Page 1 of 1

Goireas air leth do luchd-ionnsachaidh

Posted: Sun Jul 28, 2013 6:17 pm
by An Gobaire
Tha a-nis goireasan air leth ann do luchd-ionnsachaidh àrd-ìre 's eadar-mheadhanach...

gu h-àraidh an stuth fo na cuspairean: Eadar dà sgeul, pasganan-obrach, dealbhan-cluiche, postairean ùra, Smeòrach mi, msaa.

http://www.storlann.co.uk/goireasan/index.html

Scroll down the column on the right to find lots of Gaelic material for self-study. Great for intermediate+ learners wishing to study Gaelic through the medium of Gaelic, and without studying Gaelic per-se but studying literature, maths, science, plays in Gaelic.