' Bheurla a bh'ann. Cò shaoileadh e, a' Bheurla a' cumail taic ris a' Ghàidlig! :lol:
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Coinneach Cìr
Rianaire
Posts: 333
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:07 pm
Language Level: Fileanta
Corrections: I'm fine either way
Location: Siorrachd Rinn Friù
Contact:

Unread post by Coinneach Cìr » Fri Feb 22, 2008 12:18 am

faoileag wrote:Carson a bhith an aghaidh na Beurla?
Cha d' thuirt mi gun robh. Dhomhsa 's e is gu bheil Beurla aig tòrr dhaoine agus tha i cho pailte gus tha mi smaoineachadh nach e cànan sònraichte a th' innte idir. Tha mi toilichte gu bheil i agam ach tha mi tòrr nas cofhurtaile agus toilichte a bhi bruidhinn Gàidhlig. Glè annaibh a bhios mi seinn sa Bheurla air beulaibh daoine can ach 's caomh leam a bhi seinn sa Gàidhlig luchd-èisteachd ann no às.
faoileag wrote:Tha e nas fheàrr a bhith dà-chànanach na aon-chànanach.
Gu dearbh tha. Tha beagan Fraingis agam cuideachd.
GunChleoc wrote:Thòisich mi nam Bheurla ionnsachadh
Chan eil mi cinnteach carson a sgrìobh thu sin, bhiodh "Thòisich mi ag ionnsachadh a' Bheurla / a' Ghàidhlig" tòrr nas fheàrr :)

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sat Feb 23, 2008 8:31 am

Tapadh leat airson a' cheartachaidh, a Choinnich :D
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Coinneach Cìr
Rianaire
Posts: 333
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:07 pm
Language Level: Fileanta
Corrections: I'm fine either way
Location: Siorrachd Rinn Friù
Contact:

Unread post by Coinneach Cìr » Sat Feb 23, 2008 3:42 pm

GunChleoc wrote:Tapadh leat airson a' cheartachaidh, a Choinnich :D
Nach e do bheatha? 8-)

Post Reply