Dè na gnathasan-cainnt is fheàrr leibh?

Càil sam bith eile / Anything else
deaghnighean
Posts: 16
Joined: Wed Feb 25, 2009 4:33 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Glaschu

Dè na gnathasan-cainnt is fheàrr leibh?

Unread post by deaghnighean » Tue Mar 24, 2009 3:28 pm

Tha mi air a bhith a leantainn a fòram seo airson beagan mhìosan ach cha do sgrìobh mi sgath air chun an seo. Tha Gàidhlig air a bhith agam on a bha mi beag, is cha do dh’ionnsaich mi Beurla gus a deach mi dhan a sgoile ach a-nise tha mo chuid Ghàidhlig air fàs gu math lapach. Tha mi an de ‘s uidh a ghabhail ann an gnàthasan-cainnt gu ta agus tha mi smaointinn gu bheil sin a dèanamh feum dhòmh. Bha mi airson faighinn a-mach dè an fheadhainn a tha còrdadh ribh pèin? ‘S toigh leamsa feadhainn mar;
Bidh nàdar a choin gu mòr ‘s a chuilean.
Cha tig ugh mòr a nead an dreathain.
Cho sgìth ri cù.
Is fheàrr an t-olc chluinntinn na fhaicinn.
Is tric a thàinig comhairle glic a ceann amadan.
Tha math, tha math dhut agus tha math tric.neoni
Posts: 634
Joined: Sun Oct 28, 2007 10:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: am badeigin

Unread post by neoni » Tue Mar 24, 2009 4:00 pm

cho dòigheal ri bròg
chan fhaca mi a d(h)ubh no a d(h)ath
is treasa tuatha na tighearna
am fear a thogas, 's e a leagas
duine dubh no geal
san t-seann aimsir
an latha a b' fheàrr a bh' ann
cha bu eòlach mo sheanair air

msaa

's toil leam cho mòr abairtean gàidhlig

horogheallaidh
Maor
Posts: 207
Joined: Mon Nov 03, 2008 8:49 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: An t-Eilean Dubh

Unread post by horogheallaidh » Tue Mar 24, 2009 8:57 pm

cha tig an aois leis fhein...... ;)

deaghnighean
Posts: 16
Joined: Wed Feb 25, 2009 4:33 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Glaschu

Unread post by deaghnighean » Thu Mar 26, 2009 11:10 am

Tha tig an aois leatha fhèin uill tha sin fior dha-rìreabh agus is fhada bhon a chuala mi an tè sin!
‘S toigh leam cuideachd rudan mar sileadh bhiodagan, bha air a rothaigeadh, cha b’e ruith ach leum, chan eagal dhut, cho cruaidh ri creag, cho reamhar ri ròn, cho làidir ri tarbh, gheibh thu an t-sitig.... dìreach dòighean diofraichte air rudan a ràdh :lol: :D

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Thu Mar 26, 2009 4:46 pm

Math dha-rìreabh. Agus nuair a thig an fealla-dhà gu fealla-trì...dè nì sinn ma thèid iad uile a dholaidh?...a chionn 's .... Chan fhaighear an dè air ais an-diugh.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Thu Mar 26, 2009 5:11 pm

Fòghnaidh 's na dh' fhòghnas. Ach seo an tè as fheàrr leam.

Foghlamaidh foghlam dhuit gur mòr am foghlam a tha dhìth ort!

Oidhche mhath!
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Each
Posts: 87
Joined: Sat Dec 27, 2008 6:29 pm

Unread post by Each » Thu Mar 26, 2009 7:39 pm

Chan e sgoilear a th' annam 's chan ailgheas mi a bhtih !

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Unread post by AlasdairBochd » Sat Mar 28, 2009 9:51 pm

Tha leabhar agam, Gnathasan Cainnte le Duncan MacDonald, a bha maighstir-sgoile air Sgoil Shanndabhaig (faisg air Steòrnabhagh). Chaidh an leabhar ga fhoillseachadh ann 1932. Tha ceudan gnathasan cainnte ann agus bhe e a gearain anns a ro-radh mu dheidhinn gnathasan cainnte Beurla a tighinn ga cleachdadh, agus air sin, chuir e an leabhar le chéile. Seo cuid -

LETH

Leth choma, somewhat indifferent or half-hearted,
Air leth glic, exceptionally wise.
Air leth làmh, one-handed.
A' dol ás mo leth, taking my part.
A' fuireach air leth, living apart.
Ceud gu leth, one hundred and fifty.
As a leth uair, in no uncertain manner.
Cuir leth riut e, put it next your skin.

TARRUING

A' tarruing as, teasing him.
A' tarruing buairidh, causing dispeace, or, inciting a quarrel.
An simileir a' tarruing, the chimney venting.
An do tharruing an tea ? Has the tea infused ?
A' tarruing na h-acrach, dragging the anchor.
A' tarruing dhaoine, attracting people.
Thug mi tarruing air, I pulled it, or, I attempted it.
A' tarruing na h-eathrach, hauling the boat.
Tarruing brògan domh, order boots for me.
A' tarruing an àrbhair, carrying home the corn.
Tha an latha a' tarruing air, the day shows signs of a coming storm.

DUBH

Is dubh dhasan, he'll get his blessings, or, he'll have the deuce to-pay.
Dubh-fhacal, a riddle.
Sgoil-dubh, magic or black art.
Dùbh-ghràin, disgust.
Do latha-dubh, your ruin.
A dhubh no a gheal, either dead or alive, or, any trace of him.
Bho mhoch gu dubh, from morn till night.

BUILLE

Buille sùla, a glimpse.
A h-uile buille, every whit.
Air a bhuille-trot, in spite of him.
A bhuille a thàinig air, the catastrophe that befell him
Buille cridhe, heart-beat.
Buille le ràmh, a rowing stroke.

