Page 1 of 1

Putanan co-roinnidh / Share buttons

Posted: Fri Apr 15, 2016 12:49 pm
by GunChleoc
On a tha mi air am bathar-bog an-seo ùrachadh, tha torr putanan co-roinnidh ri fhaighinn dhuinn. Cha do chuir mi ach cuid dhiubh an comas co-dhiù, on a tha iad caran dathach. Dè an fheadhainn a chleachdadh sibh?

Since I have updated the software, we have a bunch of sharing buttons available. I have only activaed a few of them, because they are very colourful. Which ones would you use?

Putanan co-roinnidh / Share buttons

Posted: Sat Mar 11, 2017 1:09 am
by rìona
Tapadh leat airson am bathar-bog ùrachadh a GhunChleoc. Cha shaoil mi gun do chleachdaichinn càil ann fiù 's Facebook.