Page 1 of 1

New Gaelic conversation class in Cromarty, Black Isle

Posted: Thu Feb 11, 2010 2:37 pm
by faoileag
Tha clàs-còmhraidh Gàidhlig ùr ann an Crombaidh anns an Eilean Dhubh, Taobh an Ear, Siorrachd Rois.

Leasachadh gu math dòchasach, airson 's nach robh an Eilean Dubh ro laidir sa Ghàidhlig gu ruige seo.


Barrachd an seo:

http://www.hi-arts.co.uk/default.aspx.l ... ang-EN.htm