BARR

Barr mo mheòir, the tip of my finger.
Barr na slaite, the point of the rod.
Barr a' bhalla, the top of the wall.
A bheir barr air, that excels him.
Barr na tàlmhainn, crops or produce.
Barr air bainne, cream.

SLAN

Slàn ann an corp, healthy in body.
Slàn ann an inntinn, sound in mind.
Thoir slàn domh e, give it to me intact.
Slàn leat ! Good-bye!
Shlànaich an lot, the wound has healed.
Bha seòl slàn rithe, she was under full sail.

BUN

Bun na h-aibhne, the mouth of the river.
Aig bun-sgòtha, on the horizon.
'Gam buain ás am bun, pulling them by the roots.
Bun-obair, futile effort.
Is e bun na bha ann, the outcome of it was.
Am bun na h-oibre, attending to the work.

A bheil sibh ag iarraidh tuilleadh bho àm gu àm no am biodh sin cus ?

Tearlach61
Maor
Posts: 206
Joined: Sun Sep 23, 2007 5:30 am
Location: Juneau
Contact:

Unread post by Tearlach61 » Sun Mar 29, 2009 4:55 pm

An nì a chì na big nì na big.

'S ann le fitheach a dh' èireas moch sùil am beathaich a tha sa pholl.

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Mon Mar 30, 2009 2:55 pm

AlasdairBochd wrote:Tha leabhar agam, Gnathasan Cainnte le Duncan MacDonald, a bha maighstir-sgoile air Sgoil Shanndabhaig (faisg air Steòrnabhagh). Chaidh an leabhar ga fhoillseachadh ann 1932. Tha ceudan gnathasan cainnte ann agus bhe e a gearain anns a ro-radh mu dheidhinn gnathasan cainnte Beurla a tighinn ga cleachdadh, agus air sin, chuir e an leabhar le chéile. Seo cuid -


A bheil sibh ag iarraidh tuilleadh bho àm gu àm no am biodh sin cus ?
O thì! Chan eil sin gu leòr, agus cha sàsaich sin ach tuilleadh 's a chòir dhiubH! Ceud mìle taing. Cum ort cum ort!
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Unread post by AlasdairBochd » Tue Mar 31, 2009 1:16 am

Nì mi sin cho tric 's a bhi e comasach ma-thà. 'S docha gach seachdain no dà sheachdain. Ach dè mu dheidhinn Copyright? Chan eil fhios a'm ma bhios duilgheadas ann leis. Dè smuaineas tu, no duine eile ?

neoni
Posts: 634
Joined: Sun Oct 28, 2007 10:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: am badeigin

Unread post by neoni » Tue Mar 31, 2009 3:44 pm

shaoilinn nach biodh copyright fhathast air leis cho seann 's a tha e, ach cha bhiodh trioblaid ann co-dhiù. na gabh dragh a charaid

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Fri Apr 03, 2009 6:53 am

Tapadh leat, is toil leam iad!


Mu dheidhinn copyright (sa Bheurla, duilich)
1. Duration of protection
The principal goal was to ensure that there was a single duration for copyright and related rights across the entire European Union. The chosen term was 70 years from the death of the author (post mortem auctoris, pma) for authors' rights (Art. 1), longer than the 50 year post mortem auctoris term required by the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Art. 7.1 Berne Convention). The directive notes that the original goal of the Berne Convention was to protect works for two generations after the death of the author, and that fifty years was no longer sufficient for this purpose (para. 5 of the preamble). It is often stated that 70 years pma was the longest copyright term of any Member State at the time: this is not strictly correct, [2] and is not quoted as the reason for the choice in the directive. Where a Member State protected a work for a longer period at the time the directive came into force, the copyright term is not reduced [Art. 10(1)], but other Member States will not respect the longer period.

The duration of protection of related rights (those of performers, phonogram and film producers and broadcasting organisations) was set at fifty years with the following rules for calculating the starting date (Art. 3). This fifty year period was in reflexion of the negotiating position of the European Community at the negotiations which led to the Marrakech Agreements, including the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
http://wapedia.mobi/en/Directive_on_har ... protection

Copyright subsists for a variety of lengths in different jurisdictions. The length of the term can depend on several factors, including the type of work (e.g. musical composition, novel), whether the work has been published or not, and whether the work was created by an individual or a corporation. In most of the world, the default length of copyright is the life of the author plus either 50 or 70 years. In the United States, the term for most existing works is a fixed number of years after the date of creation or publication. In some countries (for example, the United States[21] and the United Kingdom[22]), copyrights expire at the end of the calendar year in question.

The length and requirements for copyright duration are subject to change by legislation, and since the early 20th century there have been a number of adjustments made in various countries, which can make determining the duration of a given copyright somewhat difficult. For example, the United States used to require copyrights to be renewed after 28 years to stay in force, and formerly required a copyright notice upon first publication to gain coverage. In Italy and France, there were post-wartime extensions that could increase the term by approximately 6 years in Italy and up to about 14 in France. Many countries have extended the length of their copyright terms (sometimes retroactively). International treaties establish minimum terms for copyrights, but individual countries may enforce longer terms than those.
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright# ... stic_Works

Saoilidh mi gu bheil an leabhar seo à clò is cha bhith duine sam bith a' gearain :D
Last edited by GunChleoc on Fri Apr 03, 2009 5:52 pm, edited 1 time in total.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Unread post by AlasdairBochd » Fri Apr 03, 2009 10:34 am

Thoir mi maitheanas dhut airson a Bheurla. Tha i air feadh an t-àite sna laithean seo. :D
Thèid mi air adhart le earbsa orm ma-thà.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Fri Apr 03, 2009 5:53 pm

Sgoinneil :D
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Post Reply