Page 1 of 1

Gràmar na Gàidhlig le Michel Byrne

Posted: Thu Dec 15, 2016 1:59 pm
by GunChleoc
I wrote to Storlann to ask if this book will be available again (since it's only available second-hand for ridiculous prices at the moment), and this is their reply:

Tha sinn a' cluinntinn mu cho feumail 's a tha Gràmair na Gàidhlig agus thug sin oirnn ath-chlò-bhualadh. Tha sin a' tachairt an dràsta agus bidh e deiseil an ath-bhliadhna ged nach eil fhios agam cuin - ’s docha fasig air an Ògmhios.


So, sometime in the second half of next year, there will be a new edition :)

Gràmar na Gàidhlig le Michel Byrne

Posted: Fri Dec 16, 2016 10:01 pm
by ~Sìle~
:D :moladh: :D :moladh: :D :moladh: :D :moladh: :D :moladh: :D :moladh: :D :moladh: :D :moladh: :D :moladh:

Gràmar na Gàidhlig le Michel Byrne

Posted: Fri May 17, 2019 12:00 am
by GunChleoc