Page 1 of 1

Sgoil-Earraich Nàiseanta Canberra

Posted: Wed Aug 05, 2009 2:41 pm
by Gràisg
A huile,

Early bird registration for the Sgoil-Earraich Nàiseanta http://www.ozgaelic.org/whatson/index.htm closes today.

Ruaraidh MacAonghais
Neach Cathrach
Comunn Gàidhlig Astràilia
www.ozgaelic.org
fios@ozgaelic.org
PO Box A2259
SYDNEY SOUTH 1235