Page 1 of 1

Nollaig Chridheil a h-uile duine!

Posted: Thu Dec 25, 2008 3:41 am
by *Alasdair*
Uill, mar a chanas an titil...

Tha mi n dochas gum bi latha math aig a h-uile duine an seo!

Tha mi n dochas gum faigh thu a h-uile rud gun do fhreagairt thu airson! :D

Tioraidh!

Posted: Thu Dec 25, 2008 3:59 pm
by yellow-ceitidh
Nollaig Chridheil fhèin a Alasdair!
Nollaig Shona a h-uile duine.

Fhuair mi dhà leabharaichean Gàidhlig co-dhiu... :D

Posted: Thu Dec 25, 2008 4:13 pm
by neoni
fhuair mise jahres chronik an t-spiegeil

Posted: Thu Dec 25, 2008 8:31 pm
by Seonaidh
Fhuair mise Fiacal Ghorm! Ueir Nas Lugha seo mise a' tighinn! (uill, 's dòcha gur e "gun ueir" a th' innte...) Agus thoir mi crann-chù (chan e, "bàrr-uchd") dhan mhac agam.

Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda (cha bhi duais airson seo fhuasgail!) Nedelek Laouen!

Posted: Thu Dec 25, 2008 9:27 pm
by neoni
rauhallista joulua kaikkille

Posted: Fri Dec 26, 2008 11:27 am
by Seonaidh
Det ser ùt like til Suomi / Same. Glàde Jùl!

Posted: Sat Dec 27, 2008 3:25 pm
by GunChleoc
Boas Festas :D

Posted: Sun Dec 28, 2008 12:44 am
by Seonaidh
mar a chanas iad sa Bheurla, "I somewhat grudgingly hope you have a reasonable time on December 29th".

Geamhtràth saor Iongantach! ('S e "Wonderful Winterval", 's dòcha...)