Bùth-obrach 'Dacha mo Ghaoil' no leabhar sam bith eile?

Càil sam bith eile / Anything else
Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Bùth-obrach 'Dacha mo Ghaoil' no leabhar sam bith eile?

Unread post by Gràisg » Thu Sep 27, 2007 9:44 pm

Saoil am biodh e gu mòran feum nan robh a leithid de bhùth-obrach againn? Ma dh’fhaoidte bidh nur cuimhne ciamar a bha sinn a' dèanamh deasbaid agus a’ leughadh ‘Dacha mo Ghaoil’ air skype an uiridh. A bharrachd air sin bha sin a’ togail cheistean san roinn Ghràmar agus roinnean eile.
Dh’fhaodadh sinn ‘Dacha mo Ghaoil’ a chur gu sgrùdadh turas eile no leabhar no pìos sgrìobhaidh sam bith eile.
Dè ur beachd?GunChleoc
Rianaire
Posts: 4499
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Fri Sep 28, 2007 8:54 am

Tha Dacha mo Ghaoil agam mu dheireadh thall. Tha e glè dhoirbh dhomhsa fhathast co-dhiù. Leugh mi a' chiad duilleag agus bha mi trang airson uair leis an sin, saoilidh mi. 'S dòcha gum bi sgeulachdan beaga no leabhar dà-chànanach nas fhasa.

B' urrainn dhuinn bùth-obrach air cuspairean gràmair a dhèanamh cuideachd. Rinn Mìcheal seo aig an fhòram Gearmailteach agus bha sin feumail.

An Gobaire
Posts: 690
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Sat Sep 29, 2007 3:00 am

Deagh bharail! No dè mu dheidhinn sgeulachd ghoirid?
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread post by Gràisg » Sat Sep 29, 2007 7:21 am

Dè mu dheidhinn na sgeulachd a thug Michael MacAoidh dhuinn thall aig Iomairtean? Nan cuireadh sin an àirde ann a sheo e am biodh toiseachadh tòiseachaidh againn leis a sin? Saoilidh mi gum biodh e deònach cead a thoirt dhuinn.

Feumaidh mi aideachadh ge-tà, tha mi air mo bheò-ghlacadh le Dacha mo Ghaoil :)

Coinneach Cìr
Rianaire
Posts: 333
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:07 pm
Language Level: Fileanta
Corrections: I'm fine either way
Location: Siorrachd Rinn Friù
Contact:

Unread post by Coinneach Cìr » Sat Sep 29, 2007 8:36 pm

Càil sam bith a tha sibh a smaoineachadh a bhiodh freagarrach, tha mi deònach taic a thoirt dhuibh air tro Skype. Ma gheibh mi fhìn air a leughadh :wink:

An Gobaire
Posts: 690
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Sun Sep 30, 2007 4:45 am

Mòran taing, a Choinnich. Bhiodh sin sgoinneil. Tha mi dìreach an dòchas gum faigh mi fhìn an cothrom a bhith air loighne aig an àm ceart! Mura faigh, dòchas gum bi deagh bhùth-obrach agaibh uile co-dhiù; 's e deagh rud a bhiodh ann gun teagamh.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

An Gobaire
Posts: 690
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Sun Sep 30, 2007 8:01 am

Thàinig rud eile a-steach orm cuideachd. Dè mu dheidhinn bhith a' cleachdadh an làraich Sruth nan Gàidheal? 'S iad faidhlichean audio as motha a th' air an làrach seo, ach saoilidh mi-fhìn gum biodh cothrom ann deasbad math a thogail air na cuspairean agus tèamannan a dh'èireadh às na sgeulachdan sin. Tha mi air grunn dhiubh a chur air pàipear cuideachd.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread post by Gràisg » Sun Sep 30, 2007 9:29 am

Deagh smuain, bidh mise airson sin a dhèanamh. An cruthaich sinn sreath ùr? Dè an t-ainm a chuireas sin oirre?

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4499
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Tue Oct 02, 2007 11:33 am

Dè mu dheidhinn bùth-obrach na sgeulachd
Gràisg wrote:Dè mu dheidhinn na sgeulachd a thug Michael MacAoidh dhuinn thall aig Iomairtean? Nan cuireadh sin an àirde ann a sheo e am biodh toiseachadh tòiseachaidh againn leis a sin? Saoilidh mi gum biodh e deònach cead a thoirt dhuinn.
A bheil ceangal agad?

Post Reply