Page 1 of 1

Drochaid tarsainn Uisge Èire air an A939 eadar Inbhir Narann

Posted: Mon Apr 04, 2011 8:50 am
by Gràisg
...eadar Inbhir Narann agus Baile nan Granndaich.

ImageIMG_4177 le [*]dealbhan gurnnurn.com, air Flickr

ImageIMG_4188 le dealbhan gurnnurn.com, air Flickr

ImageImg_4184 le dealbhan gurnnurn.com, air Flickr


'S e coltas eagalach cunnartach a tha seo ach feumaidh na h-ùghdarrasan a bhith toilichte ris le cùisean sàbhailte gu leòr a' dh'aindeoin an sealladh seo. Tha trafaig fhathast a' dol tarsainn na drochaid seo fo smachd solais-trafaig. Gheibhear seann drochaidean eile ann an Sirrochd Nàrann ann an fìor droch stad agus leis an staing ionmhais a th' againn an dràsta cha fhaighear fuasgladh dhaibh uile ann an ùine nach bi fada nam bheachdsa

Re: Drochaid tarsainn Uisge Èire air an A939 eadar Inbhir Na

Posted: Sat May 28, 2011 10:32 am
by Coinneach Cìr
Dealbhan math a Ghràisg, dè dh'adhbhraich am milleadh sin, tubaist chàr? Tha mi 'n dòchas gum faigh iad air a chur ceart a dh'aithghearr mura h-eil iad air sin a dhèanamh mar thà.

Re: Drochaid tarsainn Uisge Èire air an A939 eadar Inbhir Na

Posted: Sun May 29, 2011 9:20 am
by Gràisg
Cha do bhuail dad i Choinnich, cha tig an aois leath fhèin gu mì-fhortanach agus bu chòir don chomhairle a bhith ga caradh na bu luaithe nam bheachd-sa ach seall air cor na rathaidean air a' Ghàidhealtachd agus chìthear gu bheil trioblaidean mora eile air faire. Leugh mi gun robh ceannard na raithaidhean a' cumail a-mach gu robh coltas ann gum bi aca feadhainn de na rathaidean beaga a dhùnadh san arm ri teachd. 'S dòcha gur e sin dìreach propaganda gus tuilleadh airgid fhaiginn a Tàigh an Ròid ach co aig a tha fios
Thuirt iad gun tèid an drochaid seo a caradh buileach glan ge-tà agus bidh a h-uile càil rèidh aig deireadh an t-Samhraidh.

Re: Drochaid tarsainn Uisge Èire air an A939 eadar Inbhir Na

Posted: Tue May 31, 2011 9:07 am
by Coinneach Cìr
Gu math inntinneach, tapadh leat.