Cearcall Comhraidh Gàidhlig Baile Átha Cliath Diciadain12 Lù

Deasbaid air cùrsaichean chànain amsaa. / Anything about language courses etc.
Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Cearcall Comhraidh Gàidhlig Baile Átha Cliath Diciadain12 Lù

Unread post by Gràisg » Wed Aug 05, 2009 12:52 pm

Brath bho Rita Ní Ghóilín.
mg

A Charaid Chòir

Bidh Cearcall Comhraidh Gàidhlig ann an Club an Chonartha, 8 pm Diciadain 12 Lùnasdal agus Diciadain 9 Sultain 2009. Bidh fàilte ort an-sin. (Cha bhi mi a' cur sanas eile thugaibh roimh an tSultain, bidh mi ar saor-làithean).

Beidh Ciorcal Comhrá i nGaeilge na hAlbain ar an 12ú Lúnasa agus ar an 9ú Meán Fomhair 2009 i gClub an Chonartha, Baile Átha Cliath, ag 8 pm . Fáilte romhat ann. (Le do thoil, déan nóta i do dhialann den dáta i Meán Fomhair)


Leis gach deagh-dhùrachd.


RitaPost Reply