Page 1 of 1

Blogaichean

Posted: Tue Sep 25, 2007 7:11 am
by GunChleoc
Gheibh thu blogaichean 'sa Ghàidhlig an-seo: http://www.tirnamblog.com/
You'll find blogs in Gaelic here

Agus seo am fear agamsa: http://gunchleoc.blogspot.com/
And this is mine

A bheil blog agaibh? Dè an seòladh a th' aige?
Do you have a blog? What's the address?

Posted: Tue Sep 25, 2007 12:02 pm
by miguel
Tha mi a' toiseachadh blog a-nis. :)
I am beginning now a blog.

Litrichean do Ghlascarnoch
http://glascarnoch.blogspot.com/
(it is a reference to the Loch Glascarnoch, where I slept during my trip in September, 2007)

I don't know if I will manage to keep it up to date, but I will try. :)

Posted: Tue Sep 25, 2007 7:11 pm
by miguel
(just one question, please : how do you manage to have the day in Gàidhlig in your blogs, and " Sgrìobhte le ", and "Freagairt" ? I have it in French, and I don't know how to change it ... )

Posted: Wed Sep 26, 2007 9:05 am
by Gràisg
Madainn mhath a charaid, chan eil sin fùrasta a dhèanamh. Feumaidh tu an template agad a dh’atharrachadh don t-seann stoidhle agus leis a sin bidh a h-uile càil a rinn thu air chall seachad air na ‘posts’ . An uair sin tha pìosan code agad a chur san template. Ma bhios sin airson sin a dhèanamh mhollainnsa gun cruthaich thu blog eile dìreach son a h-uile càil feuchainn sa chiadh dol a-mach.

Hello, that’s not easy. You have to change the template to the old style and then you’ll lose everything you have done apart from the posts. Then you have to put pieces of code in the template. If you want to do that I would recommend that you create another blog to try all that out first.

Posted: Wed Sep 26, 2007 9:31 am
by miguel
Madainn mhath dhutsa, a' Ghràisg :)
'S bochd sin, tha e cho dhoirbh dhomh. Bidh e a' fuireach anns an Fhraingis.

Hello Graisg
It is shame, too hard for me. I will keep it in French.

Posted: Wed Sep 26, 2007 3:14 pm
by GunChleoc
Cuir PM thugam leis an seòladh post-d agad agus cuiridh mi thugad na rinn mi leis an template ann an dòigh ùr.

Send me a PM with your e-mail addy and I'll send you what I've done with a new template.

Posted: Thu Sep 27, 2007 1:24 pm
by ruighean

Mo leabhar-lìn

Posted: Sun Sep 30, 2007 2:31 pm
by eli
http://www.elideeuk.blogspot.com


Seo mo leabhar-lìn air blogspot. Tha mi ag ionnsachadh agus tha e a' cuideachadh a' sgrìobh blog.

This is my blog on blogspot. I am learning and it is helping to write a blog.

Posted: Tue Oct 09, 2007 12:49 pm
by Fear Gallta
Seo mo bhlog - An-siud 's an-seo
agus taing do GhunChleoc airson a cuideachaidh.

Posted: Tue Oct 09, 2007 3:24 pm
by GunChleoc
'S e do bheatha! :D

Tha e glè bhuidhe co-diù :shock: