Ciamar a tha sibh uile ag ionnsachadh

Deasbaid air cùrsaichean chànain amsaa. / Anything about language courses etc.
Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Mon Dec 10, 2007 7:36 am

Tha mi a'deanamh bun-chorsa aig an U of T, ach tha an càn cruaidh gun fhaclair* (online) sam bith.

*Is this right? Dictionary?

Since my SG is absolute and utter steaming feces I will explain the rest in English. Basically to learn I need to use. I technically take a course at the U of T, but all the languages I have learned I have got through practice on-line. This is easier with an online dictionary, which takes little time (essentially, with Welsh and Manx Gaelic I learn words as I come across them or need them instead of pre-learning them). I find that quite effective if you're learning a language you're only ever going to write, if only for time-cutting reasons. With French I did a similar thing, but had much more exposure to it off-line and since it was a while ago I started (2 years) I've since become functionally fluent and use it every day on-line and at least several times a week IRL. Note all of these were done without much (or any in the case of Welsh and Manx) physical coursebooks or courses. So it is possible to rely heavily or entirely on the internet, it's just not for everyone.

Since there is no such thing as online dictionaries of the 'type it search it" kind online in Scots Gaelic (though there is an online course) I fear I'm going to go nowhere fast unless I get inventive. :gulach:



GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Mon Dec 10, 2007 9:38 am

Neas Olc wrote:Tha mi a'deanamh bun-chorsa aig an U of T, ach tha an càn cruaidh gun fhaclair* (online) sam bith.

*Is this right? Dictionary?
Tha sin ceart.

online = air loidhne
Neas Olc wrote:Since there is no such thing as online dictionaries of the 'type it search it" kind online in Scots Gaelic (though there is an online course) I fear I'm going to go nowhere fast unless I get inventive. :gulach:
Dè an seorsa faclair a th' ann sin? An urrainn dhut eisempleir a chur thugainn?
What kind of dictionary is that? Can you give us an example?
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Toast

Unread post by Toast » Mon Dec 10, 2007 5:30 pm

Glè mhath, dè 'm bad de Eirinn?
Umm.. Tha mi a'toiseachadh anns an Dublin co-dhiù. As dèich (After?) sin, chan eil fhios agam. :) Tha mi airson a dhol a Alba cuideachd. Ma tha mi a'dol a Alba, tha mi 'n dochas gu bheil mi a'fuireach ri daoine có tha Gàidhlig aca.

Gunchleoc wrote:
Na bi duilich, a Thosta...
Tapadh leat :D


Níall wrote
The course is a set of CDs and clocks in at a not-inconsiderable 80-90 $CA
Thanks, I might check it out.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Mon Dec 10, 2007 6:41 pm

Toast wrote:As dèich (After?)
an dèidh no às dèidh

Bha mi anns a' Bhaile Atha Cliath roimhe còmhla ri caraid, ach cha robh ach aon oidhche againn. Chòrd e rinn co-dhiù!
I have been to Dublin with a friend, but we only had one night. We liked it though.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Wed Dec 12, 2007 6:09 pm

Dè an seorsa faclair a th' ann sin? An urrainn dhut eisempleir a chur thugainn?
Mar seo ma tha thu ag iarraidh fios:

http://www.bbc.co.uk/wales/learnwelsh/

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Wed Dec 12, 2007 10:31 pm

Carson nach tèid thu an-seo.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Thu Dec 13, 2007 5:42 am

Och tapadh leat airson a'cheangla! Bidhith sin glè chomhstach san àm ri teachd. :priob:

ceann-feachd
Posts: 10
Joined: Sat Oct 27, 2007 6:27 pm
Corrections: I'm fine either way
Contact:

Unread post by ceann-feachd » Sat Dec 22, 2007 7:16 am

Tha mi air bith a' cleachdadh an leabhair "Colloquial Scottish Gaelic." Bha dà CD ann a reiceadh leis. Tha am faclair TYG agam cuideachd. Is math leam na leabhraichean sin, ach tha mi a' creidsinn gu bheil mi air ionnsachadh nas motha air an Eadar-lìn a' cleachdadh a' chànain, a' dèanamh mhearachdan, agus a' faighinn ceartachaidhean nam fileantach.

I have been using the book "Colloquial Scottish Gaelic." There were two CDs that were sold with it. I also have the TYG Dictionary. I like those books, but I believe that I've learned more on the Internet practicing the language, making mistakes, and getting the corrections of the fluent speakers.

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Thu Jan 17, 2008 8:25 pm

Sin dè tha mise a'deanamh nuair a tha sin comasach. Tha leasain math ach tha àbhaist nas fheàrr. 'S e sèol a'bhòideanan a th'ann, nuair a tha iadsan ag-ionnsachadh càn.

Lessons are good but practice is better. That's how babys do it when they learn a language.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Fri Jan 18, 2008 11:12 am

Saoilidh mi gum bi feum agad air an dà chuid. 'S e an cleachdadh a nì teòma co-dhiù.
I think one needs both. Practice makes perfect though.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Sun Jan 20, 2008 6:04 am

Gu dearbh, chan eil mi ag-radh nach eil leasain feumail idir. Ach gun dol a-mach agus deanamh stuth leis a chàn, cha bhithidh tu a'dol àite sam-bith. Tha mi a'faicinn doaine doannan tha ag-iarraidh a-dh'ionnsachadh* cànan gun deanamh obair eile chan eil ann an clas.

Not saying lessons aren't necessary, you just don't go anywhere without exposure. I know people who want to learn languages without doing anything out of class.

*A'bheil sin ag-obair an-seo? "a-dh'ionnsachadh"??

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Sun Jan 20, 2008 7:02 am

Gu dearbh, chan eil mi ag-radh nach eil leasain feumail idir. Ach gun dol a-mach agus deanamh stuth leis a chàn, cha bhithidh tu a'dol àite sam-bith. Tha mi a'faicinn doaine doannan tha ag-iarraidh a-dh'ionnsachadh* cànan gun deanamh obair eile chan eil ann an clas.

Gu dearbh, chan eil mi ag ràdh nach eil leasanan feumail idir. [nach eil feum sam bith ann an leasanan?] Ach, mura thèid thu a-mach agus an cànan a chur (ann) an cleachdadh, cha bhi thu a' tighinn air adhart idir. Bidh mi daonnan a' faicinn daoine a tha ag iarraidh a bhith ag ionnsachadh cànain gun obair eile a dhèanamh ach anns a' chlas.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Sun Jan 20, 2008 7:44 am

Wow needless to say I have a s***load of work to do!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sun Jan 20, 2008 3:31 pm

An Gobaire wrote:chan eil mi ag ràdh nach eil leasanan feumail idir. [nach eil feum sam bith ann an leasanan?]
Dè mu dheidhinn: Chan eil mi ag ràdh gum bi na leasanan gun fheum sam bith.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Tue Jan 22, 2008 5:05 am

Chan eil mi a' faicinn dad ceàrr air sin.

I don't see anything wrong with that.

Tha e a-rèir na bha an sgrìobhadair ag iarraidh a chur an cèill.

It depends on what the writer intended to express.

And I know I changed Neas Olc's paragraph around a bit, but it wasn't because it was all WRONG, just an alternative and, in my view, more Gaelic way of putting things.

Any other opinions would be most welcome as my Gaelic is not perfect by any stretch of the word.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Post Reply